De keuze voor FAST-beeldkwaliteit met spoedechografie