1
Producten

Philips DVD player/recorder DVDR3305

DVDR3305/02

Problemen oplossen

Handmatig opnemen met mijn Philips-recorder.

1) Zet de televisie aan. Selecteer het juiste Video In-kanaal op de TV.

2) Plaats een DVD+R(W)-disc.

3) Druk op REC SOURCE op de afstandsbediening om TUNER te selecteren. Gebruik vervolgens de toetsen ▲/▼ om het TV-kanaal te selecteren dat u wilt opnemen.

4) Om vanaf een extern apparaat op te nemen, drukt u herhaaldelijk op REC SOURCE om het ingangskanaal te selecteren dat overeenkomt met de ingang waarop u de DVD-recorder hebt aangesloten.

  • FRONT CVBS (CVBS vooraan)
  • FRONT S-VIDEO (S-Video vooraan)
  • EXT 1
  • EXT 2

5) Druk op REC ● om op te nemen.

6) Om op te nemen van een extern apparaat, moet u de weergave starten op het externe apparaat.

7) Om het opnemen te stoppen, drukt u op STOP ■.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: DVDR3305/02 , DVDR3305/51 , DVDR3305/19 .

Niet waar u naar op zoek bent?