PHIA publiek halve finale

mei 11, 2023

Roy Jakobs juryvoorzitter van de Philips Innovation Awards 2023

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

Onder studenten is het al sinds 2006 een bekend platform voor startende ondernemers: de Philips Innovation Awards. Voor hen dé kans om goede begeleiding te krijgen, een netwerk op te bouwen en de nodige financiering te krijgen om hun idee in een onderneming om te kunnen zetten. Dit jaar kunnen zij voor het eerst ook leren van de ervaringen van juryvoorzitter Roy Jakobs, CEO Philips. “Achter elke succesvolle start-up en baanbrekende innovatie zitten ontelbare uren hard werk. Er is geen makkelijke of gegarandeerde weg naar succes, en dus moeten innovators en ondernemers de juiste partners, mentors en investeerders vinden.”

Begeleidingstraject voor succesvolle innovaties

Het is meer dan alleen Nederlands grootste student-ondernemers award. De Philips Innovation Award is een traject om jonge ondernemers te begeleiden in hun reis naar succesvolle innovaties. In een periode van vier maanden ontwikkelen zij hun idee van een 1-pager naar een volledig bedrijfsplan. Dit doen ze onder begeleiding van ervaren experts en investeringspartners die de plannen evalueren en de teams voorzien van persoonlijke feedback. In het verleden hebben deze trajecten bijgedragen aan succesvolle productintroducties zoals de iconische Senz stormparaplu’s en Felyx gedeelde elektrische scooters. Tijdens de halve finale op 24 april werd gestreden om de laatste 8 plaatsen voor de finale.

PHIA one of the finalists

Een van de finalisten in de Rough Diamond categorie

Roy Jakobs voorzitter jury

Op 15 mei betreden de finalisten het podium om hun bedrijfsplan te presenteren aan de jury, die voor de eerste keer wordt voorgezeten door de CEO van Philips, Roy Jakobs. Vijf teams zullen worden beoordeeld in de categorie Innovator Award en drie teams in de Rough Diamond Award. Beide prijzen zijn een stimulans voor ondernemerschap en innovatie: zo helpt het platform de start-up om écht die sprong te maken en worden goede ideeën gestimuleerd om verder te ontwikkelen.

PHIA jury halve finale

De jury tijdens de halve finale, met Mark van de Pol, Director Innovation IGT bij Philips

Innovatie in het hart van de toekomst

Philips staat al 130 bekend om zijn innovatiekracht. Het bedrijf transformeerde in de afgelopen jaren van een industrieel conglomeraat naar een leidend gezondheidstechnologiebedrijf. “We zijn een trotse partner van de Philips Innovation Award. Innovatie en ondernemerschap vormen de kern van alles wat we doen, met als doel om tegen 2025 2 miljard levens per jaar te verbeteren,” aldus Roy Jakobs. “Door de Philips Innovation Award te steunen, stimuleren we ondernemerschap onder studenten. Zo kunnen we de leiders en ondernemers van morgen aanmoedigen om hun eerste stappen te zetten in het starten van een bedrijf die kan bijdragen aan een betere toekomst voor henzelf en voor de samenleving.”

Live stream

De Philips Innovation Award is een jaarlijks terugkerend evenement, georganiseerd voor studenten, door studenten. Dit jaar zal de finale plaatsvinden in Theater Rotterdam en wordt live gestreamd via deze link.

PHIA publiek halve finale

Roy Jakobs leading Philips Innovation Awards jury for the first time

It has been a well-known platform among students and young entrepreneurs since 2006: the Philips Innovation Awards. For students it is an opportunity to receive guidance, build a network and get the necessary funding to turn their idea into a business. This year, for the first time, they can also benefit from the experience of Roy Jakobs, CEO of Philips: "Behind every successful startup and breakthrough innovation are countless hours of hard work. There’s no easy or guaranteed path to success, and so innovators and entrepreneurs have to find the right collaborators, mentors and investors.”

Turning ideas into a business plan

It is more than just the largest student-entrepreneur award in the Netherlands. The Philips Innovation Award is a platform to guide young entrepreneurs in their journey to successful innovations. In a period of four months, they develop their idea from a 1-pager into a complete business plan. They do this under the guidance of experts and investment partners from various industries, who evaluate the plans and provide the teams with personal feedback. In the past, these paths have contributed to successful product launches such as the iconic Senz storm umbrellas and Felyx shared electric scooters. At the semi-finals on April 24, the participants competed for the last 8 spots in the finals. 

PHIA one of the finalists

One of the finalists in the Rough Diamond category

Roy Jakobs chairman of the jury

On May 15, the finalists will take the stage to present their business plan to the jury, which is for the first time chaired by Philips CEO Roy Jakobs. Five teams will be judged in the Innovator Award category and three teams in the Rough Diamond Award. Both awards stimulate entrepreneurship and innovation. In this way the platform helps the more mature start-up ideas to take the next step and encourages good ideas to develop further.

PHIA jury halve finale

The jury of the semi-finals, with Mark van de Pol, Director Innovation IGT at Philips

Innovation at the heart of the future

Philips has been known for its innovation power for over 130 years. In recent years, the company has transformed from an industrial conglomerate into a leading health technology company. “We are proud to be the official partner of the Philips Innovation Award because innovation and entrepreneurship are at the heart of all we do, with our goal being to improve 2 billion lives a year by 2025,” said Roy Jakobs. "By supporting young entrepreneurs, Philips aims to foster entrepreneurship among students and encourage the leaders and entrepreneurs of tomorrow to take their first steps in starting businesses that will contribute to a better future for themselves and for society.”

Live stream

The Philips Innovation Award is an annual event, organized by students for students. This year, the finals will take place at Theater Rotterdam and will be streamed live via this link.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.