July 04, 2023 door Philips
Leestijd: 9 - 11 minuten

Uitdagingen en oplossingen in het werk op de Intensive care 

Intensive Care

Wat zijn de hedendaagse uitdagingen van een Intensive Care (IC) afdeling en waar liggen de belangrijkste actiepunten om een toekomstbestendige IC te creëren? Deze onderwerpen stonden centraal tijdens de ronde-tafel-sessie die Philips organiseerde met 10 ervaren IC-zorgprofessionals.

De weg naar de Intensive Care van de toekomst
Het werk in het ziekenhuis is continue aan verandering onderhevig. Innovatie, wetenschappelijke- en demografische ontwikkelingen hebben invloed op het dagelijkse werk op de IC en vragen aanpassingen en flexibiliteit van medewerkers. In een tijd waar zorgverleners onder hoge druk staan en personeelsgebrek wereldwijd de grootste uitdaging vormt, is het van belang om aandacht te hebben voor (technologische) oplossingen die zorgverleners in hun werkzaamheden ondersteunen.

Tijdens de ronde-tafel-sessie werd inzichtelijk welke zaken geadresseerd moeten worden om de beste zorg voor IC-patiënten te kunnen blijven leveren. Samen hebben we de verschillende uitdagingen in kaart gebracht en besproken welke oplossingen zouden helpen en wat er nu al mogelijk is. Het resultaat is in onderstaande tekening gevisualiseerd in zes thema’s en in het onderstaand artikel besproken.

ICU of the future

1. Draadloze monitoring en bewaking op afstand

Patiënten op de IC worden aan de hand van veel parameters bewaakt die via verschillende technologie en apparatuur voor zorgverleners inzichtelijk worden. De kabels en slangen waaraan patiënten verbonden zijn maken mobiliseren lastig. Het gebruik van draadloze technologie, via een alternatief netwerk zoals LoRa of bluetooth, kan ervoor zorgen dat een patiënt veiliger en frequenter kan mobiliseren. Philips werkt aan verschillende draadloze oplossingen waarmee patiënten via een biosensor zowel op de verpleegafdeling als thuis kunnen worden gemonitord. De hart- en ademhalingsfrequentie, de houding en activiteit van de patiënt worden rechtstreeks en veilig naar de cloud verstuurd en zijn inzichtelijk voor de behandelaar. Het gebruik van deze innovatieve technologie zorgt ervoor dat intensieve zorg eerder afgeschaald kan worden en patiënten eerder met ontslag kunnen waardoor de beddencapaciteit van het ziekenhuis wordt ontlast.

Deel dit artikel

Vond u dit interessant?
Abonneer u nu op de Medisch Perspectief nieuwsbrief en ontvang ieder kwartaal relevante artikelen over innovaties in de zorg. Al ruim 9000 vakgenoten gingen u voor.

ICU of the future

Isha ten Have, Auteur
Isha heeft een klinische achtergrond in chirurgie, trauma en de afdeling spoedeisende hulp. Als zorgconsulent is Isha gespecialiseerd in verander management en prestatieverbetering in het gehele zorgcontinuüm.

2. Data gedreven beslisondersteuning en AI

Ondanks alle innovatieve technologie blijft het vaak aan de zorgverleners zelf om data te interpreteren en hierop te anticiperen. Het gebruik van data gedreven beslisondersteuning en artificiële intelligentie (AI) kan zorgverleners op de IC ondersteunen door signalen te combineren, in context te plaatsen en suggesties te doen. Een voorbeeld hiervan is een algoritme dat verschillende parameters combineert en kan helpen door vroegtijdig tekenen van sepsis of achteruitgang te detecteren. Een ander voorbeeld is gepersonaliseerde alarm configuratie wat klinisch irrelevante alarmen beperkt en zo alarmmoeheid onder zorgverleners helpt voorkomen. 


Op grotere schaal kan Tele-IC software uitkomst bieden om patiënten op afstand te bewaken in tijden van personeelsschaarste. Deze software biedt de mogelijkheid om data uit verschillende bronnen zoals medische apparatuur, en klinisch informatiesystemen (EPD, Lab, PACS) en van verschillende zorginstellingen te combineren. Doormiddel van (AI-gebaseerde) algoritmen kunnen artsen en verpleegkundigen zo op afstand grote groepen patiënten in de gaten houden en patiënten identificeren die dreigen te verslechteren. Wanneer deze oplossing ingezet wordt in combinatie met een audio-video verbinding kan het team ter plaatse ondersteund en tijdig gewaarschuwd worden wat leidt tot een kortere ligduur en lagere sterfte onder patiënten, en grotere personeelstevredenheid.

