1
0

Winkelwagen

Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.

  Wereldwijde garantie op Philips producten

  Alle Philips producten zijn ontwikkeld en geproduceerd naar de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Mocht er toch iets mis zijn met uw product, dan garandeert Philips een kosteloze herstelling of vervanging conform de Philips garantievoorwaarden.

  Kies hieronder de categorie van uw product om de specifieke garantievoorwaarden te bekijken.

  Persoonlijke verzorging, verzorging voor moeder en kind, huishoudelijke artikelen en gezondheid

  persoonlijke verzorging

  Garantievoorwaarden voor producten in het assortiment persoonlijke verzorging, verzorging voor moeder en kind, huishoudelijke artikelen en gezondheid

  Televisies zijn uitgezonderd van deze internationale garantieregeling. Zie voor details het specifieke garantiedocument voor TV.

   

  Alle Philips apparaten zijn ontwikkeld en gefabriceerd naar de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Als u problemen ondervindt bij het installeren of het gebruik van dit Philips apparaat, raden wij aan om eerst de handleiding of aanwijzingen in het ondersteuningsgedeelte van deze website te raadplegen. Deze informatie vindt u op onze ondersteuningspagina.


  Mocht uw product onverhoopt defect gaan binnen de garantieperiode, dan zorgt Philips conform de garantievoorwaarden voor een kosteloze reparatie of vervanging. Bij een vervanging van het product blijft de garantiedatum van het originele product geldig. Hieronder vindt u meer informatie over de garantievoorwaarden van Philips.

  Standaard garantie periode

   

  De standaard garantieperiode in Nederland voor producten in het assortiment persoonlijke verzorging, verzorging voor moeder en kind, huishoudelijke artikelen en gezondheid is 2 jaar. De garantie start op de dag van de aankoop van het product bij een geautoriseerde handelaar.

  Wereldwijde garantie

  Als u uw product aanbiedt voor reparatie in Nederland maar het product in het buitenland hebt gekocht, zal Philips zich inspannen om uw product te laten repareren op basis van de garantievoorwaarden van het land waar u het product hebt gekocht.
   

  Deze wereldwijde Philips garantie is een aanvulling op de bestaande nationale garantieverplichtingen van handelaren en Philips in het land van aankoop.

  Voorwaarden voor garantie

  De Philips garantie is geldig wanneer het product is gebruikt zoals beschreven in de handleiding en voor het doel waarvoor het gemaakt is. De originele aankoopbon met daarop de aankoopdatum, de naam van de winkel en het model- en serienummer van het product geldt als garantiebewijs.

   

  Wij raden u aan om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen voordat u het product gaat installeren of gebruiken en uw aankoopbewijs zorgvuldig te bewaren.

  Wanneer vervalt de garantie?

  De Philips garantie vervalt als:
   

  - op een van de genoemde documenten iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.

  - het model- of serienummer op het product is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.

  - reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door niet bevoegde serviceorganisaties of personen.

  - een defect een gevolg is van externe oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast, brand, verkeerd gebruik of onachtzaamheid.

  - een defect veroorzaakt is door oneigenlijk of verkeerd gebruik of door het gebruik in een omgeving die niet in overeenstemming is met wat voorgeschreven is voor het toestel.

  - een defect veroorzaakt is door aangesloten randapparatuur, toebehoren of gebruiksmaterialen anders dan door Philips voorgeschreven.

  - de schade is veroorzaakt door dieren.
   

  het toestel defect is door normale slijtage van vervangbare onderdelen, die als verbruiksonderdelen bedoeld zijn of breuk van glazen onderdelen zoals bijvoorbeeld kannen.

  Hulp nodig?

  Heeft u vragen over uw product, kijk dan op onze ondersteuningspagina. Hier vindt u onder andere antwoord op veelgestelde vragen en de handleiding voor uw product. Indien uw product defect blijkt te zijn of u andere vragen heeft, neem dan contact op met de winkel waar u het product heeft gekocht of met onze klantenservice.

  Om u snel verder te kunnen helpen verzoeken wij u onderstaande informatie bij de hand te houden wanneer u contact met ons opneemt:
   

  - Het originele aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum, de winkel van aankoop en het modelnummer vermeld. 

  - Het model- en serienummer van uw product. Let op: niet alle producten hebben een serienummer. Hier vindt u uw modelnummer.

