1
Producten

Foutmeldingen en displaysymbolen

Betekenis van displaysymbolen


Deze machine is voorzien van een display die verschillende symbolen weergeeft. In onderstaande onderzicht vind je een lijst met symbolen waarmee de machine een waarschuwing geeft of om een actie vraagt.
placeholder
Sluit de servicedeur.
placeholder
Vul het koffiebonenreservoir. 
placeholder
De zetgroep is niet of niet goed geplaatst. Plaats de zetgroep.
placeholder
Plaats de koffiediklade. 
placeholder
Leeg de koffiediklade en de koffieopvanglade.
placeholder
Plaats de koffiediklade er helemaal in voor de machine wordt uitgeschakeld. 
placeholder
Vul het waterreservoir. 
placeholder
Plaats het koffiebonenreservoir.
placeholder
Plaats het lekbakje. 
placeholder
Zie het tabje "Foutmeldingen" om te zien hoe je het probleem kunt oplossen.
placeholder
Machine is bezig met verwarmen voor de afgifte van dranken of heet water. 
placeholder
Machine is bezig met verwarmen tijdens de programmering van de dranken. 
placeholder
De machine is bezig met de uitvoering van een spoelcyclus. Wacht tot de machine de cyclus heeft beëindigd.
placeholder
De machine geeft aan dat het waterfilter "INTENZA+" vervangen moet worden. 
placeholder
De zetgroep is bezig met herstellen volgend op een reset van de machine.
placeholder
Vul het reservoir met koffiebonen en start de cyclus opnieuw. 
placeholder
Laat het circuit vollopen. Selecteer start om het proces te beginnen.
placeholder
De machine dient ontkalkt te worden. Op deze pagina zie je hoe je de machine kunt ontkalken.
placeholder
De machine is klaar voor het zetten van koffie met Arabica koffiebonen. 
placeholder
De machine is klaar voor het zetten van koffie met Robusta koffiebonen.
placeholder
De machine is klaar voor het zetten van koffie met koffiebonen van een gemengde soort. 
placeholder
De machine is klaar voor het zetten van voorgemalen koffie. 
placeholder
Selecteer het programmeringsmenu of het menu speciale dranken. 
placeholder
Keuze van opgeschuimde melk of heet water. 
placeholder
Afgifte van heet water. 
placeholder
De machine is bezig met het maken van een espresso. 
placeholder
De machine is bezig met het maken van een kopje koffie. 
placeholder
De machine is bezig met het maken van twee espresso's.
placeholder
De machine is bezig met het maken van twee kopjes koffie. 
placeholder
Koffieafgifte met voorgemalen koffie is bezig.
placeholder
De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken koffie. 
placeholder
Afgifte van opgeschuimde melk.
placeholder
De machine maakt een cappuccino.
placeholder
De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken melk voor de bereiding van een cappuccino.
placeholder
De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken koffie voor de bereiding van een cappuccino.
placeholder
De machine maakt een Latte Macchiato. 
placeholder
De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken melk voor de bereiding van een Latte Macchiato.
placeholder
De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken koffie voor de bereiding van een Latte Macchiato.
placeholder
De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken melk voor de bereiding van opgeschuimde melk. 
placeholder
Plaats de schenkinrichting voor heet water en druk op toets " " voor de afgifte. Druk op " " om het menu te verlaten. 
placeholder
De machine herinnert je eraan dat de melkkan geplaatst dient te worden.