No bounds

Tijdig gewaarschuwd. Kennis paraat.

Minder incidenten op de afdeling

In 2013 werd de intensivecareafdeling van het Saratoga Hospital in New York vernieuwd. Een reden voor het intensivecareteam om eens goed te kijken naar het bredere probleem van de verslechtering van patiënten in het gehele ziekenhuis, en zo het aantal patiënten dat naar de intensivecareafdeling moet te verlagen. Hoewel patiënten op de intensivecareafdeling nauwlettend en vaak continu worden bewaakt, zijn de processen en protocollen op de verpleegafdeling veel handmatiger en verlopen ze periodiek. De patiëntveiligheid is bij Saratoga, net zoals bij de meeste ziekenhuizen, even belangrijk op beide afdelingen.

Logo Saratoga Hospital

Praat met ons over grenzen doorbreken

Tegenwoordig mag gezondheidszorg, net als gezondheid, geen grenzen kennen.

Praat met ons over grenzen doorbreken

Medische incidenten aanpakken in Saratoga Hospital

Sinds de jaren tachtig is Saratoga Hospital uitgegroeid tot een goedlopend ziekenhuis dat steeds meer vormen van gezondheidszorg aanbiedt, zoals huisartsenzorg, spoedeisende hulp, beeldvorming, ADL ondersteuning, ambulante chirurgie, revalidatie, oncologie en een nieuw wijkgezondheidscentrum. Er werken nu meer artsen en verpleegkundigen en dankzij de technologie kunnen zij meer verschillende soorten gezondheidszorg bieden.

 

De meest recente inspanning die het ziekenhuis heeft gedaan om tegemoet te komen aan de gezondheidsbehoeften van de gemeenschap, was een miljoenenproject waarin een nieuwe intensivecareafdeling met negentien bedden is gebouwd en de complete chirurgische dienstverlening is gerenoveerd, onder andere door tien operatiekamers toe te voegen.

 

Diane Bartos, Administrative Director van de intensivecareafdeling, cardiovasculaire dienstverlening, bij Saratoga Hospital, heeft als onderdeel van de inspectie van de intensivecareafdeling onderzoek uitgevoerd naar medische incidenten op alle afdelingen. Hieruit bleek dat verpleegkundigen meer ondersteuning nodig hadden bij het afhandelen van medische incidenten met patiënten, ook bij patiënten buiten de intensivecareafdeling. Onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van technologie op de algemene afdeling ervoor zou kunnen zorgen dat de patiënt minder risico loopt om terug te moeten keren naar de intensivecareafdeling.

 

In Amerikaanse ziekenhuizen vinden jaarlijks 440.000 ongewenste medische incidenten plaats die bijdragen aan patiëntsterfte.1

De toestand van de patiënt verslechterde, maar de patiënt vertoonde soms tekenen die de verpleegkundigen niet opmerkten."

Diane Bartos

Administrative Director, intensivecareafdeling, cardiovasculaire dienstverlening, Saratoga Hospital

Een geautomatiseerd Early Warning Scoring-systeem installeren

 

Een medisch incident zou normaal gesproken leiden tot een 'code', als een patiënt stopt met ademhalen of bij een hartstilstand. Het doel van elk ziekenhuis is om het aantal medisch incidenten te verminderen door in te grijpen zodra de patiënt verslechtert. Onderzoek heeft aangetoond dat 66%2 van de patiënten met een hartstilstand tot 6 uur van tevoren tekenen en symptomen vertonen, maar dat artsen hierover slechts 25% van de tijd worden geïnformeerd.

 

Het doel van Saratoga Hospital was om verpleegkundigen met behulp van technologie de mogelijkheid te bieden om klinische ingrepen te doen, en ze het vertrouwen te geven dat ze gegevens eerder ontvangen en daardoor veel sneller kunnen reageren. Voordat de Early Warning Scoring automatisch verliep, was het lastig om te zien wanneer de toestand van patiënten verslechterde.

 

"We stelden wel vast dat er een probleem was zodra de toestand van een patiënt verslechterde, zelfs voordat we een spoedinterventieteam opriepen, maar de patiënt vertoonde soms tekenen die de verpleegkundigen niet opmerkten", zegt dr. Bartos.

