NL
EN
0

Winkelwagen

Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.

  Philips-ondersteuning

  De Saeco Xsmall-espressomachine ontkalken

  Gepubliceerd op 2021-07-04

  Wat de juiste ontkalkingsprocedure voor je Saeco Xsmall is, hangt af van het type en serienummer van je espressomachine. Ontdek welke procedure je moet volgen.

  Welke ontkalkingsprocedure je moet volgen, hangt af van het type en serienummer van je machine.

  Je vindt het type en serienummer op het etiket aan de binnenkant van de servicedeur.

  Voor machinetype: HD8743 - HD8747 en RI8743 - RI8747 plus een serienummer tussen TW901241438213 en TW901434485351.
  Volg de ontkalkingsprocedure versie Xsmall 1

  Voor machinetype: HD8743 - HD8747 en RI8743 - RI8747 plus een serienummer lager dan TW901241438213 of hoger dan TW901434485351.
  Volg de ontkalkingsprocedure versie Xsmall 2

  Voor machinetype: HD8644 - HD8647.
  Volg de ontkalkingsprocedure versie Xsmall 3

  Voor machinetype: HD8642 - HD8643.
  Volg de ontkalkingsprocedure versie Xsmall 4

  De volledige ontkalkingsprocedure duurt circa 30 minuten en bestaat uit een ontkalkingscyclus en spoelcycli. Zodra je de ontkalkingsprocedure hebt gestart, moet je deze tot het einde voltooien.

  Voordat u begint:

  • Leeg de lekbak
  • Houd een bak bij de hand om het water op te vangen tijdens het ontkalkingsproces
  • Verwijder het INTENZA+-waterfilter uit het waterreservoir (indien geplaatst)
  • Verwijder de Pannarello/Cappuccinatore/automatische melkopschuimer (indien geplaatst)

  Voor machinetype: HD8743 tot en met HD8747 en RI8743 tot en met RI8747 plus een serienummer tussen TW901241438213 en TW901434485351.

  Zodra het proces is gestart, moet het zonder onderbreking tot het eind worden voltooid. Het proces wordt niet beëindigd wanneer je de stekker van de machine uit het stopcontact haalt.
  Als je de ontkalkingsprocedure niet kan voltooien, haal je de stekker van de machine uit het stopcontact, zet je de bedieningsknop in de stand BONEN en schakel je de machine in door op de aan-uitknop te drukken. De machine start het ontkalkingsproces automatisch vanaf stap 6. Ga vanaf daar verder tot het einde.

  Ontkalkingsprocedure

  1) Leeg het waterreservoir en giet hele Philips/Saeco-ontkalkingsoplossing erin. Vul het waterreservoir met schoon water tot het MAX-niveau en plaats het terug in de machine.
  2) Schakel de machine uit door op de aan-uitknop te drukken.
  3) Draai de bedieningsknop naar de stand BONEN.
  4) Plaats een grote kom onder het heetwater-/stoompijpje.
  5) Houd de knoppen ESPRESSO en COFFEE tegelijkertijd ongeveer 5 seconden ingedrukt. Het rode lampje UITROEPTEKEN-lampje begint snel te knipperen en blijft dit gedurende de volledige ontkalkingscyclus doen.
  6) De ontkalkingsoplossing komt met tussenpozen van één minuut via de interne leidingen in het lekbakje terecht. Er komt niets uit het heetwater-/stoompijpje. Dit duurt ongeveer 5 minuten. Wacht tot het groene 2 KOPPEN-lampje gaat branden.

  Let op: Als je de machine niet uit hebt geschakeld voordat je op de twee knoppen drukt, begint het apparaat koffie te zetten in plaats van dat de ontkalkingscyclus wordt geactiveerd. Als dit het geval is, begint u opnieuw bij stap 2.

  7) Wanneer het groene 2 KOPPEN-lampje gaat branden, draai je de bedieningsknop naar de stand HEET WATER.
  8) Na ongeveer 1 minuut komt de ontkalkingsoplossing of het water met tussenpozen van één minuut uit het heetwater-/stoompijpje tot het waterreservoir leeg is. Dit duurt ongeveer 15 minuten.
  9) Wanneer het groene 2 KOPPEN-lampje langzaam begint te knipperen, draai je de bedieningsknop naar de stand BONEN. Het rode GEEN WATER-lampje gaat branden.
  10) Leeg de grote kom en het lekbakje en plaats ze terug.

