Consulting

Ontwerp van een integrale materiaalstroom voor een nieuw laboratorium

We gaan graag met je in gesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

1
Selecteer je interessegebied
2
Contactgegevens

Hoe creëer je een integrale materiaalstroom voor drie laboratoriumdisciplines? Het Healthcare Transformation Services Team van Philips ondersteunt en adviseert OLVG Lab BV in Amsterdam hierover.

Vraagstelling

De laboratoriumdisciplines Klinische Chemie, Medische Microbiologie/moleculaire diagnostiek en Pathologie van OLVG zijn per 1 januari 2018 ondergebracht in de zelfstandige entiteit: OLVG Lab BV. 
 

Philips is gevraagd om een geoptimaliseerde en integrale stroom van patiëntmateriaal (zoals bloed en urine) te ontwerpen voor het nieuwe lab, waarin de drie laboratoriumdisciplines vertegenwoordigd zijn. Daarnaast wil OLVG Lab BV de transportroutes voor materiaal van en naar het lab efficiënter inrichten. De oplossing van het Healthcare Transformation Services (HTS) team van Philips moet bijdragen aan het behalen van de productiviteits- en kwaliteitsdoelstellingen van OLVG Lab BV.

Onze aanpak

De HTS consultants van Philips hebben met een integrale blik naar de drie laboratorium disciplines gekeken. De aanpak was als volgt:
 

  • Een workflow analyse van de materiaalstromen voor de drie disciplines;
  • Per discipline is de materiaalstroom gevisualiseerd en werden verbeterpunten geïdentificeerd;
  • Cocreatiesessies met medewerkers van OLVG Lab BV om de materiaalstromen tot in detail uit te werken, te valideren en oplossingsrichtingen te bedenken;
  • Op basis van 8 belangrijke keuzes en de onderbouwing daarvan, is een ontwerp van een nieuwe, integrale materiaalstroom gemaakt voor het nieuwe lab. Twee voorbeelden van keuzes zijn de locatie van het 24-uurs lab en de indeling van het lab op techniek of specialisme;
  • Het transport van materiaal werd ook in kaart gebracht en geoptimaliseerd. Allereerst werd een inventarisatie gemaakt van de huidige transporten, bodes, routes en vervoerseisen. Vervolgens is een ontwerp gemaakt van nieuwe en efficiëntere transportroutes, zonder af te doen aan kwaliteit van het transport. De winst ligt met name in het efficiënter plannen van de routes en gebruik maken van de bodes en transporteurs;
  • Met het oog op het milieu en de toenemende groene eisen van de binnenstad van Amsterdam, is een inventarisatie gedaan van ‘groene’ vervoersmiddelen.

Onze aanpak
De methodiek die Philips toepaste, heeft heel goed gewerkt: er zijn in korte tijd duidelijke resultaten behaald. Zij wisten snel te doorgronden wat er echt speelt binnen een lab.”

Anja Leyte

Directeur OLVG Lab BV

Resultaten

Een aantal van de verbeterpunten die uit het project zijn voortgekomen is reeds opgepakt. Deze helpen om de materiaalstroom door het lab te optimaliseren. Posters van de werkstromen hangen op de werkvloer, waardoor een positieve discussie over de processen op de afdelingen ontstaat. Hierdoor krijgen medewerkers aanvullend inzicht in hoe hun eigen werkzaamheden passen in de integrale materiaalstroom. Philips HTS is trots dat zij mocht bijdragen aan het ontwerpen van de nieuwe, integrale materiaalstroom die zal dienen als het fundament voor de nieuwbouw van het nieuwe laboratorium en de fysieke inrichting van de werkvloer.

 

Het plan om materiaaltransport van en naar het lab te optimaliseren wordt de komende maanden geïmplementeerd. Hiertoe worden door OLVG Lab BV nieuwe afspraken gemaakt over de routes met afnamepunten en leveranciers.

Gerelateerde onderwerpen

 

Lees meer over onze diensten in healthcare consulting

Customer stories in Healthcare management

Medisch Perspectief

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.