Nieuwscentrum

Philips op de High Tech Campus en het Philips Museum openen de deuren op zaterdag 8 juni

mei 21, 2024 | 2 minuten leestijd

Dagelijks werken meer dan 3,000 gepassioneerde Philips medewerkers op de High Tech Campus in Eindhoven aan slimme oplossingen die de zorg efficiënter, beter en sneller kunnen maken. Op zaterdag 8 juni kunnen bezoekers van alle leeftijden bij Philips op de High Tech Campus een blik werpen op deze oplossingen, als een van de hotspots tijdens de open dag van de High Tech Ontdekkingsroute. In het Philips Museum worden bezoekers getrakteerd op de nieuwste expositie BrAInpower: waarbij bezoekers Artifical Intelligence (AI) op interactieve wijze kunnen beleven.

Philips op de High Tech Campus en het Philips Museum openen de deuren op 8 juni

Technologische innovaties voor de toekomst van de zorg

 

Tijdens de open dag kunnen bezoekers tussen 11.00 en 16.00 bij Philips in HTC33, 34 en 37 een kijkje nemen in het ziekenhuis van de toekomst, ervaren hoe het is om in een MRI-scan te liggen, meekijken hoe een patiënt een hartklep ingebracht krijgt via een katheter, zien hoe Artificial Intelligence radiologen helpt om een scan van een patiënt te maken en leren hoe de Philips systemen cardiologen helpen om vroegtijdig hart-, en vaatziekten te detecteren. Hoewel fysiek op de High Tech Campus, kunnen bezoekers ook een virtuele wandeling maken over de Best Campus, een van Philips’ grootste productie en innovatielocaties. Voor de gelegenheid opent de Philips Myshop de pop-up store op de Campus. 

Ook voor de kleinste bezoekers is er veel te beleven. Kinderen kunnen meer leren over hun lichaam met interactieve demo’s, metingen en testjes van Healthlab, of meer leren over scheikunde van de gestoorde professor van MadScience. Ook kunnen ze zelf een Praktik kunstwerk maken van zelf meegebrachte gerecyclede materialen, zoals een oude CD, een stukje textiel of plastic verpakkingsmateriaal. Gedurende de dag zijn er verschillende activiteiten in en rond de High Tech Campus, en rijdt de PSV hop-on-hop-off de bezoekers over de Campus.

AI in het Philips Museum

 

De gezondheidszorg staat onder druk, onder andere door een toenemende vergrijzing en wereldbevolking. AI kan helpen om de werkdruk te verlichten. Zo kan AI ondersteunen bij het analyseren van medische beelden, zorgverleners helpen bij het maken van een echo, of artsen helpen door het lichaam van een patiënt te navigeren. Op de expositie BrAInpower kunnen bezoekers meer leren over AI, de historie, en verschillende voorbeelden zien en beleven van AI-toepassingen in de zorg.

Open dag 2024

High Tech Ontdekkingsroute

 

De High Tech Ontdekkingsroute is vrij toegankelijk voor iedereen. Philips op de High Tech Campus en het Philips Museum zijn dit jaar twee van de hotspots tijdens de High Tech Ontdekkingsroute. Er zijn gratis parkeerplaatsen op het terrein van de Campus. In de buurt van het Museum zijn verschillende parkeergarages te vinden.

Naast de Philips hotspots zetten verschillende bedrijven in de Brainport regio hun deuren open zodat tech liefhebbers van 0 tot 99 jaar een kijkje kunnen nemen in de high-tech keuken van de Brainport-regio.
 

Philips on the High Tech Campus and Philips Museum open its doors on June 8

Every day, over 3,000 passionate Philips employees work at the High Tech Campus on smart solutions that can improve healthcare. On Saturday, June 8, visitors of all ages can take a look at these solutions as Philips on the High Tech Campus is one of the hotspots during the open day of the High Tech Discovery Route. At the Philips Museum, visitors will be treated to the latest exhibition BrAInpower: where visitors can experience Artifical Intelligence (AI) interactively.

Philips on the High Tech Campus and Philips Museum open its doors on June 8

Technological innovations for the future of healthcare

 

During the open day, between 11 a.m. and 4 p.m. at Philips in HTC33, 34 and 37, visitors can take a look at the hospital of the future, experience what it is like to lie in an MRI scan, watch a patient get a heart valve inserted through a catheter, see how Artificial Intelligence helps radiologists take a scan of a patient, and learn how Philips systems help cardiologists detect cardiovascular disease early. Visitors can also take a virtual tour over the Philips Best Campus, one of Philips’ largest production and innovation locations. For this special occasion, the Philips Myshop will open its pop-up store on Campus.

There is also plenty to do for the youngest visitors. Children can learn more about their bodies with interactive demos, measurements and tests from Healthlab, or learn more about chemistry from MadScience's disturbed professor. They can also create their own Praktik artwork from recycled materials they brought themselves, such as an old CD, a piece of textile or plastic packaging material. During the day, there will be various activities in and around the High Tech Campus, and the PSV hop-on-hop-off will drive visitors around the Campus.

AI in the Philips Museum

 

Healthcare is under pressure, due in part to an increasing ageing and global population. AI can help ease the workload. For example, AI can assist in analyzing medical images, help caregivers perform ultrasounds, or help doctors navigate through a patient's body. At the BrAInpower exhibit, visitors can learn more about AI, its history, and see and experience various examples of AI applications in healthcare.

Open dag 2024

High Tech Discovery Route

 

The High Tech Discovery Route is freely accessible to everyone. Philips on the High Tech Campus and the Philips Museum are two of the hotspots during this year's High Tech Discovery Route. Free parking is available on the Campus grounds. Several parking garages can be found near the Museum.

In addition to the Philips hotspots, several companies in the Brainport region are opening their doors so tech enthusiasts from 0 to 99 can take a look into the high-tech kitchen of the Brainport region.
 

Contactpersoon

Tommie Dijstelbloem-Woordvoerder Philips Benelux-
Tommie Dijstelbloem
Woordvoerder Philips Benelux
Contact informatie Contact informatie

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Deel dit artikel met je netwerk

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2024/philips-op-de-high-tech-campus-en-het-philips-museum-openen-de-deuren-op-8-juni.html Link gekopieerd

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.