Nieuwscentrum
masthead Nancy Kasvosve

jun 16, 2022

“Praten over je mentale gezondheid op het werk is belangrijk”

Gemiddelde leestijd: 4-6 minuten

Acht op de tien mensen krijgen minstens één keer in hun leven te maken met psychische problemen. Helaas praat de meerderheid (60%) er nooit over met hun collega's of managers.

Nancy Kasvosve, Customer Engagement Manager bij Philips, deed dat wel. Ze ging het lastige gesprek aan met haar manager en de Health & Safety Officer van Philips. En dat bleek een cruciale stap op weg naar de oplossing: “Achteraf heeft het voorkomen dat ik een burn-out kreeg.”

Nancy Kasvosve

Erg veerkrachtig en flexibel

"Ik heb eigenlijk altijd gedacht dat niets mij kon raken”, vertelt Nancy. "Serieus, ik geloofde dat geestelijke gezondheid voor mij nooit een probleem zou zijn. Door mijn persoonlijke geschiedenis ben ik altijd erg veerkrachtig en flexibel geweest. Ik verliet mijn thuisland Zimbabwe toen ik 19 was, en Nederland is nu mijn derde land na de VS en België; daardoor heb ik geleerd hoe ik me helemaal alleen kon aanpassen aan nieuwe plaatsen en situaties.  

Mensen die mijn verhaal horen, zeggen altijd ‘Je bent zo sterk’. Ik heb deze typering altijd als een eremedaille gedragen. Daarom was het zo moeilijk om toe te geven dat er iets aan de hand was. Het paste niet in mijn zelfbeeld."

Het was zo moeilijk om toe te geven dat er iets aan de hand was. Het paste niet in mijn zelfbeeld.

Nancy Kasvosve

Customer Engagement Manager

Nancy's mentale crisis begon begin 2022. "Ik begon het jaar met heel veel ambitie en plannen. Toen kwamen de eerste tekenen. Ik voelde me uitgeput aan het einde van de dag, maar kon niet verklaren waarom. Daarna begon de hoofdpijn, iets waar ik daarvoor nooit last van had. Ik begon steeds vaker te huilen, tussen vergaderingen door, als de camera uit was en alleen thuis; en nog steeds wist ik niet waarom. Al snel merkte ik dat ik minder geduld had, wat ook niet bij me paste; iedereen kent me als een heel positief mens." 

Ze richtte zich tot haar persoonlijke netwerk binnen Philips: "Mensen begonnen voorzichtig te suggereren dat ik tekenen van een burn-out vertoonde en deelden hun eigen verhalen met mij. Ik was verbaasd hoeveel mensen iets soortgelijks hadden meegemaakt en realiseerde me hoeveel mensen in stilte lijden. Door erover te praten waardeerde ik ook de psychologische veiligheid die het mogelijk maakte om te delen wat er met me aan de hand was. En dat zij dat ook deden, gewoon op het werk.”

Ik was verbaasd hoeveel mensen iets soortgelijks hadden meegemaakt en realiseerde me hoeveel mensen in stilte lijden.

Nancy Kasvosve

Customer Engagement Manager

“Het bereikte een hoogtepunt toen ik met mijn manager deelde wat er aan de hand was. Ik begon te huilen en vertelde haar over de hoofdpijn en de vermoeidheid; het ging niet goed met me. Ze zei: "Na dit gesprek wil ik dat je je laptop afsluit en gaat rusten. Maak je geen zorgen over het werk, daar komen we wel uit.’’

Nancy Kasvosve

Het leven overspoelde me

Nancy's manager bracht haar in contact met de Health & Safety Officer van Philips, Thomas van der Laan: "We hadden zo'n goed gesprek. Hij luisterde echt. Toen realiseerde ik me dat ik het gevoel dat het leven me overspoelde. Er was zoveel aan de hand; jaar drie van de pandemie, de oorlog in de Oekraïne was net begonnen en de klimaatcrisis bleef maar aanwakkeren. Ik had mijn familie al lang niet meer gezien; ik was van plan om naar Zimbabwe te gaan toen de pandemie uitbrak, maar heb nooit de kans gekregen om dat te doen. 

In het gesprek kwamen we ook tot de kern van wat er aan de hand was. Ik was gewoon teleurgesteld in de mensheid. Ik geef echt om gelijkheid en het is een groot deel van mijn persoonlijke en professionele leven. Daarom heb ik het vrouwennetwerk bij Philips, Philips Women Lead, opgericht en doe steun ik, als ondernemer, de gemeenschap van zwarte vrouwen en Afrikanen. Plotseling begon ik alles in twijfel te trekken. Ik twijfelde of het allemaal wel de moeite waard was om voor te vechten als de wereld toch gewoon uit elkaar ging vallen."

