1
Producten

Foutmeldingen en displaysymbolen

Betekenis van displaysymbolen


Deze machine is voorzien van een display die verschillende symbolen weergeeft. In het onderstaande overzicht vind je een lijst met symbolen waar de machine een waarschuwing geeft of om een actie vraagt.
placeholder
Plaats het lekbakje en de koffiediklade volledig in de machine en sluit de servicedeur.
placeholder
Sluit de servicedeur.
placeholder
Vul het koffiebonenreservoir.
placeholder
De zetgroep is niet of niet goed geplaatst. Plaats de zetgroep.
placeholder
Leeg de koffiediklade. Wacht circa 5 seconden voor deze terug te plaatsen.
placeholder
Vul het waterreservoir.
placeholder
Zie het tabje "Foutmeldingen" op deze pagina om te zien hoe je het probleem kunt oplossen.
placeholder
Machine is bezig met verwarmen voor de afgifte van dranken of heet water/stoom.
placeholder
Machine zit in de spoelfase. Wacht tot de machine de cyclus heeft beëindigd.
placeholder
De machine geeft aan dat het waterfilter "INTENZA+ vervangen moet worden.
placeholder
De zetgroep is bezig met herstellen volgend op een reset van de machine.
placeholder
Vul het reservoir met koffiebonen en start de cyclus opnieuw.
placeholder
Laat het circuit vollopen. Selecteer start om het proces te beginnen.
placeholder
De machine dient ontkalkt te worden. Op deze pagina zie je hoe je de machine kunt ontkalken.
placeholder
De machine is klaar voor het zetten van koffie.
placeholder
De machine is klaar voor het zetten van voorgemalen koffie.
placeholder
De machine is bezig met het maken van een espresso.
placeholder
De machine is bezig met het maken van een kopje koffie.
placeholder
De machine is bezig met het maken van twee espresso's.
placeholder
De machine is bezig met het maken van twee kopjes koffie.
placeholder
De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken koffie.
placeholder
Koffieafgifte met voorgemalen koffie is bezig.
placeholder
Keuze van opgeschuimde melk of heet water.
placeholder
Afgifte van heet water.
placeholder
Afgifte van opgeschuimde melk.
placeholder
De machine is bezig met de melk voor de bereiding van een cappuccino op te schuimen.
placeholder
De machine is bezig met de afgifte van koffie voor de bereiding van een cappuccino.
placeholder
De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken melk voor de bereiding van een cappuccino.
placeholder
De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken koffie voor de bereiding van een cappuccino.
placeholder
De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken melk voor de bereiding van opgeschuimde melk.
placeholder
Plaats de schenkrichting voor heet water en druk op de toets " " voor de afgifte. Druk op " " om het menu te verlaten.
placeholder
De machine herinnert je eraan dat de melkkan geplaatst dient te worden. 
placeholder
De machine herinnert je eraan dat de melkkan geplaatst dient te worden tijdens het programmeren van een product met melk.