  Spoelcyclus

  11) Spoel het waterreservoir en vul het tot het MAX-niveau met schoon water. Plaats het terug in de machine.
  12) Wanneer het groene 2 KOPPEN-lampje gaat branden, draai je de bedieningsknop naar de stand HEET WATER. De machine bereidt de interne leidingen voor.
  13) Hierna begint het groene 2 KOPPEN-lampje langzaam te knipperen. Draai de bedieningsknop naar de stand BONEN.
  14) De machine laat het water via de interne leidingen in het lekbakje lopen. Er komt niets uit het heetwater-/stoompijpje.
  15) Wanneer het groene 2 KOPPEN-lampje gaat branden, draai je de bedieningsknop naar de stand HEET WATER. Nu komt er water uit het heetwater-/stoompijpje tot het waterreservoir leeg is.
  16) Hierna begint het groene 2 KOPPEN-lampje langzaam te knipperen. Draai de bedieningsknop naar de stand BONEN. Het rode GEEN WATER-lampje gaat branden.

  Tweede spoelcyclus

  17) Leeg de grote kom en het lekbakje en plaats ze terug.
  18) Spoel het waterreservoir en vul het tot het MAX-niveau met vers water. Plaats het terug in de machine.
  19) Wanneer het groene 2 KOPPEN-lampje gaat branden, draai je de bedieningsknop naar de stand HEET WATER.
  20) Het water komt uit het heetwater-/stoompijpje tot het waterreservoir leeg is.
  21) Hierna wordt de machine uitgeschakeld. Het rode UITROEPTEKEN-lampje dooft. Draai de bedieningsknop naar de stand BONEN.
  22) Spoel het lekbakje schoon en plaats het terug. Breng de Pannarello/Cappuccinatore en het INTENZA+-waterfilter (indien van toepassing) opnieuw aan.
  23) Spoel het waterreservoir en vul het tot het MAX-niveau met vers water. Plaats het terug in de machine.
  24) Schakel de machine in als je koffie wilt zetten.

  Voor machinetype: HD8743 tot en met HD8747 en RI8743 tot en met RI8747 plus een serienummer lager dan TW901241438213 of hoger dan TW901434485351.

  Ontkalkingsprocedure:

  1) Zorg ervoor dat het apparaat in is geschakeld en dat de draaiknop is ingesteld op de middelste stand BONEN.
  2) Leeg het waterreservoir en giet alle Philips/Saeco-ontkalkingsoplossing erin. Vul het waterreservoir met schoon water tot het MAX-niveau en plaats het terug in de machine.
  3) Plaats een grote kom onder het heetwater-/stoompijpje.
  4) Draai de bedieningsknop naar de stand HEET WATER en tap 2-3 koppen water af (circa 150 ml). Stop het aftappen door de bedieningsknop terug te draaien naar de stand BONEN.
  5) Laat de ontkalkingsoplossing 10 minuten inwerken.
  6) Draai de bedieningsknop naar de stand HEET WATER en tap 2-3 koppen water af (circa 150 ml). Stop het aftappen door de bedieningsknop terug te draaien naar de stand BONEN.
  7) Laat de ontkalkingsoplossing 3 minuten inwerken.
  8) Herhaal stap 6 en 7 tot er geen ontkalkingsoplossing meer in het waterreservoir zit en het GEEN WATER-lampje onafgebroken brandt.

  Eerste spoelcyclus

  9) Wanneer het GEEN WATER-lampje onafgebroken brandt, draai je de bedieningsknop terug naar de stand BONEN. Spoel het waterreservoir en vul het tot het MAX-niveau met schoon water.
  10) Leeg de kom waarin je de ontkalkingsoplossing en het water hebt opgevangen en plaats de kom onder het heetwater-/stoompijpje.
  11) Draai de bedieningsknop naar de stand HEET WATER. De spoelcyclus begint. Laat het water lopen tot er geen water meer in het waterreservoir zit en het GEEN WATER-lampje onafgebroken brandt.
  12) Draai de bedieningsknop naar de stand BONEN.

  Tweede spoelcyclus

  13) Spoel het waterreservoir en vul het tot het MAX-niveau met vers water. Leeg de kom waarin u het water hebt opgevangen en plaats de kom onder het stoompijpje.
  14) Plaats een kop onder de koffietuit en zet een kop koffie. Druk op de ESPRESSO-knop en laat deze los. De machine begint met koffie te zetten. Wacht tot het koffiezetten is voltooid en verwijder de kop.
  15) Plaats de kom onder het heetwater-/stoompijpje.
  16) Draai de bedieningsknop naar de stand HEET WATER. Laat het water lopen tot er geen water meer in het waterreservoir zit en het GEEN WATER-lampje onafgebroken brandt.
  17) Draai de bedieningsknop naar de stand BONEN.
  18) Spoel het lekbakje schoon en plaats het terug. Breng de Pannarello/Cappuccinatore en het INTENZA+-waterfilter (indien van toepassing) opnieuw aan.
  19) Spoel het waterreservoir en vul het tot het MAX-niveau met schoon water. Plaats het terug in de machine.

