Data-analyse

Hoe draagt Philips VitalHealth bij aan goede data-analyse?

Zorginstellingen in Nederland hebben een grote berg met data. Sinds jaar en dag verzamelen zorgverleners grote hoeveelheden gegevens, maar uit onderzoek van Nictiz en Radboudumc blijkt dat zij er slechts zelden in slagen hier alle kennis uit te halen die er potentieel in verscholen ligt1. Hoe haal je hier het beste uit voor je patiënten en waarborg je tegelijkertijd hun privacy? Goede zorg hoort aan te sluiten bij de behoeften van de patiëntpopulatie. Daarvoor is het nodig om inzicht te hebben in de situatie van de populatie. Een grote kans ligt in Business Intelligence en Medical Intelligence, waarbij gegevens en kenmerken doelgericht worden geanalyseerd en vervolgens omgezet in concrete analyses en aanbevelingen.
Geïntegreerde zorg is de volgende stap. Netwerkzorg, zorgcoördinatie en zelfmanagement voor zorggroepen en gezondheidscentra.
Tijdens onze jaarlijkse praktijkbezoeken merkten wij dat huisartsen en praktijkondersteuners vooral bezig zijn met de drukte en waan van de dag. Zij hebben weinig mogelijkheden om te analyseren waar ze mee bezig zijn. Met Insight kunnen we een score geven aan iedere patiënt en in een grafiek laten zien hoeveel tijd je besteed aan risicopatiënten. Vaak blijkt dat zij relatief gezien te weinig aandacht besteden aan mensen met een hoog risico en relatief veel aan mensen met een laag risico. Dat was voor veel praktijken wel een eye-opener: 'ik hoef niet meer tijd te besteden, ik moet mijn tijd alleen beter verdelen.”
            

Dan Hoevenaars

Bestuurder en kaderarts bij Zorggroep Synchroon

Randvoorwaarden voor datagedreven zorg

 

Uit het eerdergenoemde onderzoek van Nictiz & Radboudumc blijkt dat zorginstellingen moeten voldoen aan een aantal basisvoorwaarden, willen zij de potentie van hun medische data beter kunnen benutten2:

  • De juiste technologie en architectuur: instellingen moeten gegevens verzamelen en opslaan op een manier die geschikt is voor verwerking en visualisatie.        
  • Standaardisatie: data moet zo gestructureerd mogelijk worden opgeslagen. Daarom is het cruciaal dat data-opslag gestandaardiseerd wordt, zodat het uitgewisseld kan worden met analysesoftware en andere systemen.
  •  Toegang tot data: fragmentatie van data tussen verschillende zorginstelling is de belangrijkste barrière voor het benutten van de gegevens. Samenwerking en ondersteuning van de gegevensuitwisseling slecht deze barrière.
  •  Aandacht voor privacy: de patiënt is eigenaar van de gegevens en wetgeving beperkt terecht het gebruik van deze data door commerciële partijen. Data-oplossingen moeten daarom geschikt zijn voor het eenvoudig verkrijgen van patiënttoestemming en duidelijk maken waarvoor de data gebruikt wordt.

Hoe helpt Philips VitalHealth u bij het realiseren van datagedreven zorg?

 

Gebaseerd op het Philips VitalHealth Platform bieden wij oplossingen voor het verzamelen, standaardiseren, uitwisselen en analyseren van data.

  • Met het Platform verbinden wij bronsystemen binnen en buiten instellingen gebaseerd op veelgebruikte standaarden als HL7 FHIR en SNOMED. Zo wordt het mogelijk om gegevens te verzamelen uit verschillende bronnen en centraal op te slaan voor analyse.
  • De volgende stap is het structureren van data. Philips VitalHealth helpt haar klanten hierbij door data te structureren op een manier die geschikt is voor standaardanalyses. Op deze manier wordt het zelfs mogelijk om gestructureerde data te extraheren uit ongestructureerde bronnen zoals open invulvelden in het EPD.

Met op een juiste manier opgeslagen data wordt het mogelijk om data-analyses en rapportages uit te voeren. Met Philips VitalHealth Insight wordt het mogelijk om standaardrapportages op te stellen en zo in kaart te brengen wat de status van een bepaalde populatie is. Deze rapportages worden weergeven in dashboards die u naar wens kunt aanpassen en die de mogelijkheid geven om dieper op de uitkomsten in te gaan. Op basis van deze dashboards kan besloten worden wat de beste vervolgactie is en kunnen gerichte campagnes worden gedaan.

Standaard- en maatwerkrapportages

 

Rapportages helpen om inzicht te creëren in data. Ook zorgverleners zonder achtergrondkennis van de datawereld kunnen zelf aan de slag door de standaardrapportages binnen Insight. Met de interactieve dashboards kunnen zorgverleners gefundeerd inzicht krijgen in complexe zorgvraagstukken. Tijd om aan de slag te gaan met bijvoorbeeld de missende metingen!

Risicostratificatie en preventiecampagnes

 

Met risicostratificatie kunnen zorgverleners patiëntgroepen identificeren die het meeste gebaat zijn bij een bepaalde interventie. Wanneer een kwetsbare groep patiënten in kaart wordt gebracht, kunnen zij via een preventiecampagne vanuit de praktijk benaderd worden om de kern van het probleem aan te pakken.

Daarnaast kan risicostratificatie de werkdruk verlagen. Zo kan een zorgverlener stabiele patiënten voorselecteren om op afstand begeleid te worden middels zelfmanagement. Zelfmanagement helpt bijvoorbeeld Gezondheidscentrum Dillenburg in Alphen aan de Rijn om drie routineconsulten van 15 minuten per patiënt per jaar uit te sparen, zonder dat dit ten koste gaat van de verleende zorg3.

Benchmarken en indicatoren

 

Door middel van benchmarken kunnen praktijkhouders niet alleen zien hoe hun populatie er voor staat, maar ook hoe de praktijk ervoor staat ten opzichte van andere praktijken. Het vergelijken van zorgdata tussen collega’s en tussen zorginstellingen kan helpen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en bij te sturen op basis van best practices.  Ook krijgt u de mogelijkheid om indicatoren en rapportages voor NHG-accreditaties op te leveren. Zo bent u klaar voor uw verantwoording richting patiënt en zorgverzekeraar.

Wat zijn uw uitdagingen in datamanagement?

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht
*

Contactgegevens

*
*
*

Bedrijfsgegevens

*
*
*

Philips waardeert en respecteert uw privacy. Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u terecht op