  - Indien u voor uw product een verlengde garantie heeft afgesloten, het certificaat van verlengde garantie met contractnummer. Deze kunt u terugvinden in uw e-mail of MyPhilips-account als u uw product heeft geregistreerd.
   

  Mocht u support nodig hebben in een ander land, dan kan de Philips klantenservice in dat land u naar de dichtstbijzijnde Philips handelaar of servicewerkplaats verwijzen.

  0.gif

  Problemen oplossen & Reparatie

  Werkt uw product niet naar behoren? Vind hier de oplossing. Voer het modelnummer in.

  Waar kan ik het modelnummer vinden?
  Mijn productnummer vinden
  Waar kan ik het productnummer vinden?
  Geef ons wat informatie over uw product en dan laten we u zien waar u het productnummer kunt vinden.
  Als u uw product bij de hand hebt, kies dan hieronder de productgroep en categorie.
  Locaties van productnummers op onze apparaten

  Heb je een vraag?

  Neem contact met ons op. Wij helpen je graag.

  Beeld en geluid, autoverlichting, PC-producten, tablets en telefoons en lampen

  merk licentiehouders garantie

  Garantiebeleid voor TV's, monitoren, telefoons, pico-projectoren, audio-, video-, fax- en dicteerproducten en mobiliteitsaccessoires voor automotive-producten van Philips

  Philips-producten zijn ontworpen en vervaardigd volgens de hoogste normen en bieden hoogwaardige prestaties, gebruiksgemak en eenvoudige installatie. Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van uw product, raden wij u aan eerst de gebruikershandleiding te raadplegen of de informatie in het ondersteuningsgedeelte op deze website. Hier vindt u (afhankelijk van het producttype) een downloadbare gebruikershandleiding, veelgestelde vragen, instructievideo's en een ondersteuningsforum.

   

  In het onwaarschijnlijke geval van een storing aan het product zal Philips ervoor zorgen dat uw Philips-product gratis wordt gerepareerd, indien u ons binnen de garantieperiode in kennis hebt gesteld van het defect en op voorwaarde dat het product is gebruikt in overeenstemming met de gebruikershandleiding (bijv. in de beoogde omgeving). Voor een aantal productcategorieën verzorgt een partnerbedrijf van Philips de garantie van het product; raadpleeg hiervoor de documentatie bij

  uw product.

   

  Als u uw product in Nederland, België of Luxemburg ter reparatie aanbiedt maar u het product hebt gekocht in een ander land, streeft Philips ernaar uw product te repareren in overeenstemming met de garantievoorwaarden die gelden in het land waar u het product hebt gekocht.

   

  Dit document is uitsluitend van toepassing op consumentenproducten. Voor professionele producten gelden de garantievoorwaarden van de verkoop- of koopovereenkomst.

  Garantievoorwaarden

  De garantieperiode begint op de datum van aankoop zoals vermeld op uw bewijs van aankoop en loopt af aan het einde van de periode zoals vermeld in het gedeelte "garantieperiode" hieronder.

   

  Indien ondersteuning is vereist maar u uw bewijs van aankoop kwijt bent of de verkoper onbekend is bij Philips (bijvoorbeeld een verkoper op een online veilingsite), dan wordt de garantieperiode geacht te zijn begonnen drie maanden vanaf de fabricagedatum vermeld op het product of afgeleid van het serienummer. Indien ondersteuning is vereist voor een product zonder productiedatum en zonder serienummer op het product, dan is een geldig bewijs van aankoop vereist.

   

  Wanneer een reparatie niet mogelijk of rendabel is, kan Philips het product vervangen door een nieuw of gereviseerd product met vergelijkbare functionaliteit. Na een reparatie, firmware-upgrade of vervanging blijft de garantieperiode vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop van kracht.

  Wat wordt niet gedekt door de garantie?

  De garantie dekt geen gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies van gegevens of verlies van inkomen), noch vergoeding voor activiteiten uitgevoerd door uzelf, zoals regelmatig onderhoud, het installeren van firmware-updates of het opslaan of herstellen van gegevens.

   

  De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

   

  - Het bewijs van aankoop is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.

  - Het modelnummer, serienummer of de productiedatumcode op het product is veranderd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

  - Het product is door een niet-erkend bedrijf of persoon gerepareerd of aangepast.

  - Het gebrek is het gevolg van gebruik buiten het beoogde doel.

