Consulting

 

 

 

Prestatieverbeteringen in echografie

1
Selecteer je interessegebied
2
Contactgegevens

We gaan graag met je in gesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

1
2
Contactgegevens

Rijnstate heeft twee ziekenhuizen en twee poliklinieken in het Oosten van Nederland. Het echografieteam had een capaciteitsprobleem en kon daardoor de doelen niet halen. Er ontstond een wachtlijst ambulante patiënten en de service aan klinische patiënten kwam onder druk te staan. Ook zag het team dat er steeds meer andere partijen echo’s gingen uitvoeren, wat impact had op het werk. De consultants van Philips hebben het team geholpen een succesvolle echografiestrategie te ontwikkelen voor de vier locaties. Dit gebeurde in samenwerking met een projectteam van Rijnstate. De consultants voerden interne en externe assessments uit, deden aanbevelingen en ontwikkelden in cocreatie met het projectteam een nieuwe strategie.

Het doel van de strategie was om:

 • de beschikbare echografiecapaciteit te vergroten;
 • de consistentie van onderzoeken te verbeteren door doorlopende professionele ontwikkeling;
 • en uiteindelijk om het marktaandeel te vergroten. 

 

De productie in de poliklinieken van Rijnstate is nu al met 30% toegenomen.

Door 'quick wins' te implementeren hebben we de patiënten succesvol kunnen herverdelen over de poliklinieken. Dit heeft als voordeel dat patiënten dichter bij huis kunnen worden gescand. Tegelijkertijd kan ons ziekenhuis daardoor focussen op klinische patiënten en spoedeisende zorg.”

Ronald Niekel

Radioloog, Rijnstate Ziekenhuis

 Onze aanpak


De consultants van Philips hebben naar de echografieafdeling in haar geheel gekeken. Ze voerden het volgende uit:

 • een workflow analyse om de capaciteit- en planningsproblematiek beter te begrijpen en met name de verschillen tussen de vier locaties;
 • een uitgebreide marktanalyse en een enquête onder patiënten om inzichten te krijgen voor een langetermijnstrategie;
 • cocreatiesessies met het Rijnstateteam om de eerste aanbevelingen te evalueren en acties te prioriteren;
 • teen evaluatie van verschillende scenario's, waarbij ze voorspellende financiële en operationele dashboards gebruikten;
 • een voorstel voor drie strategische richtingen om de echografiecapaciteit te vergroten, een groter marktaandeel te krijgen en om de professionele ontwikkeling van medewerkers te ondersteunen;
 • een aantal ‘quick wins’, waardoor processen werden gestroomlijnd en wachttijden werden verkort.

 Scenario dashboard

We vergelijken de scenario's op capaciteitstoename en financiële impact. De grafieken laten de verschillende locaties en hun aantal echokamers zien. In totaal zijn ongeveer zes scenario’s onderzocht op variabele openingstijden, personele bezetting etc.

 Scenario Dashboard

Insight into patient preferences 
 

Een enquête onder 300 patiënten gaf een waardevol inzicht in hun voorkeuren. De aanname was dat patiënten liever naar een ziekenhuis gaan dan naar een kleine polikliniek. Maar uit de enquête bleek juist dat patiënten echografie liever dicht bij huis hebben en geen voorkeur hebben voor het type instelling.

Resultaten
 

Sommige ‘quick wins’ hebben al geholpen om processen te stroomlijnen en wachttijden voor echografie te verkorten. Terwijl de totale groei in echo-onderzoeken gelijk bleef aan ongeveer 5-10%, nam de productie in de poliklinieken met meer dan 30% toe. Dit kwam door een betere verdeling van patiënten over de instellingen.
 

Specifieke veranderingen zijn:

 • betere protocollen voor het overdragen van klinische informatie tussen de echolaborant en radioloog;
 • het aanpassen van tijdsloten aan de werkelijke duur van de onderzoeken;
 • het veranderen van de manier van werken bij noodgevallen. De planning wordt nu uitgevoerd door de administratie en verdeeld over slechts twee kamers.

Gerelateerde onderwerpen

 

Lees meer over onze diensten in healthcare consulting

Ervaringen van onze klanten met Healthcare Consulting

*Resultaten uit casestudies zijn niet voorspellend voor resultaten in andere gevallen. Resultaten in andere gevallen kunnen variëren.

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.