Nieuwscentrum
Hinke Malda

sep 01, 2022

Chief of Staff Hinke Malda in Management Scope: “Onderdeel van mijn rol is om andere mensen te laten shinen”

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

Hinke Malda is sinds kort Chief of Staff Innovation & Strategy bij Philips, een relatief nieuwe functie in het Nederlandse bedrijfsleven. Als Chief of Staff houdt ze zich vooral bezig met de vraag hoe de operationele effectiviteit van het gezondheidstechnologiebedrijf verder kan worden vergroot.

“Het is een rol die in opkomst is. De invulling is niet in beton gegoten. Als ik naar mezelf kijk, dan probeer ik vooral de effectiviteit van de organisatie verder te vergroten. Hoe voeren we onze strategie door? Wie pakt waar verantwoordelijkheid?”, aldus Hinke.

Ik probeer vooral de effectiviteit van de organisatie verder te vergroten. Hoe voeren we onze strategie door? Wie pakt waar verantwoordelijkheid?

Hinke Malda

Chief of Staff Innovation & Strategy

Strategische keuzes maken

In vakblad Management Scope legt Hinke uit wat de rol inhoudt. “Er moeten zoveel strategische keuzes worden gemaakt. Echte scherpe keuzes ook. Sacrificing the important over the most important is momenteel heel belangrijk. Bijna al mijn gesprekken met Shez Partovi, lid van het Executive Committee en Chief Medical, Innovation & Strategy Officer, gaan daar over.

Dit is een vrij dienende functie. Onderdeel van mijn rol is om andere mensen te laten shinen, om anderen het beste uit zichzelf te laten halen, om uit te dagen en om voor iedereen de lat hoger te leggen.”

Dit is een vrij dienende functie. Onderdeel van mijn rol is om andere mensen te laten shinen, om anderen het beste uit zichzelf te laten halen.

Hinke Malda

Chief of Staff Innovation & Strategy

De lat steeds hoger leggen

Door richting te geven aan de innovatie slagkracht van Philips en het verder versterken van de samenwerking, zowel intern als extern, probeert Hinke die lat hoger te leggen. “We investeren ongeveer tien procent van onze jaaromzet in innovatie, een significant bedrag. Overal in dit bedrijf wordt geïnnoveerd. En dat kan soms wel eens complex zijn.

Iedereen heeft de neiging zich primair wat meer op hun eigen bedrijfsonderdeel te richten. Maar er is ook een groter Philips. Nou is het zeker zo dat iedereen binnen het bedrijf een enterprise mindset heeft, maar het kan altijd beter. Ik probeer die brede blik te stimuleren.”

De lat steeds hoger leggen, nieuwsgierigheid en maatschappelijke relevantie zijn belangrijke drijfveren voor mij.

Hinke Malda

Chief of Staff Innovation & Strategy

“Er werken bij Philips wereldwijd 11.000 mensen in Research & Development, we investeren ieder jaar 1,8 miljard euro in innovatie en we zijn wereldwijd de grootste octrooiaanvrager in medische technologie. Het is mijn ambitie om die drie dingen zo goed mogelijk in te zetten en daarmee levens te verbeteren. Om dat te bereiken moeten we ook steeds meer denken vanuit de klant.

Dus wat verwacht de patiënt, wat wil de arts, waar loopt de verpleegkundige tegenaan, en wat zijn de issues in het ziekenhuis? De lat steeds hoger leggen, nieuwsgierigheid en maatschappelijke relevantie zijn belangrijke drijfveren voor mij. Ik wil echt diep ingaan op de problemen en de uitdagingen in de gezondheidszorg en daar impact op maken.”

Management Scrope Hinke Malda

Chief of Staff Hinke Malda in Management Scope: "Part of my role is to let other people shine"

Hinke Malda recently became Chief of Staff Innovation & Strategy at Philips, a relatively new position in the Dutch business world. As Chief of Staff, she is primarily concerned with how to further increase the operational effectiveness of the health technology company.

"It is an emerging role, its interpretation is not set in stone. I myself am mainly trying to further increase the effectiveness of the organization. How do we implement our strategy? Who takes responsibility, and in which areas?" Hinke says.

I am mainly trying to further increase the effectiveness of the organization. How do we implement our strategy? Who takes responsibility, and in which areas?

Hinke Malda

Chief of Staff Innovation & Strategy

Making strategic choices

In trade magazine Management Scope, Hinke explains what the role entails. "There are so many strategic choices to be made. Really hard choices too. Sacrificing the important over the most important is crucial right now. Almost all my conversations with Shez Partovi, member of the Executive Committee and Chief Medical, Innovation & Strategy Officer, are related to that.

This is a servant leadership role. Part of my job is to enable other people to shine, to help them strive for excellence, to challenge and to raise the norm for everyone."

This is a servant leadership role. Part of my job is to enable other people to shine, to let others get the best out of themselves.

Hinke Malda

Chief of Staff Innovation & Strategy

Raising the norm

Hinke seeks to raise that norm by steering Philips' innovation clout and further strengthening collaboration, both internally and externally. "We invest about ten percent of our annual revenue in innovation, a significant amount. Innovation takes place throughout this company. And that makes it complicated at times.

Everyone’s primary focus tends to be a bit more on their own business unit. But there is also a larger Philips. It is certainly true that everyone in the company has an enterprise mindset, but there is always room for improvement. I try to encourage that broader view."

Raising the norm, curiosity and social relevance are important drivers for me.

Hinke Malda

Chief of Staff Innovation & Strategy

"Philips employs 11,000 people worldwide in Research & Development, we invest 1.8 billion euros in innovation every year and we are the world's largest patent applicant in medical technology. My ambition is to use these three things to the best of our ability and thereby improve lives. To achieve that, we also need to increasingly take a customer's perspective.

So, what does the patient expect, what does the doctor want, what does the nurse have to deal with, and what are the issues in the hospital? Raising the norm, curiosity and social relevance are important drivers for me. I really want to dive deep into the problems and challenges in the health care sector and make an impact on them."

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.