Uitkomsten meten, samen beslissen

Hoe draagt Philips VitalHealth bij aan het meten van uitkomsten en het samen beslissen?

Zorgverleners hebben één doel: betere zorg voor hun patiënten. Maar hoe weet je wat patiënten goede zorg vinden? Uit onderzoek van NIVEL en KCE blijkt dat wanneer patiënten hun eigen gezondheid en behandeling kunnen beoordelen met vragenlijsten, dit kan bijdragen aan betere communicatie tussen arts en patiënt1. Een belangrijk middel om patiëntervaringen te meten zijn vragenlijsten. De uitkomsten van deze vragenlijsten kunnen richting geven aan de behandeling en kunnen worden gebruikt door artsen om samen met de patiënt besluiten te nemen over vervolgstappen.

Uitkomsten meten efficiënte afname en verwerking van PROMs, ROM en kwaliteitsregistratie, voor ziekenhuis en GGZ.

Door de inzet van QuestManager worden we op verschillende afdelingen in ons ziekenhuis in de gelegenheid gesteld om op een efficiënte en patiëntvriendelijke manier PROMs af te nemen, zowel in het ziekenhuis als thuis. De schat aan informatie die hiermee wordt verzameld, gebruiken we voor onderzoek en het verder verbeteren van de patiëntervaringen.”
 

Dr. R.W. Poolman

Orthopedisch chirurg en opleider OLVG

Online uitkomsten meten en screeners

 

Ziekenhuizen willen patiëntgerichte, waardegedreven zorg. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van vragenlijsten hier een belangrijke bijdrage aan levert2. Met Philips VitalHealth meet u door middel van gevalideerde en gestandaardiseerde vragenlijsten de uitkomsten zoals Patient Reported Outcomes (PROMs), Patient Reported Experience Measures (PREMs) Routine Outcome Monitoring (ROM) en screeners. De arts kan de uitkomsten van vragenlijsten of screeners gebruiken om behandelopties te bespreken. Het geeft de patiënt de ruimte om input te geven en mee te beslissen over de gang van zaken omtrent zijn eigen behandelproces. Uit het eerdergenoemde onderzoek van NIVEL en KCE blijkt bijvoorbeeld dat zaken die anders onbesproken blijven, dankzij de vragenlijsten wel aan bod komen2.

Volledige ontzorging
 

Het laatste wat een zorgverlener wil is meer administratie. Een goede tool voor het verzamelen van uitkomsten, ontzorgt de zorgverlener. Zij willen zich immers focussen op de zorg voor de patiënt. Daarom biedt Philips VitalHealth QuestManager volledige ondersteuning van de zorgverlener:

  • Uitkomsten meten vanuit het EPD, aansluitend in het zorgproces. Er zijn standaard vragenlijsten die passen bij de verschillende aandoeningen of behandelingen van patiënten en die automatisch op het juiste moment worden verzonden. Nadat een patiënt de vragenlijst heeft ingevuld, komen de uitkomsten terug in het EPD, als onderdeel van het medisch dossier. QuestManager biedt standaard integratie met veelgebruikte EPD’s zoals Chipsoft en EPIC.
  • De uitkomsten worden op een grafische manier weergegeven zodat in één oogopslag de status van de patiënt zichtbaar wordt. Dit maakt ook voor de patiënt zichtbaar wat er gemeten is en wat de uitkomsten zijn. Deze uitkomsten kunnen in het behandelgesprek worden gebruikt voor shared decision making, het samen beslissen over vervolgstappen.
  • Vragenlijsten invullen is niet altijd leuk. Om het voor de patiënt toch zo eenvoudig mogelijk te houden, is QuestManager voorzien van Computer Adaptive Testing (CAT). CAT besluit op basis van gegeven antwoorden welke vragen relevant zijn en welke vragen kunnen worden overgeslagen. Zo wordt het aantal vragen met minimaal 30% teruggebracht3.

Beslisondersteuning en aanbevolen acties


Samen proberen arts en patiënt tot een behandelplan te komen dat het beste bij de patiënt past. Op die manier worden beslissingen genomen waarbij niet alleen medisch inhoudelijke argumenten gelden, maar waar ook de persoonlijke voorkeur van patiënten een grote rol speelt. Door voor een patiënt inzichtelijk te maken wat de verschillende behandelopties betekenen, wordt de patiënt onderdeel van zijn eigen zorgproces. QuestManager biedt de zorgverleners een overzicht van de gerapporteerde uitkomsten en ervaringen van de patiënt. Daarbij worden ook aanbevelingen gedaan voor vervolgacties en beslissingen. Zo helpt QuestManager de zorgverlener bij het maken van besluiten.

 

Daarnaast bieden onze oplossingen gegevens voor klinisch onderzoek en benchmarking en een dashboard voor datavisualisatie. Met de uitkomsten kunnen ook mogelijke voor- en nadelen van behandelingen in kaart gebracht worden door de uitkomsten van verschillen methoden te vergelijken.
 

QuestManager kan door ziekenhuizen, zorginstellingen en vrijgevestigden op verschillende gebieden binnen de zorg worden ingezet. Onder andere op het gebied van Patient Reported Outcome Measures (PROMs), kwaliteits- en klinische registraties en Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt QuestManager al ingezet door meerdere grote ziekenhuizen in Nederland.

1 https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/KCE_het_gebruik_Proms_Prems_samenvatting.pdf 

2 https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/KCE_het_gebruik_Proms_Prems_samenvatting.pdf
3 https://www.sbggz.nl/Benchmarken?contentitem=16774dac-db8a-4b88-a0df-45251d38a92f

Wat zijn uw uitdagingen in de tweedelijnszorg? 

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht
*

Contactgegevens

*
*
*

Bedrijfsgegevens

*
*
*

Philips waardeert en respecteert uw privacy. Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u terecht op