Klinische besluitvormingsondersteuning

Oplossingen ter ondersteuning van de klinische besluitvorming:

Ontgrendel de mogelijkheden van Philips IntelliVue voor patiëntbewaking die in één oogopslag essentiële informatie over patiënten geven

Geavanceerde hulpmiddelen voor gegevensvisualisatie en
-inzicht die artsen duidelijke, contextueel rijke fysiologische gegevens aan het bed en op de centrale post bieden

Hulpmiddelen ter ondersteuning van de klinische besluitvorming zijn nog nooit zo belangrijk geweest voor overbelaste acute zorgteams. Artsen hebben mogelijk alleen maar tijd om een monitor kort te scannen, dus informatie moet zo eenvoudig mogelijk worden gepresenteerd. De klinische besluitvormingsondersteuning van Philips is ontworpen om de cognitieve belasting te verminderen, de verslechtering van de patiënt te herkennen en snel feedback te geven over de werking van therapeutische interventies.

Zie afwijkingen in vitale waarden in één oogopslag met Horizon Trends

Horizon Trends  geeft duidelijke feedback over de huidige status van de patiënt en hun ontwikkeling voor elke gemeten parameter. In plaats van geluid te gebruiken om de gebruiker te waarschuwen wanneer de conditie van de patiënt verslechtert, tonen deviatiebalken en trendpijlen de status van de patiënt ten opzichte van een streefdoelwaarde.

 • Kies bewakingsparameters voor elke patiënt en pas schermweergaven aan naar uw voorkeur.
 • Zie veranderingen in vitale functies aan de hand van een grafische weergave waarin de metingen van een patiënt worden vergeleken met basislijn- of streefdoelwaarden, en waarin de trend van de metingen wordt getoond.
 • Identificeer minder ernstige, onnodige wijzigingen om te helpen bij alarmmoeheid.
 • Gebruik de deviatiebalk en trendpijlen om vast te stellen wanneer een patiënt de doelwaarde nadert en in te grijpen voordat een alarm afgaat.

Snel ST-waarden interpreteren en interventies evalueren met ST Map

ST Map verzamelt ST-waarden en trends van alle gemeten borst- en extremiteitsafleidingen. Het geeft de ST-waarden van de patiënt weer in een diagram met meerdere assen, waarmee artsen snel ST-wijzigingen en hun locatie in het hart kunnen zien.

 • In plaats van meerdere kleine numerieke waarden te analyseren, geeft de ST Map een gearceerde weergave van de veranderingen in het ST-segment weer. 
 • Houd ischemische episodes continu en non-invasief in de gaten1
 • Identificeer subtiele veranderingen in zowel ST-elevatie als -depressie om ischemische perioden in één oogopslag te detecteren1
 • Stel een referentiebasislijn in om eenvoudig te zien of een interventie het gewenste effect heeft.
 • Gebruik de ST Map-trendweergaven om intervallen te zien die variëren van 12 seconden tot 30 minuten. Deze unieke weergave helpt artsen subtiele veranderingen in waarden te herkennen.
 • Krijg extra details voor patiënten met acute zorg door ST-waarden te vergelijken met ST-elevatielimieten met behulp van de functie STEMI Limit Map/STE Map.

1. Sangkachand P, et al. Continuous ST-Segment Monitoring: Nurses’ Attitudes, Practices, and Quality of Patient Care. Am J Crit Care. 2011;20(3):226-238

Advanced event surveillance combineert meerdere parameters in één melding om een lage vals-positieve alarmfrequentie te ondersteunen2

Advanced event surveillance biedt patiëntspecifieke meldingen op basis van een analyse van de vitale waarden – en drempels – die door artsen worden gekozen. Verpleegkundigen worden alleen op de hoogte gesteld als er zorgwekkende patronen worden gedetecteerd.

 • Kies groepen van maximaal vier klinische parameters om gelijktijdig vast te leggen, gebaseerd op de specifieke toestand van een patiënt.
 • Krijg snel een gecontextualiseerde weergave van zorgwekkende patronen op basis van aangepaste gegevenspunten.
 • Sla “voorvallen” op met de bijbehorende gegevens die moeten worden gedocumenteerd.
 • Creëer uw eigen “slimme alarmen” door de drempelwaarden voor afwijkingen en tijdsperioden in te stellen.
 • Ontvang alleen meldingen wanneer er zorgwekkende patronen optreden.

2. Bitan Y, O-Connor MF. F1000Res.2012;2-12;1:45.: N = 564 dagen met patiënten op de Intensive Care na hartoperaties. De positieve voorspellende waarde was 171/221 = 0.773.

Histogrammen geven een volledig beeld van de respons van een patiënt in de loop der tijd

Met histogrammen kunnen artsen beoordelen hoe patiënten reageren op therapie.

 • Zie hoe lang een patiënt zich binnen of buiten een bepaald bereik van waarden bevond met een klinisch intuïtieve weergave.
 • Gebruik histogrammen voor elke trendmeetparameter.
 • Bekijk of een interventie werkt, zoals medicatietoediening of titratie.
 • Ontdek waar de patiëntparameters zijn geweest.
 • Gebruik de gegevens om te helpen bij het optimaliseren van de zuurstof- en beademingsinstellingen, het beoordelen van de reacties op medicatie en het informeren van de ontslagplanning.
 • Registreer histogrammen als rapporten voor uitgebreide documentatie en op bewijs gebaseerde (EBM) zorg.

Icoon 'Ga in gesprek'

Intelligente data gebaseerd op geavanceerde algoritmen, gepresenteerd in een eenvoudig te visualiseren formaat, stelt artsen in staat veranderingen in de toestand van de patiënt te herkennen – en snel te handelen.

Hoe kunt u de klinische besluitvormingsondersteuning van Philips eenvoudig aan het werk zetten?

Ontdek onze producten en mogelijkheden voor acuut patiëntbeheer

We gaan graag met je in gesprek.

Hoe kunnen we je helpen?

1
Selecteer je interessegebied
2
Contactgegevens

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.