• Philips Shop voordelen:

 • 30 Gratis retourneren

 • Gratis verzending vanaf €20,-

1
0

Winkelwagen

Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.

  ALGEMENE VOORWAARDEN WINPAKKET TEASER NIEUWE PHILIPS ESPRESSO INTRODUCTIES (NL)

  1.                   De organisator van deze winactie is Philips Benelux (Philips), gevestigd en kantoorhoudende te High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, Nederland. Voor meer informatie of klachten, neemt u contact op met de Philips Consumer Care telefonische helpdesk via www.philips.com/support. Deze winactie is gebaseerd op de E-commercie Richtlijn 2000/31/EC van de Europese Unie en hierop is de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.

  2.                   De winactie start op 6 augustus 2020 en eindigt op 31 augustus 2020.

  3.                   Alle inschrijvers via het Facebook- en Instagram formulier kunnen deelnemen aan deze winactie. Deelname is niet toegestaan aan medewerkers van de wereldwijde groep van Philips bedrijven, hun gezinsleden en iedereen die professioneel betrokken is bij deze winactie. Minderjarigen hebben toestemming nodig van een ouder of voogd. Philips behoudt zich het recht voor om schriftelijk bewijs van toestemming te vereisen.

  4.                   Door deel te nemen aan deze winactie accepteren en bevestigen deelnemers dat deze algemene voorwaarden daarop van toepassing zijn.

  5.                   Om deel te nemen aan deze winactie moeten deelnemers voor 31 augustus 23.59u zich inschrijven via het formulier op de Facebookpagina en Instagrampagina van Philips.

  6.                   Je opgegeven gegevens worden gebruikt om voor deze winactie contact met je op te nemen en/of om de prijs op te sturen als je de prijs hebt gewonnen.

  7.                   Elke winnaar ontvangt een koffie-cadeaupakket met daarin 3x zakken koffiebonen van Douwe Egberts (Douwe Egberts Aroma Rood 500g, Douwe Egberts Espresso 500g, Douwe Egberts Intens 500g), 1x Friesche Vlag Latte opschuimmelk, 2x dubbelwandige cappuccino glazen, 2x dubbelwandige espresso glazen, 1x bamboo-travel-mug gemaakt van recycled materiaal.

  8.                   Uiteindelijk worden er 10 winnaars geselecteerd. De winnaars worden willekeurig gekozen uit in aanmerking komende deelnemers. Indien een ongeldige inschrijving wordt geselecteerd of deelnemer niet bereikbaar is, zal deze worden gediskwalificeerd en niet in aanmerking komen voor toekenning van een prijs.

  9.                   Elke persoon kan slechts één keer deelnemen aan de winactie. Deelname aan de winactie is gratis en Philips draagt de kosten van bijvoorbeeld bezorging van de prijzen.

  10.                Philips behoudt zich het recht voor om een inzending te weigeren: i) als Philips die in strijd met deze winactie vindt of ii) als Philips die in strijd met de goede trouw vindt of iii) op andere redelijke gronden, zulks geheel ter beoordeling aan Philips.

  11.                De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

  12.                Philips zal alle verschuldigde Nederlandse kansspelbelasting met betrekking tot de prijzen betalen. Enige individuele inkomensbelasting die een prijswinnaar verschuldigd is zal niet betaald of gecompenseerd worden door Philips.

  13.                Prijswinnaars zullen binnen 5 werkdagen na sluiting van de winactie op 31 augustus persoonlijk worden bericht.

  14.                Prijzen moeten binnen 1 week na dit bericht worden geclaimd, waarna alle rechten op de prijzen vervallen. Philips behoudt zich het recht voor de identiteit van prijswinnaars te controleren.

  15.                Philips is gerechtigd om op elk gewenst moment deze winactie te annuleren en/of de voorwaarden aan te passen na kennisgeving van de relevante details, indien en voor zover dat niet ten nadele is van de deelnemers. Philips mag de winactie op elk moment schorsen of beëindigen, indien de winactie in strijd is met wetgeving en/of andere toepasselijke (vrijwillige) regelgeving of een derde claimt dat de winactie hiermee in strijd is. Deelnemers hebben in dergelijke gevallen geen recht op schadevergoeding.

  16.                Philips is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verzuim dat het gevolg is van een omstandigheid die haar niet toerekenbaar is of buiten haar invloed ligt. Een verzendbewijs geldt niet als ontvangstbewijs.

  17.                De rechten en verplichtingen van de deelnemers met betrekking tot deze winactie zijn niet overdraagbaar of onderhandelbaar.

  18.                De door deelnemers in het kader van deze winactie verstrekte gegevens zullen door Philips enkel gebruikt worden om winnaars bekend te maken of om promotionele communicatie te sturen als daar toestemming voor is gegeven. Philips zal deze gegevens niet verstrekken aan derde partijen. Op deze winactie is de privacy kennisgeving van Philips van toepassing, beschikbaar via www.philips.com/privacy.

  19.                Klachten met betrekking tot deze winactie kunnen worden ingediend via www.philips.nl/support. Alle klachten zullen worden behandeld in overeenstemming met de klachtenprocedure.

  20.                Op deze winactie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden zullen eveneens worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Bij deelname aan deze winactie, dienen deelnemers zich ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming handelen met de lokale wet- en regelgeving in het land waarin zij wonen. Wanneer deelname illegaal wordt bevonden op basis van lokale wet- en regelgeving is deze deelname van rechtswege ongeldig.

  21.                Alle geschillen, claims of andere juridische acties als gevolg van of in verband met deze winactie zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbank te Amsterdam, Nederland. Deelnemers verbinden zich ertoe alle geschillen, claims of andere juridische acties exclusief aan de rechtbank te Amsterdam, Nederland voor te leggen.

  22.                Indien een bepaling uit deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden, wordt deze bepaling vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van de originele bepaling en alle overige bepalingen zullen van kracht blijven.

  Terug naar boven

  U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.