1
Producten

Philips DVD Micro Theater MCD297 DivX playback USB Direct Compact design

MCD297/58

Problemen oplossen

Klok instellen op mijn Philips-systeem.

Het apparaat ondersteunt alleen de 24-uurs modus.

  1. Druk in de stand-bymodus op DISPLAY/CLOCK SET op het voorpaneel en houd deze toets ingedrukt.

  2. Draai de VOLUME -/+ -regelaar (of druk op VOL +/- op de afstandsbediening) om het uur in te stellen.

  3. Druk op DISPLAY/CLOCK SET om de instelling te bevestigen.

  4. Herhaal de stappen 2 en 3 om de minuten in te stellen.

Opmerkingen:
De klokinstelling wordt gewist als u de stekker van het systeem uit het stopcontact haalt.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: MCD297/58 , MCD297/12 , MCD296/12 .

Problemen oplossen
Prestatie(1)

Niet waar u naar op zoek bent?