Responses from almost 3000 younger healthcare professionals

Het vijfde jaar van het rapport Future Health Index 2020 richt zich 3000 jonge zorgverleners in 15 landen. Het onderzoek verkent hoe we de volgende generatie zorgprofessionals en -leiders kunnen ondersteunen en aanmoedigen, omdat zij de zorg van de toekomst zullen bieden. Er wordt specifiek onderzocht hoe zij de praktijk van vandaag ervaren en welke rol technologie speelt bij het leveren van betere zorg.

Het vijfde jaar van het rapport  Future Health Index 2020 richt zich 3000 jonge zorgverleners in 15 landen. Het onderzoek verkent hoe we de volgende generatie zorgprofessionals en -leiders kunnen ondersteunen en aanmoedigen, omdat zij de zorg van de toekomst zullen bieden. Er wordt specifiek onderzocht hoe zij de praktijk van vandaag ervaren en welke rol technologie speelt bij het leveren van betere zorg.

Theme 1 label

Tekortkomingen in onderwijs en training in de gezondheidszorg

Jonge zorgverleners ervaren tekortkomingen in hun medische opleiding en training op bijvoorbeeld het gebied van administratieve werkzaamheden maar ook data science en value based care.

Vaardigheden

Skills image

48%

van de jonge Nederlandse zorgverleners vindt dat hun medische opleiding ze niet heeft voorbereid op administratie taken

Kennis

Knowledge image

30%

van de jonge Nederlandse zorgverleners weet veel over value based care, 70% kende het alleen van naam en wist er weinig of niets over

Data

Expectations image

55%

van de jonge Nederlandse zorgverleners weet niet hoe ze patiëntgegevens moeten inzetten bij de zorg voor patiënten

Data is van belang voor de toekomst van de zorg, maar veel jonge zorgprofessionals in Nederland zien grote uitdagingen op het gebied van het gebruik en de uitwisseling van data.

cog l

37%

ziet de verplaatsbaarheid van gegevens als de belangrijkste zorginnovatie om hun werk te verbeteren

Graph image

84%

vindt dat beperkingen op het delen van data leiden tot onvolledige patiëntengegevens

Lock image

84%

van de jongere zorgprofessionals in Nederland vindt dat voordelen van geanomiseerde gezondheidsgegevens gegevens zwaarder wegen dan privacy

Theme 3 label

De ideale werkomgeving creëren in de gezondheidszorg

In Nederland zijn digitale zorgtechnologieën van groot belang bij het realiseren van de ideale werkomgeving voor jongere zorgprofessionals.

Problemen met interoperabiliteit maken het echter moeilijk voor jongere zorgprofessionals in Nederland om gegevens en technologie te omarmen.

Workplace culture

90%

geeft aan dat ziekenhuizen en praktijken bereid zijn nieuwe technologie te omarmen

Latest equipment and technologies

84%

zegt dat verbeteringen in medische technologie hen enthousiast maken om in de zorg te werken

Reputation image

83%

zegt dat de implementatie van nieuwe technologie belangrijk is voor hun werk

Work/life balance

73%

gelooft dat interoperabiliteit tussen platformen moet worden verbeterd

Conclusies


Het rapport geeft 
inzicht in een nieuwe generatie zorgprofessionals en laat zien dat zij veel belang hechten aan nieuwe digitale zorgtechnologie om hun werk te verbeteren. Ze zien ook uitdagingen op het gebied van training, implementatie en gebruik van nieuwe technologie. De volgende aanbevelingen kunnen helpen om jonge zorgverleners te ondersteunen:

Education and training

Onderwijs & Training

  • Besteed meer aandacht aan administratieve taken en zakelijk beheer om zorgprofessionals te ontlasten
  • Bied training aan voor het gebruik en de interpretatie van technologie en gegevens
  • Zorg dat de principes van value based care worden begrepen

Technology image

Technologie

  • Investeer in technologie voor het delen van gegevens zodat deze beter kunnen worden gebruikt
  • Werk samen met de overheid om de sector aan te moedigen meer interoperabiliteit tussen producten te leveren

Culture image

Cultuur

  • Betrek jongere professionals bij de bedrijfsvoering van het ziekenhuis of de praktijk
  • Gebruik technologie om stress en burn-out te verminderen

De Future Health Index is uitgevoerd namens Philips.


In 2020 hebben 2,867 zorgprofessionals jonger dan vier jaar uit 15 verschillende landen meegedaan: Australië, Brazilië, China, Frankrijk, India, Japan, Nederland, Polen, Roemenië, Rusland, Saudi-Arabië, Singapore, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.