3. Duurzaamheid

De gezondheidszorg is een van de meest vervuilende sectoren door een hoge CO2 uitstoot wegens intensief energie verbruik, het gebruik van medische gassen en verspillen van materiaal en producten. Met name op de IC’s is dit verbruik hoog door de intensieve zorg die geleverd wordt. Er is toenemend aandacht en wens om de zorg te verduurzamen, maar er bestaat nog veel onduidelijkheid over het beste plan van aanpak. Verschillende initiatieven vanuit zowel de industrie, het ziekenhuis (green teams) en samenwerkingen zijn gestart om samen de eerste stappen te zetten richting een duurzame zorgsector. Gezamenlijk kunnen verbetermogelijkheden in kaart worden gebracht wat betreft materiaal gebruik, het scheiden van afval of energieconsumptie van apparatuur. Een goed voorbeeld hiervan is onze samenwerking met het Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe waar we de zorgpaden, bevoorrading en het materiaalgebruik op de ICU in kaart hebben gebracht om een blauwdruk te maken voor verandertrajecten om in 2030 het eerste klimaat neutrale ziekenhuis van Duitsland te worden.

4. Verandermangement voor de implementatie van nieuwe technologie

Door innovatie en nieuwe inzichten is het werk op de IC aan verandering onderhevig. Voldoende aandacht voor de implementatie van nieuwe werkwijzen ontbreekt echter vaak. Er is (te) weinig tijd om de werkprocessen aan te passen en het team te begeleiden. Dit kan leiden tot frustratie onder personeel en het beoogde positieve effect van de verandering ondermijnen. Om succes te garanderen is verandermanagement belangrijk. De volgende punten zijn essentieel:
 

  • Duidelijk moet worden toegelicht waarom verandering noodzakelijk is.
  • Nieuwe werkwijzen met (een afvaardiging van) het team bepalen om draagvlak te creëren en deze tijdig communiceren naar de overige betrokkenen.
  • Nieuwe processen zoveel mogelijk testen voordat ze geïmplementeerd worden. 
  • Periodieke evaluatie is belangrijk om continue te kunnen blijven verbeteren en waar nodig bij te sturen of te escaleren bij blokkades. 
  • Alle betrokkenen trainen en de nieuwe afspraken op een centrale plek borgen.


Philips kan afdelingen ondersteunen bij complexe veranderingen door het proces te structureren en teams te begeleiden, zodat de zorgprofessional zich zoveel mogelijk kan richten op de inhoud en het nemen van beslissingen. Recent heeft Philips de NICU van het Amalia Kinderziekenhuis in het Radboudumc begeleid in de transitie van het werken op zaal naar single bed units, met als resultaat een goede voorbereiding op de verhuizing. Meer informatie inclusief de ervaringen van het Radboudumc is hier te lezen.

5. Eén device voor alle alarmen en notificaties

Zorgverleners op de IC hebben vaak meerdere apparaten op zak om alarmen te ontvangen, collega’s te bellen en gegevens in te zien. Niet alle apparaten en systemen kunnen gekoppeld worden, waardoor verschillende programma’s naast elkaar worden gebruikt en gegevens meermaals moeten worden ingevuld. In combinatie met een hoge administratie last, uit onderzoek van de VVAA blijkt dat zorgverleners 40% van hun tijd spenderen aan administratie, betekent dit dat kostbare tijd voor directe patiëntenzorg verloren gaat. Er is grote behoefte aan een centraal en intuïtief platform waarop in één oogopslag alle relevante informatie kan worden ingezien, om de tijd achter de computer te beperken en aan het bed te vergroten.

6. Digitale vaardigheden

Van zorgverleners wordt verwacht dat zij naast hun werk met patiënten ook digitaal vaardig zijn en nieuwe technologie snel beheersen. Dat is niet voor iedereen gemakkelijk, en kan ervoor zorgen dat een medewerker zijn/haar werk langzamer uitvoert en in een uiterst geval zelfs tot onveilige situaties leiden door onjuist gebruik. Het is van belang om al het personeel mee te nemen in de configuratie en het gebruik van systemen en apparatuur. Het inzetten van een ‘Digicoach’ zou zorgverleners kunnen helpen om hun digitale vaardigheden te verbeteren en waar nodig support op maat te leveren door gepersonaliseerde ondersteuning te bieden en actief te signaleren bij foutief gebruik.

Intensieve samenwerkingen

Het creëren van een toekomstbestendige IC is een complex proces met veel uitdagingen en betrokkenen. Oplossingen zullen van verschillende kanten (moeten) komen, door nieuwe of intensievere samenwerkingen binnen de acute keten, tussen ziekenhuizen onderling of in samenwerking met de industrie. Dit blijkt ook uit de resultaten van de Future health index van 2023, een onderzoek naar de prioriteiten van 3000 ziekenhuisbestuurders en zorgprofessionals wereldwijd. Samenwerken en het aangaan van de juiste partnerships behoort tot een van de 3 belangrijkste thema’s. We hebben te maken met een complex zorgsysteem waar marktwerking het delen van inzichten, kennis en capaciteit niet altijd makkelijk maakt. Daarom is het van belang dat we tijdig anticiperen en problemen signaleren om samen te kunnen blijven innoveren.

Als technologiepartner, denkt Philips graag mee in het vinden van de beste oplossingen voor deze complexe vraagstukken. Herkent u bovenstaande uitdagingen en wilt u hierover met ons in gesprek, neem dan contact op via de knop bovenaan de pagina. We bespreken graag uw situatie een de mogelijkheden om samen te werken.

We gaan graag met je in gesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

1
Selecteer je interessegebied
2
Contactgegevens

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.