COVID-19 Portaal
Interoperability Covid

COVID-19 Portaal

Voor gebruikers

Al gebruiker en hulp nodig bij het gebruik van het portaal?

Veelgestelde vragen

Hulp nodig? Kijk eerst hier, misschien is je vraag dan gelijk beantwoord.

Wat doen we?

Weten waarom en met welk doel het portaal is opgezet? Kijk hier.

Instructies

Hieronder staat een web-versie van de handleiding van het COVID-19 portaal. Deze is via deze link ook als PDF te downloaden.

Snel de handleiding bij de hand hebben tijdens het gebruik van het portaal? Gebruik dan deze Quick Reference Card (PDF).

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je antwoord op de meest gestelde vragen rondom het Philips COVID-19 portaal. Controleer voor je contact opneemt met de supportdesk eerst of je vraag hier niet al beantwoord wordt. Toch nog vragen? Neem contact op met onze supportdesk:
 

E-mail: covidportal@philips.com
Tel. 030 – 2030330

Informatie

COVID-19 Portaal

Philips maakt in het kader van de bestrijding van COVID-19 een online portaal beschikbaar waarmee ziekenhuizen in Nederland patiëntinformatie met elkaar kunnen delen van patiënten die naar een ander ziekenhuis worden verplaatst. Met dit portaal kan een ziekenhuis radiologische beelden, verslagen, laboratoriumuitslagen en andere relevante informatie over een patiënt beschikbaar maken voor het ontvangende ziekenhuis. Hiermee kan de spreiding van COVID-19 patiënten binnen Nederland worden ondersteund.
 

Het portaal is niet rechtstreeks gekoppeld aan ziekenhuissystemen zoals het EPD, het PACS of het laboratoriumsysteem. Patiëntinformatie dient daarom omwille van de snelheid handmatig in het portaal te worden aangemeld. Ook het raadplegen van de informatie vergt een aparte handeling.
 

Het COVID-19 portaal kan ook worden ingezet wanneer een ziekenhuis niet voldoende capaciteit beschikbaar heeft om radiologische studies te beoordelen. Via het portaal kunnen die beelden ter verslaglegging worden aangeboden aan radiologen van andere ziekenhuizen. De verslagen kunnen vervolgens in omgekeerde richting beschikbaar worden gemaakt.

Veiligheid

Bij de uitwisseling van medische data is en blijft veiligheid van groot belang. Ook in tijden van crisis. Daarom krijgen alleen geverifieerde ‘named users’ toegang tot het beveiligde portaal. Zij loggen in met tweefactor-authenticatie. Eenmaal ingelogd worden al hun acties, zowel het beschikbaar maken van informatie als het raadplegen ervan, nauwkeurig gelogd. Een ziekenhuis krijgt pas toegang tot informatie met betrekking tot een patiënt van een ander ziekenhuis, nadat het eerste ziekenhuis daarvoor toestemming heeft gegeven. Voorts voldoet het portaal aan de NEN7510 en ISO27001 standaarden.

Aanmeldprocedure

Indien uw ziekenhuis gebruik wil maken van het COVID-19 Portaal, mailen naar covid19portaal@philips.com voor het aanmelden van ‘key users’. In samenwerking met ErasmusMC zijn de gebruiksvoorwaarden voor het portaal opgesteld. Voordat het portaal kan worden gebruikt, dient het ziekenhuis de gebruiksvoorwaarden te accepteren als onderdeel van de eerste login.

Tot slot

Wij willen ervoor zorgen dat u zoveel mogelijk aandacht kunt hebben voor uw patiënten. Daarom hebben wij een korte en duidelijke instructie gemaakt voor het gebruik van het portaal, welke wij u toesturen zodra u bent aangemeld. Wij stellen daarnaast een emailadres (covid19portaal@philips.com) beschikbaar voor alle vragen die u heeft rondom het COVID-19 Portaal.

Wij hopen op de bovenstaande wijze als Philips een zinvolle bijdrage te kunnen leveren in deze hectische tijd en vragen uw begrip voor de eventuele impact die dit project kan hebben op de andere implementatietrajecten waarbij wij op dit moment bij enkelen van u betrokken zijn.

 

Met vriendelijke groet,

Philips Interoperability Solutions (voorheen “Forcare”)

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.