  - Het defect is veroorzaakt door misbruik van het product of door het gebruik van het product in omgevingsomstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de gebruikershandleiding van het product.

  - Het defect wordt veroorzaakt door het aansluiten van randapparatuur, extra apparatuur o andere accessoires dan die worden aanbevolen in de gebruikershandleiding.

  - Het apparaat is beschadigd door dieren, bliksem, te hoog voltage, brand, natuurramp, transport of water (tenzij in de gebruikershandleiding uitdrukkelijk staat dat het product kan worden afgespoeld).

  - Normale slijtage, of vervanging van door hun aard slijtagegevoelige onderdelen (bijv. stofzuigerzakken of filterpatronen).

  - Het product werkt niet naar behoren omdat het oorspronkelijk niet is ontworpen, vervaardigd of goedgekeurd voor gebruik in het land waar u het product gebruikt. Dit kan zich voordoen wanneer u het product hebt geïmporteerd.

  - Het product functioneert niet goed als gevolg van problemen met toegang tot of verbinding met serviceproviders, zoals onderbrekingen in de netwerktoegang (bijv. TV-kabel, satelliet of internet), storingen aan de kant van de abonnee, een storing van het lokale netwerk (bekabeling, bestandsserver, de lijn van de gebruiker) en storingen in het hoogspanningsnet (interferentie, scrambling, storingen of een slechte kwaliteit van het netwerk).

  Ondersteuning nodig?

  Om onnodige overlast te voorkomen, raden we u aan de gebruikershandleiding aandachtig door te lezen en/of het ondersteuningsgedeelte op deze website te raadplegen voordat u contact opneemt met Philips of uw dealer. Voor het verkrijgen van service binnen de garantieperiode neemt u contact op met de klantenservice via een van de methoden zoals vermeld op deze website. Wanneer uw product niet meer binnen de garantie valt, kunt u in sommige landen rechtstreeks contact opnemen met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. De adressen van de servicecentra vindt uindien beschikbaar, op deze website.

   

  Voor een zo efficiënt mogelijke afhandeling dient u de volgende gegevens bij de hand te hebben wanneer u contact opneemt met Philips of een van de servicepartners:

   

  - Het producttype of het modelnummer (ook wel model-ID)

  - Het bewijs van aankoop (bijv. de originele factuur of bon) met vermelding van de aankoopdatum, dealernaam en modelnummer van het product; en

  - Het serienummer van het product of de productiedatumcode zoals vermeld op het product.

   

  Het modelnummer, het serienummer of de productiedatumcode (indien beschikbaar) kunt u vinden in het batterijvak of op de achter- of onderkant van het product.

  Garantieperiode

  De garantieperiode in Nederland, België of Luxemburg voor de in de kop van dit document vermelde productcategorieën bedraagt 24 maanden, met uitzondering van de volgende productcategorieën:

  Productcategorie

  Garantieperiode

  Videofoon

  36 maanden

  Telefoonaccessoires in Nederland

  12 maanden

  Autolampen (zijn producten waarbij natuurlijke slijtage optreedt, dus de wettelijke garantieperiode is niet van toepassing.)

  We bieden echter wel de volgende garantie:

  · LED upgrades

  Garantie gedurende 2 jaar of 60.000 km, afhankelijk van wat het eerste voorkomt

  · Xenonlamp 

  Garantie gedurende 2 jaar of 60.000 km, afhankelijk van wat het eerste voorkomt

  · Standaard halogeen-, Hiper- en knipperlampen

  Garantie gedurende 1 jaar of 30.000 km, afhankelijk van wat het eerste voorkomt

  · Halogeenlamp met hoge prestaties 

  Garantie gedurende 3 maanden of 10.000 km, afhankelijk van wat het eerste voorkomt

  · Autoverlichtingsproducten

  In aanvulling op de standaardgarantie die van toepassing is op de meeste van onze autoproducten, bieden we u een verlengde garantie op onze geselecteerde producten. Registreer uw aankoop om gebruik te maken van deze uitgebreide garanties: Philips.com/auto-warranty

  LCD-monitoren B-, BDM-, M-, S-, X-, P- en V-serie (Voor V-serie geldend voor producten gekocht na 1 december 2019)

  36 maanden

  Terug naar boven

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit the Philips USA website.

  Ik begrijp het

  U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.