Radiologie

Mogelijkheden om uw grootste uitdagingen aan te pakken

Het integreren van uw radiologieworkflows versnelt uw traject voor een nauwkeurig diagnose

Verander de meest cruciale in de zorg in een duidelijk zorgtraject met voorzienbare resultaten voor uw patiënten.

Bedenk wat het resultaat zou zijn als u workflows van alle radiologie-activiteiten met elkaar zou kunnen verbinden.

De grootste uitdaging voor het optimaliseren van de radiologieworkflow is misschien wel dat deze bestaat uit een complex web van afzonderlijke workflows. Of het nu gaat om het patiënten op tijd te laten verschijnen voor een beeldvormingsonderoek, het verwerven van de daadwerkelijke beelden of het verkrijgen van de juiste klinische informatie van de verwijzend arts, elke stap van het beeldvormingsproces kan vertragingen, variabiliteit of lacunes in de communicatie omvatten. Al deze oorzaken verstoren de patiëntzorg en kunnen leiden tot een negatieve spiraal.

Grafische voorstelling van verbonden workflows van radiologie-activiteiten, van planning en voorbereiding tot resultaat en nazorg

Een geïntegreerde aanpak heeft voordelen voor iedereen in de beeldvormingsomgeving

Patiënten betrekken

Gepersonaliseerde tools om patiënten in het zorgtraject te informeren, te instrueren, erbij te betrekken en gerust te stellen 

Stroomlijnen van de workflow voor personeel

Slimme systemen en slimme workflows voor beeldopname bevorderen efficiëntie en vertrouwen

Radiologen ondersteunen

Geïntegreerde, AI-gestuurde platformen voor organisatie van de workflow, toegang tot gegevens, geavanceerde analyse, rapportages en klinische samenwerking 

Beheerders toegang verlenen

Tools en inzage in gegevens die beheerders en afdelingshoofden nodig hebben voor voortdurende prestatieverbetering

Wat kan er gebeuren als u de uitdagingen van radiologieworkflows aanpakt?

Het verbeteren en stroomlijnen van workflows is vandaag de dag misschien het meest effectieve gebied voor verbetering van de radiologie. Stelt u zich eens voor hoe uw radiologiediensten zouden verbeteren als u de volgende voordelen zou krijgen:

Aantal patiënten dat niet komt opdagen verminderen met 19% en afzeggingen op het laatste moment met 14%1

Instellingstijd voor MRI-patiënten terugbrengen tot minder dan een minuut voor routine-onderzoeken2

Maak gebruik van telepresence-oplossingen om medische beeldvormers en klinisch deskundigen met elkaar in contact te brengen

Verminder de CT-doorlooptijd op de spoedeisende hulp van opdracht tot start van het onderzoek met 14%3

Organiseer, beoordeel, analyseer en rapporteer uw beeldvormingsonderzoek met behulp van slechts één viewer

Verbeter de leestijd voor beoordelen van de tumorlast in kankerzorg met 60%4

Verbeter de efficiëntie van MRI-diensten met 10-20% om een groter volume en betere toegang tot zorg mogelijk te maken5

In de komende maanden zullen we meer informatie delen over hoe het aanpakken van workflowproblemen indrukwekkende resultaten heeft opgeleverd voor deze en andere leiders op het gebied van beeldvorming.

Waarom is een systeembenadering voor beeldvorming zo belangrijk?

Het feit dat gezondheidsgegevens vaak op meerdere meetplekken en afdelingen worden verspreid en verzameld, maakt het moeilijk om een totaalbeeld van patiënten te krijgen. Door een systeembenadering van beeldvorming en behandeling, kunt u de kansen zien voor het verbinden en optimaliseren van workflows door alle beeldvormingsactiviteiten heen – van patiëntbeheer tot beeldverwerving en van beeldinterpretatie tot communicatie van de resultaten en nazorg. Dit draagt bij aan de verbetering van resultaten voor patiënten, de werkervaring voor radiologen, medische beeldvormers en beheerders, en de operationele en klinische efficiëntie van de afdeling en daarbuiten.

Beeld van de sector

Wereldwijd kunnen we ons de manier waarop zorg nu wordt geboden niet langer permitteren. Het is te duur. Wij als maatschappij kunnen het niet langer voor elkaar krijgen als we groeien zoals we doen. Wat er nodig is om het patroon te doorbreken? De muren tussen afdelingen afbreken en disciplines rond de patiënt organiseren.

