1
Producten

Philips Saeco Exprelia Super-automatic espresso machine HD8856/08 Integrated milk jug & frother Stainless steel 5 step adjustable grinder

HD8856/08

Troubleshooting

Ik kan de ontkalkingsprocedure van de Saeco Exprelia niet voltooien.

Als je het ontkalkingsproces van de Saeco Exprelia-espressomachine niet kunt voltooien, lees dan verder voor instructies om te weten hoe je dat doet.

Instructies om de ontkalkingsprocedure te voltooien

Door de stekker uit het stopcontact te halen of de machine uit te schakelen wordt het ontkalkingsproces onderbroken maar wordt de ontkalkingsprocedure niet beëindigd. Zodra u de ontkalkingsprocedure hebt gestart, moet u deze helemaal voltooien. De volledige ontkalkingsprocedure duurt circa 35 minuten en bestaat uit 2 cycli: 1 ontkalkingscyclus en 1 spoelcyclus.

 1. Maak het interne lekbakje leeg, schoon en droog en plaats het terug

 2. Vul het waterreservoir met schoon water tot het MAX-niveau

 3. Vul de helft van de melkbeker met schoon water

 4. Plaats een kom onder het stoom-/heetwaterpijpje en de koffie-/melkdoseertuit

 5. Steek de stekker van de machine in het stopcontact en schakel de machine in door de schakelaar aan de achterkant van de machine in de stand “I” te zetten. De machine schakelt in en gaat onmiddellijk naar de stand-bymodus. De aan-uitknop begint te knipperen

 6. Druk op de knipperende aan-uitschakelaar

 7. De machine wordt ingeschakeld

 8. Als op het display het bericht “FILL TANK WITH DESCALING SOLUTION” (Vul het reservoir met ontkalkingsoplossing) wordt weergegeven, is de ontkalkingscyclus van de machine onderbroken

 9. Druk op de knop OK tot “STEP 1/2 DESCALING” (Ontkalken stap 1/2) wordt weergegeven. Er begint water uit de machine te komen

 10. Wacht tot “RINSE TANK & FILL WITH WATER” (Spoel reservoir en vul met water) wordt weergegeven

 11. Volg de instructies op het display. De aanwijzingen helpen je de spoelcyclus te doorlopen.

 12. Als je op het display de tekst “RINSE TANK & FILL WITH WATER” (Spoel reservoir en vul met water) wordt weergegeven, is de spoelcyclus van de machine onderbroken

 13. Druk op de knop OK tot “RINSE TANK & STEP 2/2 RINSING” (Spoel reservoir en spoelen stap 2/2) wordt weergegeven. Er begint water uit de machine te komen

 14. Wacht tot “Exprelia” wordt weergegeven. Dit geeft aan dat de machine de ontkalkingsprocedure heeft voltooid en klaar is voor gebruik

The information on this page applies to the following models: HD8856/08 , HD8854/01 , HD8855/01 , HD8856/01 , HD8857/01 , HD8858/01 , HD8859/01 . more less

Troubleshooting
Prestatie(16)
Maalmolen(2)
Foutmeldingen(3)
Alarm(2)

Not what you are looking for?

Did we answer your question?

If not, contact us.