Mobiele apparaten gebruiken om bewakingsalarmen te beheren met Philips CareEvent-video

Met de klinische context in handen kunnen zorgverleners in het Isala Vrouw-kind centrum een weloverwogen beslissing nemen om op een alarm te reageren, een collega in te schakelen of het alarm af te wijzen.

Alarmbeheer

Analyse-, advies-, opleidings- en rapportagediensten gekoppeld aan configureerbare alarmtechnologieën en afgestemd op uw organisatie.


Visuele en auditieve alarmen in kritieke zorgomgevingen kunnen bijdragen tot medische fouten. Bovendien kunnen ze onnodige stress en belasting veroorzaken voor zorgverleners en patiënten.1 Soms worden zorgverleners overspoeld met 150 tot 350 alarmmeldingen per patiënt per dag2 Dat kan leiden tot burn-out bij het personeel en verlies aan productiviteit, maar ook tot onnodige overplaatsingen naar de ICU en een langere verblijfsduur.3

Blijf gefocust op alarmenmeldingen waar direct op gereageerd moeten worden

 

Alarmsignalen waar niet op gereageerd hoeven te worden, worden vaak veroorzaakt door bewegingsartefacten, handelingen aan de patiënt of bewegingen van de patiënt, onjuiste alarmlimieten of defecte technologie. Hierdoor kan minder tijd en aandacht aan de patiënt worden besteed.4 Onze oplossing kan zo worden geconfigureerd dat zorgverleners worden gewaarschuwd wanneer vitale functies uw ingestelde limieten hebben bereikt, en dat er geen alarmmelding wordt gegeven wanneer er niet op gereageerd hoeft te worden. U kunt de controle over klinische alarmen in kritieke zorgomgevingen in handen houden met Care Assist. Dit zorgt ervoor dat zorgverleners ook op afstand worden gewaarschuwd en van informatie worden voorzien.

“Dankzij alle veranderingen, is het aantal alarmen met 40% verminderd , en daarmee hebben we onze oorspronkelijke doelstelling met een kwart overtroffen.”

–Ineke van de Pol

Nurse practitioner IC, St. Antonius Ziekenhuis

Minimaliseer disruptie in zorgomgevingen door alarmen buiten patiëntenkamers te bekijken.

Met het Philips Event Notification-systeem in combinatie met de Philips Care Assist-app kunnen artsen vanaf hun mobiele apparaat patiëntgegevens bekijken  en erop reageren, zoals alarmmeldingen bevestigen, een NBP of SpO2 opnemen.

Care Assist kan u helpen
 

Op afstand inzicht te krijgen in de status van patiënten

Door artsen in staat te stellen om gegevens op apparaten al dan niet van Philips te bekijken en vervolgens actie te ondernemen, zoals metingen* starten om de vitale functies van de patiënt te controleren, zonder patiënten in hun kamer te storen.

 

Alarmgegevens te bekijken

Door klinisch personeel een retrospectieve weergave te geven van de alarmgeschiedenis van een patiënt, zodat ze deze kunnen delen, opslaan of sms'en naar collega's om het alarmbeheer en de communicatie te verbeteren.

 

Relevante alarmmeldingen te ontvangen op mobiele apparaten en kritieke meldingen te escaleren

Door Care Assist te gebruiken in combinatie met het Philips Event Notification-systeem, dat filtert welke soorten alarmen worden verspreid, waar ze naartoe worden geleid en hoe ze worden gepresenteerd.

Voordelen pictogram

Voordelen

Klinisch

Vermindering van het aantal onnodige alarmen3 en van hiaten in het alarmprotocol

Meer patiëntveiligheid door mogelijk minder gemiste alarmen waarop echt actie ondernomen moet worden5

Verbeterde slaap en rust6

Verbeterde tevredenheid van patiënt en familie6

Financieel

Kortere verblijfsduur van de patiënt7

Voorkomen van schade aan de patiënt en mogelijk dure gevolgen van overplaatsingen naar de IC, langere verblijfsduur en rechtszaken 8-14

Minder personeelsverloop6

Operationeel

Meer tevredenheid onder het personeel, betere productiviteit en minder burn-out4,15

Minder alarmmoeheid5,16,17

Betere inzet van verpleegkundigen18 (ongeveer 10% van de tijd van verpleegkundigen gaat verloren aan het reageren op onnodige alarmen)

Vraagteken icoon

Waarom zou u investeren in een herstelgerichte omgeving?

