Inclusive 30

apr 26, 2022

Astrid Balsink in MT/Sprout Inclusive 30: “Diversiteit is vooral diversiteit in denken en doen”

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

Astrid Balsink, Global Director Inclusion & Diversity bij Philips, is door MT/Sprout opgenomen in de Inclusive 30. Dit is de jaarlijkse lijst van dertig leiders die het Nederlandse bedrijfsleven op weg helpen naar een diversere en inclusieve toekomst.

De Inclusive 30 bestaat uit leiders die een bewezen bijdrage leveren aan inclusie en diversiteit, doordat ze als rolmodel fungeren en hun zichtbaarheid gebruiken om deze thema’s onder de aandacht te brengen. Het gaat onder meer over gelijke kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, herkomst of levensbeschouwing.

Denken en doen

Een diverse, inclusieve organisatie is voor Astrid Balsink een lerende organisatie met een betrokken en bewust leiderschapsteam. Het is daarbij belangrijk dat de resultaten meetbaar zijn en dat er verbeterdoelstellingen worden geformuleerd.

Astrid is transparant over de genderdiversiteit bij Philips. “Het percentage vrouwen in de top is in de laatste vier jaar gestegen van 19 naar 30 procent. Dat is natuurlijk een positieve ontwikkeling, maar er valt nog het nodige te verbeteren.”

Volgens haar omvat diversiteit veel meer dan alleen gender of etniciteit. Diversiteit is vooral diversiteit in denken en doen. En iedereen heeft daar een eigen verantwoordelijkheid in. Maar hoe bereik je dat?

Iedereen in actie

“Om deze thema’s écht te laten leven binnen het bedrijf is het van belang dat iedereen de motivatie voelt om hiermee aan de slag te gaan. Alleen dan kun je als organisatie blijvend vooruitgang boeken.

Zoek mensen in je team, afdeling of bedrijf mensen op met wie je geen natuurlijke klik hebt. Collega’s die je uitdagen om te blijven groeien.”

Philips Pride

Philips neemt jaarlijks deel aan Pride

 

Diversiteit zit volgens Astrid in uiteenlopende aspecten: “Het is goed om te kijken naar de verschillen die er zijn in bijvoorbeeld achtergrond, persoonlijkheid, identiteit en loopbaan. Respecteer die verschillen en ga daarover in gesprek. Vraag naar afwijkende ideeën en luister daar echt naar. Juist door niet iedereen hetzelfde te behandelen, creëer je gelijkheid. We zijn allemaal gelijk, maar niet hetzelfde.”

We zijn allemaal gelijk, maar niet hetzelfde.

Astrid Balsink

Global Director Inclusion & Diversity

Blinde vlek

Om medewerkers te helpen, biedt Philips allerlei leertrajecten aan. Een voorbeeld daarvan is een traject over ‘Wat is allyship?’ dat medewerkers bewust maakt van hun privileges. Daarnaast kunnen medewerkers de bias-awareness-training volgen om hun eigen vooroordelen te herkennen en na te denken over hun blinde vlekken. Verandering is pas mogelijk als je dit inzicht hebt.

“Het is belangrijk om dit als team bespreekbaar te maken. Hierbij is een open en veilige omgeving noodzakelijk; mensen moeten de ruimte voelen om fouten te maken, te leren en van mening te verschillen.

Inclusie is een vaardigheid die elke medewerker moet aanleren. Als we niet bewust inclusief zijn, bestaat de kans dat we onbewust exclusief zijn.”

Als we niet bewust inclusief zijn, bestaat de kans dat we onbewust exclusief zijn.

Astrid Balsink

Global Director Inclusion & Diversity

Astrid Balsink

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.