1
Producten

DVD Micro Theatre

HDMI 1080i MCD288E/12

Problemen oplossen

Klok instellen op mijn Philips-micromuzieksysteem.

1) Schakel de stand-bymodus in.

2) Houd CLOCK/RDS (of CLOCK) op de afstandsbediening ingedrukt.

  • Het bericht “CLOCK SET” wordt kort weergegeven. Op het scherm beginnen nu de cijfers van de uren te knipperen.

3) Druk op VOLUME -/+ (VOL +/- op de afstandsbediening) om de uren in te stellen.

4) Druk nogmaals op CLOCK/RDS (of op CLOCK).

  • Op het scherm beginnen nu de cijfers van de minuten te knipperen.

5) Druk op VOLUME -/+ (VOL +/- op de afstandsbediening) om de minuten in te stellen.

6) Druk op CLOCK/RDS (of op CLOCK) om de klokinstelling te bevestigen.

Opmerkingen: dit systeem ondersteunt alleen de 24-uurs modus.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: MCD288E/12 , MCD288/12 , MCD288/05 .

Niet waar u naar op zoek bent?