1
Producten

Weer-/klokradio

Binnentemperatuur AJ210/12

Problemen oplossen

FM-radioprogramma programmeren op mijn Philips-klokradio?

Handmatig programmeren

  1. Stem af op het gewenste station.
  2. Houd PRESET +/- ingedrukt om de programmering te activeren.
  3. Druk één of meerdere keren op PRESET +/- om een volgnummer van 1 tot 10 toe te kennen.
  4. Herhaal de stappen 1-3 om andere stations op te slaan.

U kunt een station verwijderen door een andere frequentie onder het desbetreffende nummer op te slaan.

Autostore (automatisch programmeren)
Druk in de radiomodus op AUTO SCAN totdat de frequentie op het scherm wordt weergegeven. alle beschikbare radiostations worden automatisch opgeslagen.

Nadat alle stations zijn opgeslagen, begint automatisch het eerste voorkeurstation te spelen.

Wilt u naar een voorkeurstation of naar een automatisch opgeslagen station luisteren, druk dan een of meerdere keren op de knoppen PRESET +/-, totdat het gewenste voorkeurstation wordt weergegeven.

Om af te stemmen op een zwak station drukt u herhaaldelijk kort op TUNING +/- totdat de ontvangst optimaal is.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: AJ210/12 .

Niet waar u naar op zoek bent?