De bedoeling van het moderne ECD in de thuiszorg

De bedoeling van het moderne ECD in de wijkzorg


17 augustus 2019 | Paul van Zagten | Blog


Ook binnen de systemen van de wijkzorg staat de cliënt steeds meer centraal. Dankzij digitalisering wordt zorg meer toegespitst op de persoon, zodat de cliënt een grotere rol gaat spelen in het eigen zorgproces. Soms vervallen daardoor werkzaamheden van de zorgprofessional – daarover straks meer. Innovaties zoals eHealth en domotica kunnen helpen om zorg op een andere manier in te vullen. Ze veranderen soms zelfs al het eerste keukentafelgesprek.

Verminderen van de registratielast

Het bekende ECD (elektronisch cliëntendossier), traditioneel gezien een dossier met het zorg- en begeleidingsplan van de cliënt, de resultaten van onderzoeken en relevante adresgegevens, heeft haar houdbaarheidsdatum bereikt. Een te grote focus op de registratie lijdt af van de zorg aan het bed en levert onnodig veel administratielast op. Bij Philips vinden we dat een modern ECD zou moeten worden ingericht op klinisch redeneren: een onderbouwing waarom bepaalde interventies ingezet worden en welke vervolgstappen er nodig zijn. Kortom, een systeem dat de wijkzorg helpt methodisch en volgens de eisen in de zorg te werken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het Omaha System, en niet puur om tijd of geld te verantwoorden.

 

We spreken meer en meer van een professionele zorgomgeving voor de zorgprofessional, aldus brancheorganisatie Actiz1. De administratie, of registratie, zou hierbij alleen nog maar een afgeleide van het zorgproces moeten zijn.

Individuele preventie in de zorg

Een professionele zorgomgeving biedt ook meer ruimte voor preventie. Neem het voorbeeld van een cliënt met diabetes. Stel: de cliënt meet zelf drie keer te hoge bloedsuikerwaarden met een slimme wearable. Dan zou de wijkverpleegkundige er automatisch een taak op de digitale takenlijst bij krijgen, bijvoorbeeld ‘neem contact op met de huisarts’. Dit gaat verder dan de mogelijkheden van het huidige ECD. De wijkverpleegkundige wordt beter ondersteund en kan daardoor proactief zorg verlenen aan de cliënt.

Een ECD met spinnenweb van positieve gezondheid

In 2012 introduceerde arts-onderzoeker Machteld Huber het begrip positieve gezondheid.2 Hierin staat niet ziekte, maar betekenisvol leven centraal. De focus verschuift daarmee van ziekte en zorg naar gezondheid en welzijn: wat wil een cliënt echt? Wat de cliënt nog kan en waar hij gelukkig van wordt, staat voorop, buiten de aandoening of ondersteuning om. Wat zou het prettig zijn als het dossier van de zorgprofessional de cliënt hierin ondersteunt, niet hindert, en vooral centraal zet.
Meer weten? Heeft u vragen of opmerkingen? Neem vrijblijvend contact met ons op.
Arjan Karens

OVER DE AUTEUR

Paul van Zagten
Product Manager bij Philips VitalHealth

Follow me on: