Nieuwscentrum
Transparantie belastingafdracht

dec 20, 2023

Philips wint de Tax Transparency Benchmark 2023 met optimale score voor transparantie in belastingafdracht

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

Philips is het meest transparante bedrijf op het gebied van belastingafdracht, volgens de Tax Transparency Benchmark 2023. Het gezondheidstechnologiebedrijf behaalde een optimale score in elke categorie van de benchmark, met een totaalscore van veertig punten. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de benchmark dat een bedrijf de volledige score heeft behaald. De jury was onder de indruk van de diepgang en kwaliteit van het belastingverslag van Philips.

De Tax Transparency Benchmark is een onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) naar belastingtransparantiepraktijken van Nederlandse en Europese beursgenoteerde bedrijven. De benchmark van dit jaar beoordeelde de belastingtransparantiepraktijken van 51 Nederlandse bedrijven en 65 beursgenoteerde bedrijven uit België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Zweden. Deze bedrijven zijn actief in de financiële, energie-, farmaceutische, technologie- en consumentengoederensector.

Maatschappelijke impact

Belasting maakt integraal deel uit van de Environmental, Social and Governance (ESG)-verplichtingen van Philips. “Bij Philips willen we voorop lopen op het gebied van ESG en fiscale transparantie is onlosmakelijk verbonden met ESG. Deze benchmark dient dan ook als inspiratie en aanmoediging voor ons om onze transparantie en onze benadering van belastingen voortdurend te verbeteren of onder de loep te nemen”, zegt Miki Brooks, hoofd van Tax UKI, Nordics, France bij Philips.

Duidelijke beschrijving

Philips behaalde de maximaal haalbare 40 punten. In 2022 behaalde Philips nog 32 punten, terwijl het gezondheidstechnologiebedrijf een jaar eerder 31 punten bemachtigde De jury merkte de uitgebreide landenrapportage op, die expliciet is gekoppeld aan de GRI 207 Tax Standard en informatie bevat over milieu- en sociale factoren. Bovendien prees de jury Philips voor de duidelijke beschrijving van de rol die belastingen spelen binnen zijn waardecreatiemodel.

Brooks: "We zijn ontzettend trots dat we koploper zijn op het gebied van belastingtransparantie en -rapportage, en tegelijkertijd vereerd door de positieve feedback en opmerkingen van de VBDO en onze collega's. Het creëren van het Country Activity and Tax Report vereist veel samenwerking en inspanning vanuit de hele organisatie. Het is geweldig om te zien dat het harde werk en de inzet van onze collega's, evenals de betrokkenheid en visie van het management, wordt erkend en gewaardeerd."

Bekijk het volledige rapport hier: Tax Transparency Benchmark 2023

Transparantie belastingafdracht

Philips wins Tax Transparency Benchmark 2023 with highest possible score

Philips is the most transparent company in tax disclosure, according to the Netherlands’ Tax Transparency Benchmark 2023. We achieved the maximum score in every category of the benchmark, totaling 40 points. This is the first time a company has done this.

The Tax Transparency Benchmark is a study conducted by the Netherlands’ Association of Investors for Sustainable Development (VBDO) on tax transparency practices among Dutch and European listed companies. This year's benchmark assesses the tax transparency practices of 51 Dutch companies and 65 listed companies from Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Spain, and Sweden.  

Social impact

Tax is an integral part of Philips’ Environmental, Social and Governance (ESG) commitments. “At Philips, we aim to be a front-runner in the area of ESG and tax transparency is inextricably linked to ESG. Accordingly, this benchmark serves as an inspiration and encouragement for us to continuously improve or scrutinize our transparency and our approach to tax,” said Miki Brooks, Head of Tax UKI, Nordics, France at Philips.

Clear description

Philips scored the maximum achievable 40 points, up from 32 points a year earlier. The jury noted the comprehensive country report, explicitly linked to the GRI 207 Tax Standard, which includes information on environmental and social factors. Furthermore, the jury commended Philips for the clear description of the role taxes play within its value creation model.

Brooks: “We are extremely proud and honored to be the front-runner in tax transparency and reporting, and at the same time humbled by the positive feedback and remarks of VBDO and our peers. Creation of the Country Activity and Tax Report requires a lot of collaboration and effort from across the organization. It is great to see that the hard work and commitment of our colleagues (as well as the commitment and vision of management) is acknowledged and valued.”

View the full report here: Tax Transparency Benchmark 2023

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

René Loman

René Loman
Woordvoerder a.i. Philips Benelux
Tel.: +31 6 51 85 22 26

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.