Blended care, het beste van twee werelden

Philips VitalHealth voor de GGZ

Er is veel gaande in de ggz-sector: er is schaarste op de arbeidsmarkt, er zijn lange wachttijden en de kosten lopen hoog op. Tegelijk wordt er de laatste jaren steeds minder gebruik gemaakt van specialistische ggz, voornamelijk door een toename van ambulante begeleiding, minder klinische behandelingen een verschuiving naar de eerstelijn1. Door de verplaatsing van veel zorg naar buiten de muren van de instelling, investeren ggz-organisaties in de inzet van eHealth of e-mentalhealth2. De afgelopen jaren is het aantal mensen dat online behandeld wordt voor een depressie of eetstoornis verdriedubbeld. Onlinebehandelingen lijken ook tot flinke kostenbesparingen te leiden: uit onderzoek blijkt dat alleen al het online  behandelen van overmatig drinkgedrag de potentie heeft om 2,5 miljoen euro per jaar te besparen3. Daarnaast verwacht GGZ Nederland dat eHealth leidt tot een hoger werkplezier voor zorgverleners en grotere cliënttevredenheid4.

Meer regie voor patiënten: dossierinzage, communicatie met zorgverleners en zorg op afstand. Geschikt voor VIPP.

Producten zoals VitalHealth Engage helpen ons als zorgaanbieder om een sprong voorwaarts te maken in het digitaliseren van onze processen”                                                                                                                 

Martin de Heer

Bestuursvoorzitter bij Mentaal Beter

Blended care: persoonlijke touch én zorg op afstand

 

Philips VitalHealth gelooft in de combinatie van traditionele face-to-face-contacten en online interventies, ook wel blended care genoemd. Uit onderzoek blijkt dat ook cliënten een grote voorkeur hebben voor een combinatie van on- en offlinebehandeling5. De cliënt heeft net als voorheen gesprekken met de hulpverlener. Daarnaast kan de cliënt zelfstandig behandelingen volgen zoals online therapie tegen depressie of een virtual reality-programma tegen fobie. Ook brengt deze benadering zorg op afstand dichterbij: chatten of videobellen met de hulpverlener en regelmatige checks met bijvoorbeeld vragenlijsten om de voortgang of nazorg van de behandeling in de gaten te houden.

 

ROM

 

Binnen de ggz wordt er veel gebruik gemaakt van vragenlijsten (ROM), die cliënten zelf invullen en die inzicht geven in de voortgang en het verloop van hun zorgproces. Ook voor ROM biedt eHealth veel kansen. De cliënt kan deze zowel tijds- als plaats-onafhankelijk invullen via smartphone of tablet. De uitkomsten worden gebruikt voor het bepalen van de vervolgstappen voor de behandeling, vaak in samenspraak met de cliënt zoals bij Shared Decision Making.

Overzicht

 

eHealth heeft dus duidelijke voordelen. Toch ontstaat het risico dat er een veelheid van applicaties in gebruik is die het lastig maakt voor cliënt en zorgverleners om overzicht te bewaren. Deze uitdaging vraagt om een oplossing die overzicht biedt. Philips VitalHealth Engage maakt het mogelijk om e-mentalhealth, gezamenlijke dossiervorming en zorg op afstand te combineren in één portaal. Daarnaast is Engage bij uitstek geschikt om te voldoen aan de eisen voor de VIPP-regeling.

 

VIPP GGZ

 

In 2018 is de Nederlandse overheid gestart met het VIPP-programma voor de ggz. Deze regeling gat over het stimuleren van eHealth, het inzicht geven aan cliënten over hun gezondheid en dossier en het uitwisselen van gegevens die van belang zijn voor het zorgproces. Ook de overheid ziet in dat eHealth bijdraagt aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt, het verkorten van wachttijden en reduceren van administratieve lasten6.

Patiënten ondersteunen bij zelfmanagement en samenwerken in hetzelfde dossier. Lees meer over ons PGO-vriendelijke portaal Engage.
Alle zorg vanuit een centraal portaal 
Bied blended care aan
Voorkom wildgroei aan portalen
Betrek patiënten
Geef inzicht en overzicht aan behandelaren
Alle zorg vanuit een centraal portaal 
Bied blended care aan
Voorkom wildgroei aan portalen
Betrek patiënten
Geef inzicht en overzicht aan behandelaren

Regel vanuit een oplossing regie voor clienten en zorg op afstand

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht
*

Contactgegevens

*
*
*

Bedrijfsgegevens

*
*
*

Philips waardeert en respecteert uw privacy. Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u terecht op