Een teveel aan onnodige alarmen , vormt een ernstige bedreiging in de gezondheidszorg. Ziekenhuizen en zorgorganisaties vinden dat de tijd rijp is voor een uitgebreid alarmbeheerprogramma om de volgende redenen:

Alarmmoeheid leidt tot burn-out, ontevredenheid bij medewerkers en groter personeelsverloop

 

Een ongewenst voorval bij een patiënt - of zelfs een sterfgeval - geeft aanleiding tot een evaluatie van de processen

 

Het is een prioriteit voor de zorginstelling om een rustiger genezingsomgeving te creëren voor patiënten en hun naasten

 

Verouderde apparatuur moet worden gemoderniseerd en alarmanalyse behoort nu tot de mogelijkheden

Responsief, intelligent alarmbeheer

Responsief, intelligent alarmbeheer

 

De Philips Alarm Advisor helpt artsen bij het identificeren van onnodige alarmen en waarschuwt wanneer drempelwaarden te gevoelig zijn ingesteld.

 

Dit hulpmiddel geeft een melding op het scherm, zodat de arts de toestand van de patiënt kan beoordelen. Die kan besluiten om actie te ondernemen of de alarmlimieten van de patiënt aan te passen.

Philips alarmadviseur-video

1 Ruskin KJ, Hueske-Kraus D. Alarm fatigue: impacts on patient safety. Curr Opin Anaesthesiol. 2015 Dec;28(6):685-90 Wilken M, Hüske-Kraus D, Klausen A, et al. Alarm fatigue: causes and effects. Stud Health Technol Inform. 2017;243:107-111.ECRI Top 10 Technology Risks 2017-18.
2 Keith J. Ruskina and Dirk Hueske-Kraus, Alarm fatigue: impacts on patient safety, Jaargang 28, nummer 6, december 2015
3 www.aami-bit.org/doi/full/10.2345/0899-8205-46.4.268¬
4 Multicentric study of monitoring alarms in the adult intensive care unit (ICU): a descriptive analysis”, Intensive Care Medicine, 1999, V: 12 E:12, pp. 1360-1366.
5 Konkani A, Oakley B, Bauld TJ: Reducing hospital noise: a review of medical device alarm management. Biomed Instrum Technol 2012, 46(6):478-87
6 Görges M, Markewitz BA, Westenskow DR: Improving Alarm Performance in the Medical Intensive Care Unit Using Delays and Clinical Context. Anesth. Analg. 2009, 1 mei, 108: 1546-1552
7 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6069923/
8 AAMI Foundation. Clinical alarm: 2011 Summit convened by AAMI
9 ECRI Institute. ECRI Institute Announces Top 10 Health Technology Hazards for 2015. www.ecri.org/press/Pages/ECRI-Institute-Announces-Top-10-Health-Technology-Hazards-for-2015.aspx2016.
10 Sendelbach S, Funk M. Alarm fatigue: a patient safety concern. AACN Adv Crit Care 2013;24:378–86. 10.1097/NCI.0b013e3182a903f9 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24153215 
11 Kowalczyk L. Suit over cardiac monitor settled - MGH patient died despite alarms. Boston Globe 2011. 
12 Kowalczyk L. ‘Alarm fatigue’ a factor in 2d death - UMass hospital cited for violations. Boston Globe 2011.
13 Drew BJ, Harris P, Zègre-Hemsey JK, et al. Insights into the problem of alarm fatigue with physiologic monitor devices: a comprehensive observational study of consecutive intensive care unit patients. PLoS One 2014;9:e110274
14 1371/journal.pone.0110274 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4206416/
15 AAMI Foundation’s HTSI (Healthcare Technology Safety Institute): Using Data to Drive Alarm System Improvement Efforts: The Johns Hopkins Hospital Experience. Johns Hopkins Hospital 2012
16 Welch J: An evidence-based approach to reduce nuisance alarms and alarm fatigue. Biomed Instrum Technol 2011, Spring;Suppl:46-52
17 Imhoff M, Kuhls S, Gather U et al.: Clinical relevance of alarms from bedside patient monitors. Crit Care Med 2007, 35(suppl):A178
18 Just a nuisance? Alarm management white paper
19 Bi-directionele besturing om metingen te starten en actie te ondernemen, alleen voor Philips-apparaten
20 Wanneer geconfigureerd om te werken met Philips PIC iX 4 Event Notification en Philips-monitoren, wordt Care Assist onderdeel van een alarmsysteem dat voldoet aan de huidige IEC 60601-1-8 alarmveiligheidsnormen.

 

Algemene disclaimer: Klantervaringen zijn geen indicatie voor uitkomsten in andere gevallen, waar de resultaten kunnen verschillen.

*

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Door uw reden voor contact op te geven, kunnen wij u beter van dienst zijn.

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

We gaan graag met je in gesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

1
Selecteer je interessegebied
2
Contactgegevens

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.