Sandra Timmermans

Met de defibrillator kunnen we leren van iedere reanimatie

Iedere vier jaar worden de richtlijnen reanimatie op details aangepast. Wat is de rode draad in de nieuwste richtlijnen, die onlangs werden gepubliceerd door de NRR?

We willen je graag informeren en inspireren, meld je aan en blijf op de hoogte van de laatste Medisch Perspectief artikelen.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van gezondheidszorg? Meld u gratis aan voor de Medisch Perspectief nieuwsbrief.

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht

*

Contact details

*
*
*

Bedrijfsgegevens

*
*
*

Nederland is op de goede weg wat reanimatie betreft – dat kunnen we concluderen naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen reanimatie die de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) op 21 april jongstleden publiceerde. Hoewel er een aantal detailaanpassingen zijn, is de algemene indruk positief, zegt Ruben Verlangen. Hij is bestuurslid en lid van de wetenschappelijke raad van de NRR, en ambulanceverpleegkundige: “Nederland kent een hoge kwaliteit van basale reanimatie en snelle defibrillatie. De fundamenten voor reanimatie voor alle doelgroepen worden bevestigd: er zijn namelijk niet zo heel veel aanpassingen.”

Clock Blue S Image

Gemiddelde leestijd: 
3-5 min

In het ziekenhuis wordt al gewerkt met EWS-scores, waarmee je op basis van de vitale functies van een patiënt mogelijk een circulatiestilstand kunt zien aankomen.

Ruben Verlangen

Bestuurslid Wetenschappelijke Raad voor Reanimatie Nederland (NRR)

Voorkomen staat voorop

Een van de rode draden in de nieuwe richtlijnen is het belang van vroege herkenning. “Voorkomen is beter dan reanimeren, dat komt duidelijk naar voren”, zegt Verlangen. “In het ziekenhuis wordt al gewerkt met EWS-scores, waarmee je op basis van de vitale functies van een patiënt mogelijk een circulatiestilstand kunt zien aankomen. Buiten het ziekenhuis zou ook meer aandacht kunnen zijn voor waarschuwingssignalen, zoals syncopes tijdens inspanning. Herkenning van dit soort voortekenen en nadere screening op mogelijke risico’s kunnen een reanimatie in de toekomst voorkomen.”

 

Leren van de defibrillator

Een ander punt van aandacht is de rol van de defibrillator. In de nieuwe richtlijnen ligt de focus met name op het leren van de informatie die het apparaat biedt na een reanimatie. Verlangen: “Zeker bij zo’n kritisch moment als een reanimatie is het goed om achteraf te reflecteren op wat goed ging en wat beter kon. Daar kan de informatie die een defibrillator vastlegt tijdens een reanimatie goed bij helpen. Tijdens de reanimatie kan deze informatie overigens ook heel nuttig zijn, om te bepalen wat er al gedaan is voordat een professionele hulpverlener ter plaatse is.”

Ruben Verlangen

Foto: Ruben Verlangen

 

 

Samenwerking én implementatie

Veel van de veranderingen in de nieuwe richtlijnen hebben te maken met de technische aspecten van reanimatie. Maar niet-technische aspecten zijn naar de mening van Verlangen net zo belangrijk. “De overlevingskans wordt bepaald door hoe de reanimatie technisch wordt uitgevoerd maar ook door de samenwerking in de keten: hoe is de communicatie bij overdracht, bijvoorbeeld? Dat kan van ziekenhuis tot ziekenhuis net iets anders verlopen. Standaardiseren bespaart kostbare tijd en kan van grote waarde zijn. Daarom hebben we een richtlijn opgesteld om uniformiteit te brengen in de overdracht van ambulance naar ziekenhuis. Ook is er een richtlijn voor de overdracht van burgerhulpverlener naar ambulance.”

Maar met nieuwe richtlijnen alleen zijn we er niet, zegt Verlangen: “Tegelijkertijd is het cruciaal dat nieuwe richtlijnen en aanpassingen op bestaande procedures door de keten heen gedeeld én geïmplementeerd worden. Reanimeren doe je immers niet op papier maar in de praktijk.”

 

Impact advies niet-beademen

Met het uitbreken van de coronapandemie is het advies voor reanimaties buiten het ziekenhuis tijdelijk aangepast: burgerhulpverleners worden aangespoord om geen beademing toe te passen. Dat lijkt vooralsnog geen impact te hebben op de survival rate. Toch vindt Verlangen het een goede zaak als het advies snel kan worden aangepast. “Ik begrijp heel goed dat het een lastige afweging is en dat we burgerhulpverleners moeten beschermen maar beademen is een wezenlijk onderdeel van de reanimatie. Niet beademen brengt een grote risico op neurologische schade met zich mee, terwijl het risico op besmetting door beademing klein is en steeds kleiner wordt naarmate de vaccinatiegraad toeneemt. Daarom zou ik zou er toch voor willen pleiten om niet onnodig bang te zijn.”

Vijf veranderingen in de richtlijnen reanimatie

 

BLS:

  • De NRR schrijft geen techniek voor om het slachtoffer op zijn zij te leggen
  • Bij kinderen onder de 1 jaar TDOT toepassen bij borstcompressies.

 

ALS:

  • Intraveneuze toegang is de eerste keuze voor toedieningsroute van medicatie
  • Er is toenemend bewijs dat snel gebruik van extracorporele membraan oxygenatie (ECMO) tijdens reanimatie (eCPR of ECLS) voor geselecteerde patiënten in specifieke omstandigheden zinvol kan zijn.

 

Defibrillator:

  • Aandacht voor de positie van plakkers onder de oksel.

 

Alle veranderingen zijn terug te lezen op www.reanimatieraad.nl

Defibrillator

AED-oplossingen van Philips

Met toegang tot de juiste apparatuur en ondersteuning kan iedereen een leven redden. Lees meer over de AED-oplossingen van Philips.

*

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Door uw reden voor contact op te geven, kunnen wij u beter van dienst zijn.

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.