1
Producten

Philips Saeco Syntia Super-automatic espresso machine HD8833/18 Syntia Focus Black

HD8833/18

Problemen oplossen

De Saeco Syntia-espressomachine ontkalken

Door de Saeco Syntia-espressomachine te ontkalken blijft deze in optimale conditie. Lees hoe je dit eenvoudig zelf kunt doen.

Voordat je de ontkalkingscyclus start

  • De volledige ontkalkingsprocedure duurt circa 30 minuten en bestaat uit een ontkalkingscyclus en spoelcycli
  • Zodra je de ontkalkingsprocedure hebt gestart, moet je deze tot het einde voltooien
  • Gebruik de Saeco/Philips-ontkalkingsoplossing CA7600 of ca6701. Gebruik nooit azijn als ontkalkingsmiddel

Voordat u begint:

  • Leeg de lekbak
  • Houd een bak bij de hand om het water op te vangen tijdens het ontkalkingsproces
  • Verwijder het INTENZA+ waterfilter uit het waterreservoir (indien aangebracht).
  • Verwijder de Pannarello/Cappuccinatore/Automatische melkopschuimer (indien aangebracht)

Ontkalkingsinstructies - ontkalkingscyclus stappen 1-4

1) Zet de keuzeschakelaar op de MIDDELSTE I-stand en schakel de machine in.
2) Leeg het waterreservoir en giet alle Saeco-ontkalkingsoplossing erin. Vul het waterreservoir met schoon water tot het niveau MAX en plaats het terug in de machine
3) Plaats een kom onder het stoom-/heetwaterpijpje en de koffietuit.
4) Houd de knop AROMA/PRE-GROUND koffie ongeveer 5 seconden ingedrukt. Laat de knop los zodra het beginscherm voor het ontkalken op het display wordt weergegeven

descalesteps1.GIF

Ontkalkingsinstructies - ontkalkingscyclus stappen 5-8

5) Druk op de ESPRESSO-knop om de activering van de ontkalkingscyclus te bevestigen Let op: zodra je de ontkalkingsprocedure hebt gestart, moet je deze tot het einde voltooien
6) De machine begint de ontkalkingsoplossing te doseren via de koffietuit. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Op het display wordt de voortgang weergegeven
7) Draai de keuzeschakelaar in de HEET WATER-stand zodra het keuzeschakelaarsymbool op het display verschijnt. De machine begint de ontkalkingsoplossing te doseren door het stoompijpje. Dit duurt ongeveer 10 minuten
8) Draai de keuzeschakelaar naar de MIDDELSTE I-stand zodra het keuzeschakelaarsymbool op het display verschijnt.

descalesteps2.GIF

Ontkalkingsinstructies - spoelcyclus stappen 9-12

9) Het GEEN WATER-symbool verschijnt op het display. Spoel het waterreservoir, vul het tot het MAX-niveau met vers water en plaats het weer in de machine. Het GEEN WATER-lampje gaat uit.
10) Plaats de kom onder het stoom-/heetwaterpijpje en de koffietuit
11) Draai de keuzeschakelaar in de HEET WATER-stand zodra het keuzeschakelaarsymbool op het display verschijnt. De machine begint een kleine hoeveelheid water te doseren door het stoompijpje
12) Draai de keuzeschakelaar in de MIDDELSTE I-stand zodra het keuzeschakelaarsymbool op het display verschijnt. De machine begint water te doseren door de koffietuit

descalesteps3.GIF

Ontkalkingsinstructies - spoelcyclus stappen 13-14

13) Draai de keuzeschakelaar in de HEET WATER-stand zodra het keuzeschakelaarsymbool op het display verschijnt. De machine begint een kleine hoeveelheid water te doseren door het stoompijpje
14) Draai de keuzeschakelaar naar de MIDDELSTE I-stand zodra het keuzeschakelaarsymbool op het display verschijnt.

descalesteps4.GIF

Ontkalkingsinstructies - spoelcyclus stappen 15-16

15) Het GEEN WATER-symbool verschijnt op het display. Spoel het waterreservoir, vul het tot het MAX-niveau met vers water en plaats het weer in de machine. Het GEEN WATER-lampje gaat uit.
16) Draai de keuzeschakelaar in de HEET WATER-stand zodra het keuzeschakelaarsymbool op het display verschijnt. Er komt water uit het stoompijpje. Op het display wordt de voortgang weergegeven

descalesteps5.GIF

Ontkalkingsinstructies - spoelcyclus stappen 11-20

17) Draai de keuzeschakelaar naar de MIDDELSTE I-stand zodra het keuzeschakelaarsymbool op het display verschijnt.
18) Het GEEN WATER-symbool verschijnt op het display. Spoel het waterreservoir, vul het tot het MAX-niveau met vers water en plaats het weer in de machine. Het GEEN WATER-lampje gaat uit en op het display wordt EINDE weergegeven
19) Druk op de knop AROMA/PRE-GROUND om de ontkalkingscyclus af te sluiten Belangrijk: Als het waterreservoir voor de spoelcyclus niet is gevuld tot het niveau MAX, wordt het symbool EINDE niet weergegeven. U moet nog een spoelcyclus uitvoeren. Herhaal de stappen 15 t/m 18 tot het symbool END (Einde) wordt weergegeven.
20) De machine start automatisch een opwarm- en spoelcyclus en is nu weer klaar voor gebruik

descalesteps6.GIF

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HD8833/18 , HD8836/18 , HD8838/31 , HD8838/08 , HD8833/31 , CA6700/00 , CA6700/96 , CA6701/00 , CA6702/00 , HD8833/11 , HD8836/11 , HD8836/21 , HD8837/01 , HD8837/31 , HD8838/01 , HD8839/11 . meer minder

Problemen oplossen
Maalmolen(2)
Prestatie(16)
Foutmeldingen(2)
Alarm(2)

Niet waar u naar op zoek bent?

Hebben we uw vraag zo beantwoord?

Zo niet, neem dan contact met ons op.