1
Producten

Philips DVD player/recorder DVDR3355 with i.LINK digital input

DVDR3355/51

Problemen oplossen

Een timeropname maken met mijn Philips VCR Plus.

  1. Zet de televisie aan. Selecteer het juiste Video In-kanaal op de TV.

  2. Druk op TIMER op de afstandsbediening. Het timerschema wordt weergegeven.

  3. Gebruik de toetsen ▲/▼ om naar het volgende lege veld te gaan en druk op OK.

  4. U wordt gevraagd uw ShowView® System in te voeren. Gebruik de toetsen ▲/▼ om het tekstveld te selecteren.

  5. Gebruik de numerieke toetsen 0-9 om het ShowView-programmeringsnummer in te voeren van het programma dat u wilt opnemen. (bijv.: 5-312-4 of 5.312 4, toets ‘53124’ in.)

  6. Om uw invoer te bevestigen, selecteert u CONFIRM (BEVESTIGEN) in het menu en drukt u op OK.

  7. Druk op TIMER om het menu af te sluiten.

  8. Plaats een DVD+R(W)-disc.

  9. Druk op STANDBY-ON (STAND-BY AAN) om de DVD-recorder uit te schakelen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: DVDR3355/51 , DVDR3305/02 , DVDR3355/02 , DVDR3305/51 , DVDR3365/19 , DVDR3355/19 , DVDR3365/02 , DVDR3305/19 . meer minder

Problemen oplossen
Functionaliteit(1)

Niet waar u naar op zoek bent?