1
Producten

Robotstofzuiger

GRATIS slimme app, 3-staps reinigingssysteem, 120 min. gebruikstijd, Onzichtbare muur FC8832/01

Problemen oplossen

Verbinding van mijn Philips SmartPro-robot werkt niet

Als de verbinding van uw Philips SmartPro-robot niet werkt of als u het Easy Wi-Fi-installatieproces niet kunt voltooien, is er mogelijk een eenvoudige oplossing. Controleer hieronder de mogelijke oorzaken en oplossingen.

U hebt de eenvoudige Wi-Fi-configuratie niet gestart

Volg de instructies op het scherm in de SmartPro-app. Tik op 'aan de slag' (get started) en dan op 'sluit de robot aan' (connect your robot) om de eenvoudige Wi-Fi-configuratie te starten.

Wi-Fi configuratieschermen SmartPro-app

U bent niet overgeschakeld naar het 'PHILIPS Setup'-netwerk

In step 3 of the Easy Wi-Fi Setup, you need to open your phone settings and tap on Wi-Fi settings. From the network list, tap on “PHILIPS Setup”. Daarna keert u terug naar de SmartPro-app.

Selecteer PHILIPS Setup-schermen van de SmartPro-app

Uw apparaat of smartphone is niet binnen het bereik van de Wi-Fi-router

Zorg ervoor dat uw SmartPro-robot en uw smartphone binnen het bereik van de Wi-Fi-router zijn zodat ze een sterk Wi-Fi-signaal kunnen ontvangen.

Het apparaat staat niet in Wi-Fi-verbindingsmodus

Zet uw Philips SmartPro-robot in de Wi-Fi-verbindingsmodus. Long press the Wi-Fi button on the robot until the Wi-Fi Icon on the display starts to blink orange.

Locatie van de oranje Wi-Fi-LED in de Philips Wi-Fi SmartPro-robot

Uw Wi-Fi-netwerk is niet geschikt voor de SmartPro-robot

Uw Philips SmartPro-robot is alleen compatibel met een 802.11 b/g/n (2,4 GHz) Wi-Fi-netwerk. Het apparaat is niet compatibel met een 802.11a Wi-Fi (5 GHz) Wi-Fi-netwerk. Als u meer informatie wilt over het instellen van uw Wi-Fi-netwerk, neem dan contact op met uw internetprovider.

Firewall-instellingen verhinderen dat de SmartPro-robot verbinding maakt met uw Wi-Fi-netwerk

Firewallinstellingen kunnen de verbinding van uw Philips SmartPro-robot met uw Wi-Fi-netwerk verhinderen. Dit kan gebeuren doordat filtering van Mac-adressen actief is. Make sure the MAC Address of the SmartPro Robot is added to the list of devices that can access your Wi-Fi network.

Het MAC-adres is een unieke identificatie van het apparaat. Het MAC-adres staat op een sticker onder de stofemmer van uw Philips SmartPro-robot of onder de batterij van het apparaat. If you need more information about or help setting up your Wi-Fi network, contact your internet service provider.

Did these steps not solve the issue? Please contact us for further assistance.

Uw smartphone heeft Android 6.0.1

Sommige gebruikers met een smartphone met Android-versie 6.0.1 kunnen mogelijk geen verbinding maken met de SmartPro-app met hun SmartPro Active Connected-robotstofzuiger. De fout treedt op in stap 3/4 van het eenvoudige Wi-Fi-configuratieproces. Wanneer u het Wi-Fi-netwerk overschakelt naar 'Philips Setup', kan de SmartPro-app in bepaalde gevallen het Wi-F-configuratieproces niet voltooien.

Nieuwe versie van de app lost dit probleem op
Een fix voor dit probleem zal worden geïmplementeerd in de volgende versie van de SmartPro-app. Die zal beschikbaar zijn in de Android app-stores in mei 2017.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: FC8832/01 .

Niet waar u naar op zoek bent?

Hebben we uw vraag zo beantwoord?

Zo niet, neem dan contact met ons op.