1
Producten

Cineos DVD/SACD home cinema-systeem

HTS9800W/12

Problemen oplossen

Mijn apparaat stoort andere draadloze apparatuur.

U hebt een of meer van de volgende problemen:

  • De internetverbinding van uw PC wordt verbroken of wordt verstoord

  • Er zit storing op het geluid van de achterluidsprekers

  • Er doen zich andere problemen met draadloze apparatuur voor

  • Houd de toets SOUND op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt. Het apparaat schakelt naar een ander kanaal voor de verbinding tussen het DVD-apparaat en de achterluidsprekers. Let op: de kanaalnummers (CH0 - CH2) op het display van het DVD-apparaat beginnen te knipperen.

  • Schakel naar een ander kanaal op het andere draadloze apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat.

  • Probeer verschillende combinaties van kanalen op beide apparaten.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HTS9800W/12 .

Niet waar u naar op zoek bent?