Voorwaarden voor drie jaar extra garantie op Philips-verzorgingsproducten voor mannen  

 

Registratiepagina December 2013

   

Philips Consumer Lifestyle biedt garantie op zijn producten tot twee (2) jaar na de aankoopdatum. De algemene voorwaarden van de standaardgarantie vindt u hieronder.

   

Naast deze garantie van twee (2) jaar kunt u drie (3) jaar extra garantie verkrijgen. Hier vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de verlenging van de twee (2) jaar garantie tot vijf (5) jaar garantie voor uw product (Product) uit de HAARTRIMMER 3000-, 5000- of 7000-serie (alleen van toepassing op de volgende modellen uit de HAARTRIMMER 3000-, 5000- of 7000-serie: HC3400, HC3410, HC3420, HC5440, HC5450, HC7450).

   

-    Door uw product op deze website te registreren, ontvangt u drie (3) jaar extra garantie op uw Product.

   

-    De extra drie jaar (3) garantie ontvangt u op het moment wanneer het product wordt geleverd en hierop zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als op de standaardgarantie van het product zoals hieronder vastgelegd. De garantie is alleen geldig als de informatie naar eer en geweten wordt ingevuld en als de registratie binnen drie (3) maanden na aankoop van het product is voltooid en ontvangen door Philips.

   

-    Philips behoudt zich het recht voor de voorwaarden van deze extra drie (3) jaar garantie zonder kennisgeving te wijzigen.

   

-     Dit reglement valt onder het recht van het land waar het product is verkocht en zal worden geïnterpreteerd volgens de wetgeving van dat land. Alle conflicten voortvloeiend uit of verband houdend met deze garantie vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechtbank in het land waar het product is verkocht.

   

-     Als enige bepaling van dit reglement ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling niet van invloed zijn op de geldigheid van de overige bepalingen van dit reglement, welke onverminderd van kracht zullen blijven.

   

-     De extra drie (3) jaar garantie worden verzorgd door Philips Consumer Lifestyle B.V., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Eindhoven, Nederland.

   

-     Philips heeft de verzamelde informatie nodig om te kunnen voldoen aan de beloofde garantie. Uw persoonlijke gegevens worden voor administratieve doeleinden in de Philips Global Consumer-database opgeslagen. Deze database is bij het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens aangemeld onder meldingsnummer 1166347. De gegevens in deze database worden in overeenstemming met Nederlandse privacywetgeving en het privacybeleid van Philips (zie de voettekst van deze website) gebruikt. Zoals vastgelegd op de Philips-registratiewebsite, omvat dit gebruik mogelijk dat u per e-mail wordt geïnformeerd over voor u mogelijk interessante producten, services, gebeurtenissen of overige informatie van Philips. U stemt hiermee in door bij de registratie het selectievakje aan te vinken.

   

Vragen, klachten of opmerkingen over dit programma kunt u per e-mail naar Philips sturen. Het adres vindt u door te dubbelklikken op de koppeling 'Philips' onder aan deze website.

   

Standaardgarantie

   

-     Philips Consumer Lifestyle biedt garantie op zijn producten tot twee (2) jaar na de aankoopdatum. Indien zich binnen deze garantieperiode van twee jaar gebreken voordoen als gevolg van fabricage- en materiaalfouten, wordt het product op kosten van Philips Consumer Lifestyle gerepareerd of vervangen.

   

-      Philips Consumer Lifestyle zal de kosten voor reparatie of vervanging alleen betalen als er overtuigend bewijs wordt verstrekt, bijvoorbeeld in de vorm van een aankoopbewijs, waaruit duidelijk wordt dat de dag waarop de service wordt aangevraagd binnen de garantieperiode valt. De garantie biedt geen dekking voor producten en/of productonderdelen die kunnen verslijten, die als verbruiksonderdelen worden beschouwd of die van glas zijn gemaakt.

   

-      De garantie vervalt indien een gebrek het gevolg is van onjuist gebruik, slecht onderhoud (bijvoorbeeld verstoppingen door kalk) of als wijzigingen of reparaties zijn uitgevoerd door daartoe niet door Philips Consumer Lifestyle geautoriseerde personen.

   

-     Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij (semi-)professioneel of onjuist gebruik en elk gebruik niet overeenkomstig de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie en aanvaardt Philips geen aansprakelijkheid voor eventueel hierdoor ontstane schade.

   

-      Voor het juiste gebruik van het apparaat dient de gebruiker zich aan alle instructies in de gebruiksaanwijzing te houden en zich te onthouden van handelingen of toepassingen die als ongewenst zijn beschreven of waartegen wordt gewaarschuwd in de gebruiksaanwijzing.