Het aantal medische incidenten verkleinen

 

De oplossing was het installeren van een Philips IntelliVue Guardian-oplossing, een geautomatiseerd Early Warning Scoring-systeem (EWS) dat artsen helpt bij het identificeren van subtiele tekenen als de toestand van een patiënt verslechtert, uren voordat het daadwerkelijke medische incident zich voordoet.

 

Saratoga Hospital heeft de Philips IntelliVue Guardian-oplossing tussen 2013 en 2015 in twee fases geïnstalleerd op twee afdelingen. Bij elk bed werden Philips IntelliVue MP5SC-patiëntmonitoren geïnstalleerd, die de vitale waarden vastleggen die door de Guardian-software worden bijgehouden aan het bed en op de centrale post. Het systeem helpt artsen om subtiele tekenen van verslechtering te detecteren, automatiseert EWS-berekeningen en waarschuwt verpleegkundigen.

 

"Het systeem kijkt naar belangrijke vitale waarden en geeft een score aan elke vitale waarde die abnormaal is in vergelijking met de totale score. Als de patiënt hulp nodig heeft, kan de intensivecareafdeling hulp bieden door op deze score te reageren en/of de hoofdverpleegkundige kan nazorg bieden met de artsen", zegt Dr. Bartos. "Het systeem is intuïtief: het brengt verpleegkundigen op de hoogte van de toestand van de patiënt en helpt hen om een weloverwogen besluit te nemen."

 

Het installeren van Early Warning Scoring-technologie heeft geleid tot minder medische incidenten, en op de orthopedische afdeling zijn geen codes meer geweest in de vier jaar na de installatie.

 

"We proberen de zorg zo veilig mogelijk te maken, en we willen alle vormen van verslechtering bij de patiënt voorkomen", aldus Bartos. "Als we interventies uitvoeren, proberen we ervoor te zorgen dat de zorgverlening plaatsvindt in een zo veilig mogelijke omgeving. In de loop van de jaren en direct na het implementeren van Early Warning Scoring werd duidelijk dat we het aantal codes drastisch hebben verkleind."

In het kort
Saratoga Hospital

Regionale aanbieder van een groeiende populatie van 240.000 mensen in de staat New York, met 171 bedden, meer dan 400 artsen, 21 locaties en 52 specialismen

De bevolking van het district is gedurende de afgelopen vier decennia consistent gegroeid. De stad Saratoga Springs vertoonde het grootste groeipercentage (31,5%) en is nog steeds de snelst groeiende stad in de staat3

Het ziekenhuis bereidt zich als onderdeel van een geïntegreerde zorggroep voor op meer patiëntbehoeften als resultaat van meer chronische ziekten en vergrijzende bevolkingsgroepen

We proberen de zorgverlening zo veilig mogelijk te maken, en we willen alle vormen van verslechtering bij patiënten voorkomen."

 

Diane Bartos

Administrative Director, intensivecareafdeling, cardiovasculaire dienstverlening, Saratoga Hospital

Patiënt van Saratoga

DISCLAIMER:
Resultaten van casestudy's bieden geen voorspellingen voor resultaten in andere gevallen. Resultaten bij andere gevallen kunnen variëren.

 

VOETNOTEN:

[1] James, JT. A New, Evidence-based Estimate of Patient Harms Associated with Hospital Care. Journal of Patient Safety: September 2013 - Volume 9 - Issue 3 - p 122–128.

[2] Franklin C, Mathew J. Developing strategies to prevent in hospital cardiac arrest: analyzing responses of physicians and nurses in the hours before the event. Crit Care Med. 1994;22(2):244-247

[3] Albany Business Review, 2017 – ‘New Census estimates show upstate falling further behind in population’ 

Geautomatiseerde Early Warning Scoring met Philips IntelliVue Guardian

Geen silo's.
Geen grenzen.

 

Er is altijd een manier om het leven te verbeteren.

Lees meer verhalen van klanten

*

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Door uw reden voor contact op te geven, kunnen wij u beter van dienst zijn.

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.