Mark A. van Buchem, MD, PhD

Hoofd radiologie, Leiden University Medical Center, Leiden, Nederland

Perspectieven voor personeel

Onze instelling maakt momenteel gebruik van vijf verschillende computersystemen voor processen zoals het bijhouden van patiënten, bestellingen en registraties. Elk van deze systemen heeft verschillende interfaces die slechts beperkt met elkaar communiceren – en onze systemen komen niet allemaal overeen met de systemen van andere instellingen. Het zou dus fantastisch zijn om de systemen te stroomlijnen."

Michelle

Radiologiemedewerker, VS

De uitdagingen waarmee beeldvorming vandaag de dag te maken heeft vereisen een nieuwe benadering

Optimale workflows: verbeteren van efficiëntie in alles fases van de beeldvormingsactiviteiten

Komen deze uitdagingen u bekend voor?

Operationele ondoelmatigheden drukken zwaar op artsen en personeel, die het beste voor hun patiënten willen, maar vaak informatie bijeen moeten sprokkelen en kostbare tijd verliezen. Daarom heeft u oplossingen nodig die de radiologieworkflow van begin tot eind optimaliseren.

Onderzoeken zijn toegenomen

43%

Radiologie-onderzoeken met geavanceerde methoden zijn toegenomen met 43%6

Meer radiologen hebben burn-outklachten

45%

45% van de radiologen geeft aan last te hebben van burn-outsymptomen7

Meer werkzaamheden zouden kunnen worden geautomatiseerd

23%

Medische beeldvormers geven aan dat 23% van hun werk inefficiënt is en geautomatiseerd zou kunnen worden 8

Radiologie-afdelingen zijn niet in staat om aan rapportageverplichtingen te voldoen

97%

97% van de radiologie-afdelingen is niet in staat om aan hun rapportageverplichtingen te voldoen9

Kosten van onderzoeken zonder uitkomst

$12B

Onnodige, suboptimale en herhaalde beeldvormingsonderzoeken kosten jaarlijks wel $ 12 miljard10

Uitdagingen voor de radiologieworkflow

Een aantal van de grootste uitdagingen voor leiders op het gebied van radiologie komt voort uit het beheer van complexe, niet-verbonden workflows, wat een negatieve invloed kan hebben op patiëntenzorg, ervaringen van de medewerkers, resultaten en kosten. Stelt u zich eens voor wat het voor uw organisatie zou betekenen als dit zou worden aangepakt.

Denk aan deze cruciale momenten in diagnostische beeldvorming

Philips Radiology Workflow Suite

De Radiology Workfow Suite brengt krachtige workflowoplossingen samen die ervaringen en resultaten voor alle beeldvormingsactiviteiten verbeteren. Wij zijn er om u te helpen, met slimme systemen en informatica-oplossingen die gebruik maken van AI en automatisering om het werk van aanbieders, patiënten en beheerders te bevorderen. Deze oplossingen passen zich aan de context aan, worden geïntegreerd in de dagelijkse omgeving, maken van gegevens bruikbare inzichten en organiseren het leveren van de juiste zorg in de juiste volgorde op het juiste moment.

Patiëntbeheer

Philips Patient Manager automatiseert het contact met patiënten via geïntegreerde digitale communicatie zodat u zich kunt richten op de zorg voor patiënten en het behalen van uw operationele doelen.

SmartWorkflows voor beeldverwerving

 

MR SmartWorkflow stelt medewerkers in staat om zich minder te hoeven richten op technologie zodat ze zich volledig kunnen richten op de patiënt.

Tele-aquisitie en samenwerking op afstand

Radiology Operations Command Center (ROCC) voor MR en CT brengt deskundigen in een Command Center in contact met medische beeldvormers op scanlocaties met deze multi-vendor, multi-modaliteit, multi-locatie gevirtualiseerde beeldvormingsoplossing. Collaboration Live maakt het echografisten mogelijk om veilig te praten, berichten te versturen, schermen te delen en video's te streamen, waar ze zich ook maar bevinden.