Plotseling begon ik alles in twijfel te trekken. Ik twijfelde of het allemaal wel de moeite waard was om voor te vechten als de wereld toch gewoon uit elkaar ging vallen.

Nancy Kasvosve

Customer Engagement Manager

Hoewel Nancy eerst dacht dat ze aan een burn-out leed, bleek het iets anders te zijn. "In het gesprek met Thomas kwam ik erachter ik dat ik erg gestrest was. Ook was mijn situatie niet werkgerelateerd, maar veroorzaakt door allerlei andere dingen in het leven. Dat was een opluchting, want werk geeft mij veel energie. Gezondheidszorg is ongelooflijk persoonlijk voor mij. Mijn baan is de enige plek in mijn leven waar ik er niet aan twijfel of ik wel iets zinvols doe." 

Toen ze een blogpost op LinkedIn schreef over wat ze had meegemaakt, kreeg Nancy veel bijval. "Als verhalenverteller werkt schrijven voor mij therapeutisch. Veel mensen vertelden me dat ze zich herkenden in wat ik had meegemaakt, maar er nooit over praatten. Ze vonden het heel moedig van me dat ik het op deze manier de wereld in had gebracht. Het voelde goed, maar het maakte me ook verdrietig dat veel mensen het gevoel hebben dat ze geen ruimte hebben om dit aan zichzelf toe te geven en eraan te werken. Vooral op het werk zwijgen mensen vaak, omdat ze het als een zwakte zien en niet negatief bekeken willen worden door hun collega's en leidinggevenden."

Vooral op het werk zwijgen mensen vaak, omdat ze het als een zwakte zien en niet negatief bekeken willen worden door hun collega's en leidinggevenden.

Nancy Kasvosve

Customer Engagement Manager

‘Nancy back on track’

De uitweg uit de situatie was een hele pragmatische: "Ik maakte een PowerPoint-presentatie met de titel 'Nancy back on track’. Ik maakte een lijst van mijn problemen en een kolom met mogelijke oplossingen. Een van de problemen was bijvoorbeeld dat ik verantwoordelijk was voor te veel activiteiten binnen Philips Women Lead, dus een oplossing was om meer taken te delegeren. Ik wilde me meer thuis voelen in Nederland en beter integreren, dus een actie was om me in te schrijven voor Nederlandse taallessen en om eindelijk te leren fietsen."

Nancy Kasvosve

"Sindsdien heb ik geleerd het rustiger aan te doen en het leven van dag tot dag te bekijken. Ik heb een aantal dingen in mijn leven op pauze gezet, en leer ook om meer compassie voor mezelf te hebben. Nog belangrijker is dat ik heb geleerd om niet het gewicht van de wereld op mijn schouders te dragen. Je kunt niet verantwoordelijk zijn voor het oplossen van alle problemen die er zijn. Ten slotte heb ik het geluk dat ik een manager en collega's die me het gevoel gaven dat ik me veilig kon uiten over mijn mentale crisis. 

Hun steun is nog steeds van onschatbare waarde voor mijn herstel. Met name het bestaan van een structuur en middelen binnen Philips, zoals de Health and Safety officer en de Just Ask-adviseurs, vind ik verbazingwekkend en uniek. Dat heb ik ergens anders nog niet meegemaakt. Ik hoop dat mijn collega's de moed hebben om deze middelen te gebruiken als ze ze nodig hebben, net zoals ik heb gedaan."

Met name het bestaan van een structuur en middelen binnen Philips, zoals de Health and Safety officer en de Just Ask-adviseurs, vind ik verbazingwekkend en uniek. Dat heb ik ergens anders nog niet meegemaakt.

Nancy Kasvosve

Customer Engagement Manager

Haar advies? "Als je een mentale crisis hebt, praat erover en zoek hulp. Vooral op je werk, waar je veel van je tijd doorbrengt. Mensen zullen je steunen, en het kan je echt helpen om te herstellen."

 

Bij Philips vinden we het belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn, goed in hun vel zitten en zichzelf kunnen ontwikkelen. In de serie Philips & Ik gaan we op zoek naar collega’s die iets bijzonders doen op het gebied van Inclusiviteit & Diversiteit, gezondheid en welzijn of persoonlijke ontwikkeling.
 
