1
Producten

DVD-recorder met harde schijf

160 GB HDR3800/31

Problemen oplossen

Hoe finaliseer ik een disc op mijn Philips-DVDR?

Als u een opgenomen DVDR of DVDRW op een andere DVD-speler wilt afspelen, moet u de disc finaliseren (DVDR) of compatibel maken (DVDRW).

U finaliseert als volgt een DVDR:

Opmerking:
zodra een DVDR-disc is gefinaliseerd, kunt u deze niet meer beschrijven. Zorg ervoor dat u helemaal klaar bent met opnemen en bewerken voordat u de disc finaliseert.

 • Druk op DISC MENU.
 • Selecteer een titel en druk op de gele knop [Edit] (Bewerken).
 • Selecteer [Disc] > [Finalize] (Finaliseren) en druk op OK.Er wordt een waarschuwing weergegeven.

  Selecteer [Cancel] (Annuleren) en druk op OK om te annuleren.
  -of-
  Selecteer [OK]en druk op OK om het finaliseren van de disc te starten. Het proces neemt enkele minuten in beslag, afhankelijk van de lengte van de opnamen. Opmerking: tijdens dit proces dient u de disclade niet te openen en het apparaat niet uit te schakelen. De disc kan hierdoor namelijk onbruikbaar worden.

Een DVDRW maakt u als volgt compatibel:

 • Druk op HOME.
 • Selecteer [Settings] (Instellingen) en druk op OK.
 • Selecteer [Disc] > [Make Compatible](Compatibel maken) en druk op OK.

  Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
  Selecteer [Cancel] (Annuleren) en druk op OK om het proces af te breken.
  -of-
  Selecteer [OK] en druk op OKom het proces te voltooien.

Dit proces kan enkele minuten in beslag nemen, afhankelijk van de hoeveelheid opgenomen materiaal. Tijdens dit proces dient u de disclade niet te openen en het apparaat niet uit te schakelen. De disc kan hierdoor namelijk onbruikbaar worden.

Als de optie [ Make Compatible ] (Compatibel maken) niet beschikbaar is, kan de disc reeds worden afgespeeld.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HDR3800/31 .

Niet waar u naar op zoek bent?