1
Producten

Draagbare radio

Digitale FM/MW-tuner, 20 voorkeuzezenders, Stereohoofdtelefoon, Werkt op batterijen AE6790/00

Problemen oplossen

Radiozenders programmeren op mijn Philips-klok.

Het apparaat kan 10 radiostations opslaan voor elke band.

Automatisch afstemmen

  1. Schakel het apparaat naar de modus MW of FM.
  2. Houd TUNING +/- ingedrukt totdat de radiofrequentie op het display knippert. Het apparaat zoekt automatisch naar beschikbare stations en slaat deze op.
  3. Herhaal stap 2 op uw systeem totdat uw gewenste station is gevonden.

Handmatig afstemmen

  1. Stem in de modus FM en MW af op het gewenste radiostation.
  2. Druk op SET CLOCK/PRESET.
  3. Druk op de nummertoetsen om een voorkeurstation van 1 t/m 5 in te stellen; druk op de knop +5 gevolgd door een van de knoppen 1 t/m 5 om een station van 6 t/m 10 in te stellen.

U kunt de stappen hieronder volgen om een voorkeurstation te selecteren.

  • Druk in de modus FM of MW op 1-5 om station 1-5 te selecteren
  • Druk in de modus FM of MW op de knop +5 gevolgd door een van de knoppen 1-5 om station 6-10 te selecteren

Opmerking:

  • Voorkeurstations blijven ook ingesteld wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld
  • De voorkeurstations van de beide banden overschrijven elkaar niet

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: AE6790/00 .

Niet waar u naar op zoek bent?