Lees ook:
 
“Als je jezelf blijft ontwikkelen en lekker in je vel zit, kun je de beste versie van jezelf zijn”, een interview met Suzanne Verzijden, Head of HR Benelux, over wat er nu eigenlijk voor zorgt dat mensen graag bij Philips willen werken.
 
Raquel Schroyen zette haar Philips-vrijwilligersuren in om kaartjes te sturen naar eenzame ouderen: “Iedereen vindt het leuk om een kaartje te krijgen. Het is een soort knuffel in een envelop.”
 
Stephano Bel en ck Andrade richtten een Europese Black Employee Resource Group op; een veilige plek om open en kwetsbaar te zijn over inclusiviteit en diversiteit – voor iedereen.
 
Arlette van Wissen heeft een missie: ervoor te zorgen dat de algoritmes die Philips ontwikkelt zo veel mogelijk ‘bias-free’ zijn, dus vrij van vooroordelen. “We moeten vooroordelen niet meeprogrammeren.”
 
Philips Women Lead is een initiatief om gendergelijkheid in leiderschap te bevorderen; vrouwen binnen het bedrijf kunnen hier met elkaar in contact komen en professioneel groeien om verder te komen in hun carrière. “We zijn het aan onszelf verplicht om te verbeteren.”

 

“Het is al best moeilijk om als vluchteling aan een baan te komen, maar als hoger opgeleide is het extra ingewikkeld.” Basel Aal Bannoud neemt hij deel aan een programma dat als doel heeft om mensen met een vluchtelingenachtergrond in dienst te nemen.

Thomas van der Laan heeft als baan: zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van duizenden Philips-collega’s in Nederland. Zijn passie voor gezond leven heeft hij daarmee om kunnen zetten in een professionele missie, maar dat was niet altijd vanzelfsprekend.

“Mijn missie is voltooid als er geen technisch talent meer verloren gaat.” Evie van Schie is binnen Philips verantwoordelijk voor techniekstimuleringsprogramma’s. Elke dag is ze bezig om kinderen en jongeren te laten zien hoe tof het is om voor een carrière in technologie te gaan.

Nancy Kasvosve

‘Talk about mental health at work, it got me back on track’

Eight out of ten people experience mental health issues at least once in their lifetime. Unfortunately, the majority (60%) never talks about it with their coworkers or managers.

Nancy Kasvosve, Customer Engagement Manager at Philips, recently did. Starting this difficult conversation with her manager and the Health & Safety Officer at Philips turned out to be a crucial step towards the solution. “In hindsight, it prevented me from having a burnout.”

Nancy Kasvosve

Super resilient and adaptable

“I always thought that nothing could phase me,” said Nancy. “Seriously, I believed that mental health would never be an issue for me. My personal history made me super resilient and adaptable. I left my home country Zimbabwe when I was 19, and the Netherlands is my third country now after the US and Belgium; experience taught me how to adapt to new places and situations all on my own. 

People who learn my story always tell me ‘You are so strong’ and I wore this characterization like a badge of honor. That is why it was so hard to admit that something was wrong. It didn’t fit my self-image.”

It was so hard to admit that something was wrong. It didn’t fit my self-image.

Nancy Kasvosve

Customer Engagement Manager

Nancy’s mental health crisis started early 2022. “I started the year with a lot of ambition and plans. Then at some point the first signs began to show. I felt exhausted, at the end of the day and I could not explain it. Next, the headaches started, even though I never suffer from headaches. Then I started crying a lot, in between meetings, off camera and alone at home; and still did not know why. Soon I noticed that I had less patience, which was also out of character for me; everyone knows me as a very positive person.”

She turned to her personal network in Philips: “People gently started suggesting I was showing signs of burnout and shared their own stories with me. I was surprised how many people had gone through some version of this. It made me realize how many people suffer in silence. Also, talking about it made me appreciate the psychological safety I felt to share what was going on with me and for them to share back, right there at work.

I was surprised how many people had gone through some version of this. It made me realize how many people suffer in silence.

Nancy Kasvosve

Customer Engagement Manager

“It culminated in my reaching out to my manager to share what was going on. I started crying and told her about the headaches and tiredness; I wasn’t in a good place. She said ‘After this call, I need you to close your laptop and go rest. Don’t worry about work, we will figure this out.’”

