Geïntegreerd applicatielandschap

Hoe draagt Philips VitalHealth bij aan een eenvoudig applicatielandschap?

Tientallen of zelfs honderden applicaties in één zorginstelling: het is in Nederland eerder regel dan uitzondering. Sommige instellingen weten niet eens hoeveel applicaties zij gebruiken en hebben geen plan voor de beheersing hiervan. Door het werken in meerdere oplossingen en het schakelen tussen systemen, kan cruciale patiëntinformatie niet altijd beschikbaar zijn en kan waardevolle tijd verloren gaan. Gebouwd op het Philips VitalHealth Platform, biedt Philips VitalHealth Integrator een oplossing voor het vereenvoudigen van het applicatielandschap, gebaseerd op standaarden en afspraken als HL7-FHIR, SNOMED, OZIS en MedMij. Daarmee wordt het mogelijk om te bouwen aan een overzichtelijk en beheersbaar portfolio en kunnen veel zorgapplicaties vanuit één omgeving gebruikt worden.
Een wirwar van applicaties in uw organisatie? Eén integraal zorgplatform is de volgende stap.
De informatievoorziening in ziekenhuizen wordt gerealiseerd met een in de loop van de tijd gegroeid applicatielandschap met enkele honderden applicaties in kleinere en middelgrote ziekenhuizen en soms wel meer dan duizend in een academisch ziekenhuis.1”

Het risico van separate systemen

 

Heeft uw zorgpersoneel alle informatie die nodig is om het werk goed te kunnen doen? Hoeveel cruciale patiëntinformatie bevindt zich in verschillende systemen? Separate systemen kunnen het risico bij zorgverlening verhogen. Integratie verkleint dat risico, door de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar te stellen voor zorgverleners en zorgprocessen te vereenvoudigen en versnellen.

De juiste taal voor verbinding

 

De Philips VitalHealth-oplossing voor integratie is gebouwd voor de zorg en ‘spreekt’ veel technologische talen, waaronder standaarden als HL7-FHIR, SNOMED en XML. Ook voldoet het aan afsprakenstelsels als MedMij en OZIS. Daarmee kunnen we cruciale software-oplossingen koppelen en die toegankelijk maken vanuit één interface of gebruiksomgeving. Het Philips VitalHealth Platform bevat standaardkoppelingen voor veelgebruikte elektronische patiëntendossiers (EPD) en elektronische cliëntendossiers (ECD), zoals Chipsoft, NEXUS en EPIC. Door deze koppelingen wordt het ook mogelijk om mobiele apps te ontwikkelen, die integraal toegang geven tot de achterliggende systemen, zoals het EPD/ECD, het huisartsinformatiesysteem en ondersteunende oplossingen. Door de gegevens uit deze bronsystemen te ontsluiten, kunnen ze ook worden aangeboden aan de patiënt en worden deze gegevens een centraler onderdeel van het zorgproces.

Processen en workflows voor de zorg

 

De zorg kent haar eigen protocollen, processen en workflows. Het Philips VitalHealth Platform is gebouwd met en voor mensen die in de zorg werken. Uit onderzoek blijkt dat zorgpersoneel 40% van de tijd kwijt is aan administratie en registratie2. Van opname tot ontslag, van eerste contact tot overdracht: zorgprocessen zijn bekend terrein voor ons Platform. Het is daardoor mogelijk om deze processen en vaker voorkomende taken te automatiseren. Zo kan ons Platform helpen de administratieve last te verlagen, zodat er meer tijd over blijft voor de patiënt.

Projectmanagement & implementatie

 

Philips VitalHealth heeft ruim 12 jaar ervaring in de softwarewereld van de zorg. Zo hebben we grote zorginstellingen, als universitaire ziekenhuizen en zorggroepen, geholpen bij het vereenvoudigen van het applicatielandschap en het ontsluiten van gegevens die belangrijk zijn voor het zorgproces en de kwaliteit van zorg. Met deze ervaring kunnen we uw organisatie de juiste ondersteuning bieden bij het in kaart brengen van de behoeften en benodigdheden. In het vervolgtraject kunnen wij uw organisatie ontzorgen met de uitvoer van de integratie en de implementatie van zorgtoepassingen.

https://mxi.nl/kennis/189/epd-en-fusies-variabelen-en-tussenoplossingen 

2 VvAA en FMS. (2017). Administratiedruk Medisch Specialisten. De ArgumentenFabriek

Wat zijn uw uitdagingen in applicatie-integratie?

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht
*

Contact details

*
*
*

Bedrijfsgegevens

*
*
*

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.