Nieuwscentrum
Mini scanner

jan 29, 2024

Hoe Philips designs jaarlijks talloze prijzen winnen

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

Wat bestaat er al 99 (!) jaar en wordt nog steeds gezien als iconisch en toonaangevend in zijn sector? Het antwoord: Philips Design. De ontwerpen van de producten en oplossingen vallen ieder jaar in de prijzen. En niet zo’n beet je ook; vorig jaar alleen al gingen Philips-designers met 160 prijzen naar huis. Inge Wagemakers, Design Competitions Coördinator bij Philips, deelt in dit interview het geheim achter de succesvolle ontwerpen van Philips.

Waarom denk je dat de jury’s van deze vakprijzen Philips-ontwerpen zo kunnen waarderen?

“Er zijn verschillende aspecten. Wat waarschijnlijk het meest wordt genoemd, is de innovativiteit van onze ontwerpen. Ook waarderen jury's dat we er echt zijn voor onze klanten en patiënten. Onze ontwerpers werken samen met hen om oplossingen te vinden, zoals Philips Sounds, een van de grote winnaars in 2023.

En dan is er onze focus op environment, sustainability en governance (ESG); we kregen veel positieve feedback over onze duurzame verpakkingen vorig jaar. Over het algemeen denk ik dat het veilig is te zeggen dat Philips design zich onderscheidt van de concurrentie door zijn menselijke benadering. Zo worden onze MRI- of CT-scanners als ‘warm’ beoordeeld; Ambient Experience zorgt bijvoorbeeld voor een rustgevende omgeving voor de patiënt, door gebruik te maken van licht, geluid, kleur en beeld.”

Waarom is het eigenlijk belangrijk voor Philips om mee te doen aan design competities?

“Design is een van de sleutelpijlers van onze reputatie als bedrijf. Het feit dat onze ontwerpen worden bekroond, laat zien dat we vooroplopen in innovatie en dat we innoveren met een extreme focus op onze klanten, werkend vanuit hun behoeften.

Ook zijn deze prijzen een erkenning van vakgenoten voor al het harde werk dat onze teams dagelijks verzetten. Elke prijs zorgt weer voor een moment van trots. En het is natuurlijk een geweldige manier om nieuw talent aan te trekken. Mensen willen graag werken op een plek die uitmuntend is in design.”

Welke prijs is voor jou persoonlijk het meest waardevol?

“Ik ben al twaalf jaar betrokken bij prijzen, het absolute hoogtepunt was dat we in 2022 de Red Dot Design Team of the Year Award kregen toegekend. Dat is simpelweg de hoogste erkenning die je overal ter wereld kunt krijgen.

Het was de eerste keer in de geschiedenis van de Red Dot Design Award, sinds 1988, dat de prijs voor de tweede keer aan een ontwerpteam werd toegekend. Je kunt je voorstellen dat dit een grote beslissing voor Red Dot was. Het feit dat we waren overgegaan naar een gezondheidstechnologiebedrijf heeft uiteindelijk positief bijgedragen aan deze beslissing. De jury prees Philips omdat we niet alleen beweren dat we het leven van miljarden mensen verbeteren, we laten zien dat we het daadwerkelijk doen.”

Mini scanner

How Philips designs win numerous awards annually

What has existed for 99 (!) years and is still regarded as iconic and leading in its sector? The answer: Philips Design. The designs of their products and solutions win awards every year. And not just a few; last year alone, Philips designers took home 160 awards. Inge Wagemakers, Design Competitions Coordinator at Philips, shares in this interview the secret behind the successful designs of Philips.

Why do you think the juries of these professional awards appreciate Philips designs so much?

“There are various aspects. Probably the most mentioned is the innovativeness of our designs. Juries also appreciate that we truly are there for our customers and patients. Our designers work together with them to find solutions, such as Philips Sounds, one of the big winners in 2023. And then there's our focus on environment, sustainability, and governance (ESG); we received a lot of positive feedback about our sustainable packaging last year. Generally, I think it's safe to say that Philips design distinguishes itself from the competition through its human approach. For example, our MRI or CT scanners are rated as ‘warm’; the Ambient Experience, for instance, creates a calming environment for the patient, using light, sound, color, and image.”

Why is it actually important for Philips to participate in design competitions?

“Design is one of the key pillars of our reputation as a company. The fact that our designs are awarded shows that we are leading in innovation and that we innovate with an extreme focus on our customers, working from their needs. Also, these awards are a recognition from peers for all the hard work our teams put in daily. Every award again is a moment of pride. And of course, it’s a great way to attract new talent. People want to work at a place that excels in design.”

Which award is the most valuable to you personally?

“I have been involved with awards for twelve years, the absolute highlight was when we were awarded the Red Dot Design Team of the Year Award in 2022. That is simply the highest recognition you can get anywhere in the world. It was the first time in the history of the Red Dot Design Award, since 1988, that the award was given to a design team for the second time. You can imagine that this was a big decision for Red Dot. The fact that we had transitioned to a health technology company ultimately contributed positively to this decision. The jury praised Philips because we not only claim to improve the lives of billions of people, we show that we actually do it.”

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

René Loman

René Loman
Woordvoerder a.i. Philips Benelux
Tel.: +31 6 51 85 22 26

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.