Nancy Kasvosve

Feeling overwhelmed with life stuff

Nancy’s manager got her touch with Philips’ Health & Safety Officer, Thomas van der Laan: “We had such a good conversation. He really listened. It was there when I realized I felt so overwhelmed with life stuff. So much was happening; year three of the pandemic, the war in the Ukraine had just started and the climate crisis continued to ring. I hadn’t seen my family for a long time; I was planning to visit Zimbabwe when the pandemic broke but never got the chance to do so.

The conversation also got to the core of what was going on. Amongst other things, I was just disappointed in humanity. I really care about equality and it’s a huge part of my personal and professional life. I founded the women’s network at Philips, Philips Women Lead, and I do a lot of personal entrepreneurial work to support my community of black women and Africans. Suddenly I was questioning everything. I doubted whether it was all worth fighting for if the world is just going to fall apart anyway.”

Suddenly I was questioning everything. I doubted whether it was all worth fighting for if the world is just going to fall apart anyway.

Nancy Kasvosve

Customer Engagement Manager

Although Nancy at first thought she was suffering from a burnout, it turned out to be something else. “In the conversation with Thomas I learned that I was highly stressed. Also, my situation wasn’t work-related, but caused by everything else in life. This was a relief, because work is an energizer for me. Healthcare is incredibly personal to me. My job is the one place in my life I do not doubt that I am doing something meaningful.”

When she wrote a blog post on LinkedIn about what she had been through, Nancy received a lot of supportive messages. “As a storyteller, writing is cathartic for me. So many people told me that they identified with my experience but never talked about it. They thought I was really brave to put it out into the world the way I did. It felt good, but it also made me sad that a lot of people feel they do not have space to admit this to themselves and work on it. Especially at work people often stay silent, thinking of it as a weakness and not wanting to be viewed negatively by their co- workers and managers.”

Especially at work people often stay silent thinking of it as a weakness and not wanting to be viewed negatively by their co- workers and managers.

Nancy Kasvosve

Customer Engagement Manager

‘Nancy back on track’

She found her way out of the situation in a very pragmatic way: “I created a PowerPoint slide deck titled ‘Nancy back on track’. It had a list of my issues and a column with potential solutions. One of the issues for example was that I owned too many activities in Philips Women Lead so a solution was to delegate more tasks. I wanted to feel more at home in the Netherlands and integrate better, so an action was to sign up for Dutch language classes and finally commit to learning to ride a bicycle.”

Nancy Kasvosve

“I have since learned to slow down and take life one day at a time. I have paused a few things in my life, and I am also learning to have more compassion for myself. More importantly, I am learning not to carry the weight of the world on my shoulders. You can’t be responsible for solving every problem out there. Lastly, I feel very lucky to have the kind of manager that I have and colleagues who made me feel safe to express my crisis.

Their support continues to be invaluable to my recovery. In particular, the existence of a systemic way and resources at Philips like the Health and Safety officer and Just Ask peer counsellors, is an amazing and unique thing I had not experienced working elsewhere. I hope my colleagues have the courage to use these resources when they need them the way I did.”

In particular the existence of a systemic way and resources at Philips like the Health and Safety officer and Just Ask peer counsellors, is an amazing and unique thing I had not experienced working elsewhere.

Nancy Kasvosve

Customer Engagement Manager

Her advice? “If you have a mental crisis, talk about it and get help. Especially at work where you spend a lot of your time. People will support you, and it can help you to recover.”


At Philips we think it is important that people can be themselves, feel good about themselves and are able to develop themselves. In the Philips & Ik series we look for colleagues who are doing something special in the field of Inclusivity & Diversity, health and well-being or personal development.
 
Also read:
 
"If you continue to develop yourself and feel good about yourself, you can be the best version of yourself", an interview with Suzanne Verzijden, Head of HR Benelux, about what actually makes people want to work at Philips.
 
Raquel Schroyen used her Philips volunteer hours to send cards to lonely elderly people: "Everyone likes receiving a card. It's like a hug in an envelope."
 
Stephano Bel and ck Andrade founded a European Black Employee Resource Group; a safe place to be open and vulnerable about inclusiveness and diversity – for everyone.
 
"It is already quite difficult to get a job as a refugee, but as someone with a higher education, it is extra complicated to work in your own field and at your own level." Basel Aal Bannoud is participating in a program that aims to employ people from refugee backgrounds.

Thomas van der Laan has a job: to take care of the health and safety of thousands of Philips colleagues in the Netherlands. He has turned his passion for healthy living into a professional mission – eventually.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.