masthead covid 19 portaal l

feb 12, 2021

Facts & figures Philips COVID-19 Portaal Januari 2021

Door Andries Hamster
Senior Product Manager bij Philips Interoperability Solutions

Gemiddelde leestijd: 4-6 minuten

Op 27 maart 2020 lanceerde Philips in samenwerking met het Ministerie van VWS en het Erasmus Medisch Centrum het COVID-19 Portaal met het doel om ziekenhuizen te ondersteunen bij het uitwisselen van informatie van corona patiënten. Door de grote toestroom van corona patiënten naar Nederlandse ziekenhuizen blijft het nodig om patiënten te spreiden over de Nederlandse ziekenhuizen om lokale tekorten aan IC-bedden op te kunnen vangen.

Nu het portaal ruim 10 maanden in gebruik willen we graag inzage geven in de mate van gebruik en een poging doen om te bepalen of het portaal ook daadwerkelijk heeft geholpen bij de landelijke spreiding van COVID-patiënten.

Gebruik van het COVID-19 portaal

Op basis van de audit gegevens van het portal kunnen we op basis van twee parameters inzicht geven in het gebruik: (1) het aantal unieke inlogsessie, en (2) de verhouding tussen het aantal in het portaal geregistreerde patiënten ten opzichte van het aantal patiëntverplaatsingen zoals gemeld door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De eerste parameter geeft een indruk hoeveel ziekenhuizen het portaal gebruiken. De tweede parameter geeft een indruk in hoeverre het portaal de verplaatsingen ondersteunt.

De volgende twee grafieken starten in week 39 van 2020 (het begin van de tweede golf) en lopen door tot en met week 4 van 2021.

Grafiek aantal unieke inlogsessies
LCPS

Opvallend aan de eerste grafiek is dat vanaf begin december het aantal verplaatsingen gemiddeld de helft is van de piek in week 44. Vermoedelijk is dit het gevolg van een dalende beddencapaciteit vanaf eind november door een stijgend aantal corona gerelateerde opnames.

De tweede grafiek laat zien dat, gemeten over de gehele periode, in ongeveer 65% van de verplaatsingen gebruik werd gemaakt van het COVID-19 Portaal.

75% van het portaalgebruik wordt gegenereerd door 30% van de ziekenhuizen

In totaal:

 

  • is er ruim 4400 keer ingelogd op het portaal;
  • hebben 68 ziekenhuizen één of meer patiënten, beelden en/of documenten geregistreerd en/of beelden en documenten bekeken of gedownload;
  • zijn er ruim 3100 (radiologische) studies en 10.000 documenten (inclusief toestemming) geregistreerd;
  • zijn er ruim 73.000 query transacties uitgevoerd.


De top drie van meest actieve huizen wordt gevormd door het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Zeeland (regio Zuid-West Nederland), het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch (regio Brabant) en het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel (regio West). Ook andere ziekenhuizen uit deze drie regio’s zijn vertegenwoordigd in de eerdergenoemde 30%. Dit beeld past bij de overzichten die het LCPS op haar website publiceert.

In de afgelopen maanden was de meest gehoorde bezwaar dat het niet altijd duidelijk was of de beschikbaar gestelde patiëntinformatie ook daadwerkelijk was aangekomen. Ziekenhuizen blijken onderling moeite te hebben om de juiste contactpersonen te vinden om hierover te kunnen communiceren. Daar waar in de eerste corona periode de ziekenhuizen elkaar goed wisten te vinden is dat in deze tweede periode minder goed gegaan. Dit geeft nog maar weer eens aan dat zonder heldere onderlinge afspraken de inzet van technologie alleen niet voldoende is. Met een mogelijke “derde golf” op komst is dit een aandachtspunt voor de ziekenhuizen.

Een andere constatering is dat er nog altijd ruimte is voor optimalisatie van de processen rondom het gebruik van het COVID-19 Portaal. Deels betreft dat verdere technische integratie van het portaal in de ict-infrastructuur van het ziekenhuis. Deels betreft dat verbeteringen van de werkprocessen en interne afstemming rondom het portaal.
                    
Er liggen op dit moment een aantal concrete plannen klaar om het COVID-19 Portaal verder te integreren met de bestaande Philips “XDSCloud” dienstverlening. Voor ziekenhuizen die gebruik maken van deze dienst werken we aan een mogelijkheid het portaal te koppelen aan hun eigen XDS-infrastructuur zodat bestaande PACS en EPD koppelingen kunnen worden hergebruikt.  Daarnaast werken we samen met andere leveranciers binnen de VNO/NCW Taskforce Samen Vooruit aan het onderling koppelen van bestaande XDS netwerken om zo het portaal en andere alternatieven overbodig te maken.  

Het opzetten van het COVID-19 Portaal is een uitzonderlijke ervaring geworden. Ontstaan vanuit een eenvoudig idee om hulp te bieden aan een sector waar we sinds jaar en dag nauw mee verbonden zijn hebben we dit kunnen realiseren met de hulp en inzet van vele enthousiaste vrijwilligers. De nauwe samenwerking met ziekenhuizen, het ministerie van VWS en het LCPS is uitzonderlijk en geeft ons goede hoop dat we de uitdagingen rondom het landelijk uitwisselen van patiëntinformatie ook in de toekomst aan kunnen. Dank aan iedereen die zich heeft ingezet voor het COVID-19 Portaal.

Lees het vorige blog van Andries Hamster hier.

Ziekenhuizen kunnen hier meer informatie vinden over het COVID-19 portaal.
 
Bekijk hier andere oplossingen die Philips kan bieden tijdens de COVID-19 crisis.

Deel op social media

Onderwerpen

Auteur

Andries Hamster

Andries Hamster

Andries is Senior Product Manager bij Philips Interoperability Solutions die het uitwisseling portaal opzette. 

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.