Nieuwscentrum
Sound of Safety

feb 12, 2024

ED interviewt Peter Skillman na jaar als hoofd Philips Design

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

Peter Skillman is een jaar in dienst bij Philips als Global Head of Design. Het Eindhovens Dagblad zocht hem daarom op voor een portret over zijn imposante carrière tot nu toe, zijn werkzaamheden bij Philips en waarom hij het belangrijk vindt om Nederlands te spreken. ‘Je hebt met iedereen een betere relatie als je Nederlands spreekt’, liet hij optekenen.

De Amerikaanse Skillman begon vorig jaar bij Philips als achtste baas van Philips Design met roemrijke voorgangers als Louis Kalff en Stefano Marzano. En design bij Philips is een breed begrip, want het is een mix van hardware en software, zoals scheerapparaten, diagnostische scanners, websites en de software van medische apparatuur. Breed, maar alles met de gebruiker als startpunt, geeft hij aan. “De impact op klanten en patiënten staat hierbij voorop. We beginnen bij de behoefte van de klant en ontwikkelen daar oplossingen voor.”

Surgical Futures XLab

Gebruiksvriendelijkheid

Aan Skillman de taak om de digitale transformatie te versnellen bij Philips. “Een deel van mij houdt van hardware, maar het accent van het werk bij Philips Design ligt ook steeds meer op software”, zegt hij. Skillman werkt onder meer samen met zijn team aan de software waardoor alle medische Philips-apparaten op dezelfde manier bediend kunnen worden. Alles van Philips moet samenwerken als een team. Het gebruik wordt daardoor intuïtief, zoals bij smartphones en dat scheelt zorgprofessionals tijd.

Data is het nieuwe licht

Een belangrijke katalysator voor veranderingen in design is de opmars van kunstmatige intelligentie in het verzamelen, analyseren en gebruiken van data. Volgens hem zorgt AI voor een radicale wijziging van design, technologie en strategie. Inmiddels bestaat het AI-team bij de afdeling Design alleen al uit ongeveer 30 personen. Zij werken met AI om werkzaamheden te automatiseren en daardoor veel tijd te besparen. Skillman: “Philips begon met licht. Vandaag is data het nieuwe licht. En dan vooral data dankzij kunstmatige intelligentie.”

Peter Skillman

Betere relatie

Skillman vertelt niet alleen over de veranderingen in de manier van werken in design, hij laat het ook aan de journalist zien tijdens een rondleiding door het gebouw op de High Tech Campus. Hij maakt daarbij geregeld een praatje met collega’s in het Nederlands. Vol trots vertelt hij dat hij recent zijn inburgeringsdiploma heeft ontvangen. Door Nederlands te praten, krijgt hij met zijn collega’s een betere relatie. Daarnaast leerde ook veel over de cultuur in zijn eerste jaar in Nederland. “Inclusie, diversiteit en openheid zijn Nederlandse waarden. Maar ook die van Philips. Door de taal te leren, begon ik onze Philips-waarden ook beter te begrijpen.”

Lees hier het volledige artikel bij het Eindhovens Dagblad: Deze man maakte onze smartphones en icoontjes van ons mailprogramma, nu is hij de baas bij Philips Design | Eindhoven | ed.nl

Sound of Safety

ED interviews Peter Skillman after year as head of Philips Design

Peter Skillman has been Global Head of Philips Design for a year. The Dutch newspaper Eindhovens Dagblad met up with him for an interview about his impressive career so far, his work at Philips and why he thinks it is important to speak Dutch. 'You have a better relationship with everyone if you speak Dutch,' he shared.

The American Peter Skillman started last year as the eighth head of Philips Design with remarkable predecessors such as Louis Kalff and Stefano Marzano. And design at Philips is a broad term, as it is a mix of hardware and software, such as shavers, diagnostic scanners, websites and the software of medical devices. Broad, but all with the user as a starting point, he points out. "The impact on customers and patients is the first priority here. We start with the customer's needs and develop solutions accordingly."

Surgical Futures XLab

User-friendliness

It is up to Skillman to accelerate the digital transformation at Philips. "Part of me likes hardware, but the focus of the work at Philips Design is also increasingly on software," he says. Among other things, Skillman is working with his team on the software that allows all Philips medical devices to be operated in the same way. Everything from Philips has to work together as a team. As a result, usage becomes intuitive, like smartphones, which saves healthcare professionals time.

Data is the new light

A major catalyst for changes in design is the rise of artificial intelligence in collecting, analysing and using data. According to him, AI is radically changing design, technology and strategy. Meanwhile, the AI team in the Design department alone consists of about 30 people. They work with AI to automate work and thereby save a lot of time. Skillman: "Philips started with light. Today, data is the new light. And especially data thanks to artificial intelligence."

Peter Skillman

Better relationship

Skillman not only talks about the changes in the way of working in design, he also shows it to the journalist during a tour of the building on the High Tech Campus. While doing so, he regularly chats with colleagues in Dutch. He proudly tells that he recently received his integration diploma. Speaking Dutch gives him a better relationship with his colleagues. He also learned a lot about the culture in his first year in the Netherlands. "Inclusion, diversity and openness are Dutch values. But also those of Philips. By learning the language, I also started to understand our Philips values better."

Read the full article at Eindhovens Dagblad here (in Dutch)

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

René Loman

René Loman
Woordvoerder a.i. Philips Benelux
Tel.: +31 6 51 85 22 26

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.