1
Producten

Philips Saeco Intelia Super-automatic espresso machine HD8752/22 Automatic Milk Frother Silver

HD8752/22

Problemen oplossen

De Saeco Intelia-espressomachine ontkalken

Door de Saeco Intelia-espressomachine te ontkalken blijft deze in optimale conditie. Lees hoe je dit eenvoudig zelf kunt doen.

Voordat je de ontkalkingscyclus start

 • De volledige ontkalkingsprocedure duurt circa 30 minuten en bestaat uit een ontkalkingscyclus en spoelcycli
 • Zodra je de ontkalkingsprocedure hebt gestart, moet je deze tot het einde voltooien
 • Gebruik de Saeco/Philips-ontkalkingsoplossing CA7600 of ca6701. Gebruik nooit azijn als ontkalkingsmiddel

Voordat u begint:

 • Leeg de lekbak
 • Houd een bak bij de hand om het water op te vangen tijdens het ontkalkingsproces
 • Verwijder het INTENZA+-waterfilter uit het waterreservoir (indien aangebracht).
 • Verwijder de Pannarello/Cappuccinatore/Automatische melkopschuimer (indien aangebracht)
 • Voor machines met een melkbeker: plaats de melkbeker gevuld met schoon water tot het min. niveau

Intelia/Intelia EVO/Intelia Focus; ontkalkingsinstructies

 1. Druk op de MENU-knop om het menu te openen en selecteer CALC CLEAN. Machines die geen MENU-knop hebben: druk op de CALC-CLEAN-knop om het menu te openen en selecteer CALC CLEAN
 2. Druk op de ESPRESSO-knop om het ontkalken te starten. Het ontkalkingssymbool wordt weergegeven op het display
 3. Verwijder het waterreservoir en giet de volledige fles Saeco-ontkalkingsoplossing in het waterreservoir
 4. Vul het waterreservoir tot het niveau MAX bij met schoon kraanwater. (Zorg ervoor dat het water tot de MAX-lijn komt, anders moet u de machine vaker spoelen). Plaats het waterreservoir weer in de machine
 5. Machines die een melkbeker hebben: zorg ervoor dat de melkbeker is aangebracht en dat de melkdoseertuit in de aftapstand staat
 6. Plaats een grote kom onder het stoompijpje (1 liter)
 7. Druk op de ESPRESSO-knop om de ontkalkingscyclus te starten
 8. De ontkalkingsoplossing komt met tussenpozen uit de machine. Er wordt een voortgangsbalk weergegeven op het display
 9. Wanneer het mengsel van ontkalkingsoplossing en water is opgebruikt, wordt het symbool 'waterreservoir leeg' weergegeven op het display
 10. Maak het waterreservoir grondig schoon en vul het met schoon water tot het MAX-niveau.
 11. Wanneer u het waterreservoir met schoon water in de machine plaatst, wordt het startsymbool weergegeven op het display. Druk op de ESPRESSO-knop. De machine start de eerste spoelcyclus.
 12. Wanneer het symbool 'waterreservoir leeg' weer op het display wordt weergegeven, vul je het waterreservoir met schoon water tot de MAX-lijn. Plaats het waterreservoir in de machine en druk opnieuw op de ESPRESSO-knop om door te gaan
 13. Herhaal stap 11 als het 'waterreservoir leeg'-symbool niet verdwijnt
 14. Wanneer het spoelproces is voltooid, wordt “End” (Einde) weergegeven op het display. 19) Druk op de AROMA/PRE-GROUND- of CAPPUCCINO-knop om het ontkalkingsproces af te sluiten
 15. De machine bereidt de leidingen automatisch voor, warmt vervolgens op en voert de automatische zelfreinigende cyclus uit om zich voor te bereiden op het zetten van koffie
 16. Leeg en spoel de lekbak. De machine is opnieuw klaar om koffie te zetten

Intelia DeLuxe; ontkalkingsinstructies

 1. Druk op de MENU-knop en selecteer START CALC CLEAN met de OK-knop
 2. Voor machines met een melkbeker: De machine maakt je erop attent dat je de met water gevulde melkbeker moet plaatsen en de tuit voor de melkbeker naar de positie I moet draaien
 3. Giet de fles Saeco-ontkalkingsoplossing in het waterreservoir
 4. Vul het waterreservoir tot het niveau CALC CLEAN bij met schoon kraanwater
 5. Plaats het waterreservoir terug in de machine
 6. Plaats een kom onder het stoom-/heetwaterpijpje en de koffietuit. Voor machines met een melkbeker: plaats de kom onder de koffie- en melktuit
 7. Druk op de knop OK om de ontkalkingscyclus te starten
 8. De ontkalkingsoplossing komt met tussenpozen uit de machine. De balk op het display toont de voortgang. Dit duurt ongeveer 20 minuten
  Opmerking: De ontkalkingscyclus kan worden gepauzeerd door op de knop 'ESC' te drukken. Druk op de knop 'OK' als je de ontkalkingscyclus wilt hervatten
 9. Wanneer het mengsel van ontkalkingsoplossing en water is opgebruikt, wordt het symbool 'waterreservoir leeg' weergegeven op het display
 10. Spoel het waterreservoir, vul het met vers water tot het niveau MAX en plaats het terug. Het spoelsymbool (twee druppels water) verschijnt op het display
 11. Plaats de kom terug
 12. Druk op de knop OK; de machine start de spoelcyclus
 13. Wanneer het symbool 'Waterreservoir leeg' wordt weergegeven, spoelt u het waterreservoir uit en vult u het met vers water tot het MAX-niveau. Schuif het waterreservoir terug in de machine
 14. Druk op de knop OK om CALC CLEAN te beëindigen
 15. De machine wordt opgewarmd en voert een automatische spoelcyclus uit

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HD8752/22 , HD8752/61 , CA6700/00 , CA6700/96 , CA6701/00 , CA6702/00 , HD8751/11 , HD8751/12 , HD8751/14 , HD8751/71 , HD8751/95 , HD8752/41 , HD8752/83 , HD8752/85 , HD8752/95 , HD8753/11 , HD8753/12 , HD8753/71 , HD8753/81 , HD8753/83 , HD8753/95 , HD8753/96 , HD8754/11 , HD8755/01 , HD8755/02 , HD8770/01 , HD8900/01 , HD8902/01 , HD8904/01 , HD8906/01 . meer minder

Problemen oplossen
Filter(1)
Maalmolen(2)
Prestatie(16)
Foutmeldingen(2)
Problemen met geluid(1)
Display(1)
Melk(1)
Alarm(2)

Niet waar u naar op zoek bent?

Hebben we uw vraag zo beantwoord?

Zo niet, neem dan contact met ons op.