1
Producten

Problemen oplossen

Open-source software voor mijn Philips-speler.

Open-source software (OSS) is computersoftware waarbij de beschikbaarheid van de broncodes en bepaalde andere rechten die doorgaans aan houders van het auteursrecht zijn voorbehouden, onder een softwarelicentie vallen die voldoet aan de openbrondefinitie of die openbaar toegankelijk is. Hiermee mogen gebruikers de software gebruiken, veranderen, verbeteren en gewijzigd of ongewijzigd verspreiden.

Voor normaal gebruik van uw Philips-product is de broncode niet nodig. De broncode voegt geen waarde en/of extra mogelijkheden toe.

Philips levert op verzoek een kopie van de bijbehorende broncode voor de pakketten waarvoor dit door de desbetreffende licenties wordt vereist. Dit aanbod geldt tot drie jaar na [aankoop van het product/download van de firmware].

Om de broncode te verkrijgen, stuurt u uw verzoek rechtstreeks naar open.source@philips.com. U kunt contact opnemen via open.source@philips.com. Als u liever geen e-mail gebruikt of niet binnen een week nadat u een e-mail geschreven antwoord hebt gekregen, schrijf dan naar Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, Postbus 220, 5600 AE Eindhoven, Nederland. Als u niet op tijd antwoord hebt gekregen, stuur dan een e-mail naar bovenstaand e-mailadres.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HTS9540/12 , HTS5220/12 , HTS5580/12 , HTS7140/12 , HTS5590/12 , HTS5560/12 , HTS9140/12 , HTS9520/12 . meer minder

Niet waar u naar op zoek bent?