Radiologie-informatica

Het Philips Clinical Collaboration Platform met IntelliSpace Portal 12 stelt radiologen in staat om beeldvormingsonderzoeken te organiseren, te beoordelen, te analyseren en te rapporteren met slechts één viewer. PerformanceBridge automatiseringsoplossing voor operationele activiteiten biedt tools en analytics voor gegevensgestuurde prestatieverbetering.

Mensen die met elkaar in gesprek zijn

Laat ons weten hoe we kunnen helpen. Ga het gesprek aan.

Overige informatie

Foto van Kees Wesdorp, Chief Business Leader Philips Precision Diagnostics

Perspectieven voor leidinggevenden


Zeven innovaties in de radiologieworkflow die de efficiëntie en de kwaliteit van de zorg radicaal verbeteren


Radiologie-afdelingen beginnen gebruik te maken van nieuwe en innovatieve werkwijzen om te helpen de operationele efficiëntie, de ervaringen van patiënten en zorgverleners en, uiteindelijk, resultaten, te verbeteren.

Foto van Biche Le, Global Business Leader Ultrasound en Head of Ventures Precision Diagnosis

Een volledig overzicht


Hoe virtuele samenwerking toegang tot zorg over de hele wereld kan verbeteren


De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat twee derde van de wereldbevolking geen toegang heeft tot algemene medische beeldvormingstechnologie  11, wat vermijdbare en soms dodelijke vertraging van diagnose en behandeling tot gevolg heeft. Wat als we deze problemen in de zorg op een virtuele manier zouden kunnen oplossen?

Omslag van het onderzoeksrapport “Radiology staff in focus”

Perspectieven voor onderzoek


Radiology staff in focus: A radiology services impact and satisfaction survey of technologists and imaging directors


Hoe zijn de huidige ervaringen van medewerkers en beheerders van radiologie-afdelingen? Wij hebben een onderzoek uitgevoerd onder meer dan 250 medische beeldvormers in de VS, Frankrijk, Duitsland en het VK om dit te onderzoeken.

De gepresenteerde resultaten zijn uitsluitend voor illustratieve doeleinden en zijn geen voorspelling van de werkelijke resultaten van uw bedrijf.

 

1. Advancing key performance indicators with pre-visit navigation: A case study with Boston Medical Center. Philips, 2020.

2. Gebaseerd op interne testen. SmartWorkflow solutions in MR | Philips Healthcare

3. Sinds de implementatie en het gebruik van PerformanceBridge Practice om het probleem vast te stellen en aan te pakken, heeft het Boston Medical Center een vermindering van 14% in de doorlooptijd van opdracht tot het begin van het onderzoek op de spoedeisende hulp. Voor een afdeling die 30-40 CT-scans per dag uitvoert, is dit een significante verbetering in de workflow.

4. Folio, L. et al. Initial Experience with Multi-Media and Quantitative Tumor Reporting Appears to Improve Oncologist Efficiency in Assessing Tumor Burden. RSNA 2015.

5. Op basis van een project dat in Banner Health, AZ, de VS, werd uitgevoerd met behulp van.  PerformanceBridge Practice software-analytics hebben we de mogelijkheid gezien om op verschillende manieren het aantal van en de inkomsten uit MRI te vergroten. Een van deze manieren was het verbeteren van de MRI-efficiëntie met 10-20% waardoor een totale efficiëntie van 80% werd bereikt.

6. www.statnews.com/2018/10/19/consolidation-hurting-hospital-supply-chain-costs/

7. www.catalinaimaging.com/radiologist-burnout/

8. Radiology staff in focus: A radiology services impact and satisfaction survey of technologists and imaging directors. Een door The MarkeTech Group voor Philips uitgevoerd onderzoek, 2019.

9. www.cqc.org.uk/sites/default/files/20180718-radiology-reporting-review-report-final-for-web.pdf

10. www.reactiondata.com/wp-content/uploads/2015/02/peer60:unnecessaryimaging.pdf

11. Morris MA, Saboury B. (2019) Access to Imaging Technology in Global Health. In: Mollura D., Culp M., Lungren M. (eds) Radiology in Global Health. Springer, Cham. doi.org/10.1007/978-3-319-98485-8_3

1
Selecteer je interessegebied
2
Contactgegevens

We gaan graag met je in gesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

1
2
Contactgegevens

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.