1
Producten

PerfectDraft Thuistap

70W, Vaatjes, 6 liter, 30 dagen bier, 3 °C, LCD-scherm (temperatuur, volume) HD3620/25

Problemen oplossen

Het lukt me niet om het biervat te vervangen.

Open de deuren door op de ontgrendelknop te drukken. Til de blauwe vergrendelarmen omhoog. Haal het biervat met daarop de tapunit uit het apparaat. Verwijder de tapunit van het biervat door op de ontgrendelknoppen aan beide zijden van de tapunit te drukken. De tapunit klikt hierdoor los van het biervat, waarna u de tapunit kunt verwijderen.

U moet de tapunit van het biervat verwijderen voordat u het slangetje kunt vervangen. Houd de tapunit boven de gootsteen. Druk op de ontgrendelknop om het slangetje te ontgrendelen. Trek het koppelstuk uit de tapunit en verwijder het flexibele slangetje uit het tapkraanhuis.

Maak de tapunit schoon met warm water. Bevestig de tapunit op een nieuw biervat en plaats een nieuw slangetje in de tapunit. Zorg ervoor dat er zich geen rijp aan de binnenkant van het apparaat bevindt. Plaats het nieuwe biervat in het apparaat.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HD3620/25 , HD3610/50 , HD3620/20 .

Niet waar u naar op zoek bent?

Hebben we uw vraag zo beantwoord?

Zo niet, neem dan contact met ons op.