masthead philips experience design ddw fotomeulenhof door dave hendriks l

okt 16, 2019

Philips Experience Design in het Eindhovens Dagblad: “Het is onze taak om technologie te vermenselijken”

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

For English see below

Philips Experience Design speelt een belangrijke rol in de missie van Philips om vanaf 2030 jaarlijks het leven van drie miljard mensen wereldwijd te verbeteren door middel van betekenisvolle innovatie. Per jaar ontvangen zij tientallen internationale designprijzen. 

 

Speciaal voor de Dutch Design Week (DDW) is in het Philips Museum een selectie te zien van een aantal van deze prijswinnende ontwerpen. Het Eindhovens Dagblad kreeg voorafgaand aan DDW al een kijkje achter de schermen van het ontwerpersteam van de nieuwste MRI-scanner, de Philips Ingenia.  

 

Ontwerpers Hyelin Lee en Florian Boulanger vertellen hoe zij de zeer specialistische en geavanceerde medische technologie vermenselijken. 

masthead philips experience design ddw fotomeulenhof door dave hendriks m

Foto: FotoMeulenhof/ Dave Hendriks

Alles is met elkaar verbonden

Philips Experience Design is met ongeveer 500 medewerkers, 35 nationaliteiten en gevestigd in 15 designstudio's over de hele wereld, één van de grootste, meest diverse teams in zijn soort. Het ontwerpbureau, dat zowel werkt voor Philips als een aantal externe klanten, wint de laatste jaren ongeveer 140 Design Awards per jaar. Sinds 1994 al 1.812 in totaal.

De inzichten van artsen, verpleegkundigen en patiënten vormen het uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp. Onze taak is om technologie te vermenselijken.

Florian Boulanger

Design Business Lead bij Philips Experience Design

“De essentie van onze designs is dat alles onlosmakelijk met elkaar is verbonden”, aldus Florian. “In het geval van de MRI-scanner hebben we, als een vlieg aan de muur, wekenlang in het ziekenhuis meegekeken met het werk van de artsen en de verpleegkundigen, en hoe de patiënt dit allemaal beleefd. Die inzichten vormen het uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp. Onze taak is om technologie te vermenselijken”.

ed ddw philips design award show

Design Talks in het Philips Museum tijdens Dutch Design Week

De Dutch Design Week vindt plaats van zaterdag 19 t/m zondag 27 oktober. Het Philips Museum is partner van DDW, toegang is gratis met een DDW-passe partout. Dagelijks is in het Museum een designer van Philips Experience Design aanwezig voor een persoonlijke toelichting op het prijswinnende ontwerp. Tussen 13.30 en 15.00 zijn er Design Talks, elke dag over een ander onderwerp.

 

Meer informatie over het volledige programma vind je hier: ‘Ontmoet de ontwerpers van Philips Experience Design’. 

Philips Experience Design in the Eindhovens Dagblad: "It's our job to humanize technology"

Philips Experience Design plays an important role in Philips' mission to yearly improve the lives of three billion people through meaningful innovation across the globe from 2030.

 

Especially for Dutch Design Week (DDW), a selection of some of their award-winning designs are on show in the Philips Museum. Prior to DDW, newspaper Eindhovens Dagblad already had a look behind the scenes of the design team of the latest MRI-scanner, the Philips Ingenia. 

 

Designers Hyelin Lee and Florian Boulanger explained to the newspaper how they humanize highly specialized and advanced medical technology.

masthead philips experience design ddw fotomeulenhof door dave hendriks m

Photo: FotoMeulenhof/ Dave Hendriks

Everything is connected to each other

Philips Experience Design, with approximately 500 employees, 35 nationalities and based in 15 design studios around the world, is one of the largest, most diverse teams of its kind. The design agency, which works for Philips as well as a number of external customers, won around 140 Design Awards per year in recent years. Since 1994 it has received a total of 1,812 (international) prizes. 

The insights of doctors, nurses and patients form the basis for the new design. Our job is to humanize technology.

Florian Boulanger

Design Business Lead at Philips Experience Design

"The essence of our designs is that everything is inextricably linked," says Florian. "In the case of the MRI scanner, we spent weeks in the hospital as a fly on the wall, watching the work of the doctors and nurses, and how the patient experiences all this. These insights are the starting point for the new design. Our task is to humanize technology."

ed ddw philips design award show

Design Talks in the Philips Museum during Dutch Design Week

Dutch Design Week takes place from Saturday 19 to Sunday 27 October. The Philips Museum is a partner of DDW, admission is free with a DDW-passe partout. Every day a designer of Philips Experience Design is present in the Museum for a personal explanation of the award-winning design. Between 13.30 and 15.00 there will be Design Talks, each day on a different subject. 

 

More information about the full program can be found here (in both Dutch and English): ‘Ontmoet de ontwerpers van Philips Experience Design’. 

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.