  Voor machinetype: HD8644 tot en met HD8647 met bedieningsknop.

  1) Schakel de machine UIT.
  2) Leeg het lekbakje en plaats het terug.
  3) Leeg het waterreservoir en giet alle Philips/Saeco-ontkalkingsoplossing erin. Vul het waterreservoir met schoon water tot het MAX-niveau en plaats het terug in de machine.
  4) Plaats een grote kom onder het stoom-/heetwaterpijpje.
  5) Draai de bedieningsknop naar de middelste stand BONEN.
  6) Houd de knoppen ESPRESSO en COFFEE tegelijkertijd ongeveer 5 seconden ingedrukt.
  De ontkalkingsoplossing komt met tussenpozen van één minuut via de interne leidingen in het lekbakje terecht. Er komt niets uit het heetwater-/stoompijpje. Dit duurt ongeveer 5 minuten. Het oranje ontkalkingslampje begint langzaam te knipperen en zal dat blijven doen tijdens de hele ontkalkingscyclus.

  7) Wanneer het groene TWEE KOPPEN-lampje onafgebroken gaat branden, draai je de bedieningsknop naar de stand HEET WATER. Na ongeveer 1 minuut komt de ontkalkingsoplossing of het water met tussenpozen van één minuut uit het heetwater-/stoompijpje tot het waterreservoir leeg is. Dit duurt ongeveer 15 minuten.
  8) Wanneer het groene TWEE KOPPEN-lampje langzaam begint te knipperen, draai je de bedieningsknop naar de middelste stand BONEN. Het TWEE KOPPEN-lampje gaat uit en het rode GEEN WATER-lampje gaat onafgebroken branden.
  9) Verwijder en leeg de kom en het lekbakje en plaats ze terug.
  10) Verwijder het waterreservoir, spoel het en vul het tot het MAX-niveau met schoon water. Plaats het terug in de machine.
  11) Wanneer het groene TWEE KOPPEN-lampje onafgebroken begint te branden, draai je de bedieningsknop naar de stand HEET WATER. De machine voert een korte voorbereiding van de leidingen uit.
  12) Wanneer het groene TWEE KOPPEN-lampje begint te knipperen, draai je de bedieningsknop naar de middelste stand BONEN. De machine laat het water via de interne leidingen in het lekbakje lopen. Er komt niets uit het heetwater-/stoompijpje.
  13) Wanneer het groene TWEE KOPPEN-lampje onafgebroken begint te branden, draai je de bedieningsknop naar de stand HEET WATER. Er komt nu water uit het heetwater-/stoompijpje.
  14) Wanneer de spoelcyclus is voltooid, gaat het oranje ONTKALKINGS-lampje uit en knippert het UITROEPTEKEN-lampje. Draai de bedieningsknop naar de middelste stand BONEN.
  15) Het groene STAND-BY-lampje knippert. De machine wordt opgewarmd en voert een automatische spoelcyclus uit.
  16) De machine is klaar voor gebruik.

  Voor machinetype: HD8644 tot en met HD8647 zonder bedieningsknop.

  1. Schakel de machine UIT.
  2. Leeg het lekbakje en plaats het terug.
  3. Leeg het waterreservoir en giet alle Philips/Saeco-ontkalkingsoplossing erin. Vul het waterreservoir met schoon water tot het MAX-niveau en plaats het terug in de machine.
  4. Plaats een grote opvangbak onder de koffietuit.
  5. Druk de ESPRESSO-knop 5 seconden in. Het oranje ONTKALKINGS-lampje begint langzaam te knipperen en zal dat blijven doen tijdens de hele ontkalkingscyclus.
  6. De ontkalkingsoplossing komt met tussenpozen van één minuut door de koffietuit tot het waterreservoir leeg is. Dit duurt ongeveer 20 minuten.
  7. Wanneer het rode GEEN WATER-lampje gaat branden, maak je de opvangbak en het lekbakje leeg en plaats je het lekbakje terug.
  8. Verwijder het waterreservoir, spoel het en vul het tot het MAX-niveau met schoon water. Plaats het terug in de machine.
  9. De machine begint water te doseren door de koffietuit. Het oranje ONTKALKINGS-lampje knippert twee keer tijdens de hele spoelcyclus.
  10. Wanneer de spoelcyclus is voltooid, gaat het oranje ONTKALKINGS-lampje uit en knippert het groene STAND-BYE-lampje. De machine wordt opgewarmd en voert een automatische spoelcyclus uit.
  11. De machine is klaar voor gebruik.
  Contact opnemen met Philips

  We helpen u graag verder.

  Hebt u een andere vraag?

  Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

  U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.