Beeldgeleide interventies

Azurion 7 C20 met FlexArm
De geavanceerde suite die zich aanpast aan u

 

Philips Azurion 7 C20 met FlexArm is een oplossing gedreven door passie voor het vak. Door onze gemeenschappelijke passie voor perfectie hebben we een revolutionair nieuwe manier van werken ontwikkeld met FlexArm.

Azurion 7 C20 met FlexArm De geavanceerde

Azurion 7 C20 met FlexArm
De geavanceerde suite die zich aanpast aan u

Azurion 7 C20 met FlexArm
De geavanceerde suite die zich aanpast aan u

 

Philips Azurion 7 C20 met FlexArm is een oplossing gedreven door passie voor het vak. Door onze gemeenschappelijke passie voor perfectie hebben we een revolutionair nieuwe manier van werken ontwikkeld met FlexArm.

Azurion 7 C20 met FlexArm

Philips Azurion 7 C20 met FlexArm is een oplossing gedreven door passie voor het vak. Door onze gemeenschappelijke passie voor perfectie hebben we een revolutionair nieuwe manier van werken ontwikkeld met FlexArm.

Innovatie gebaseerd op passie voor het vak

Innovatie gebaseerd op passie voor het vak


Onze passie brengt Philips-teams en zorgaanbieders van over de hele wereld samen om een merkbaar verschil te maken in de levens van mensen. Maar belangrijker is de gedeelde motivatie voor onderlinge samenwerking met zorgaanbieders zodat we meer mensen, sneller hun leven weer op kunnen laten pakken.

 

Bekijk deze introductievideo en ontdek welke voordelen deze nieuwe werkwijze u en uw patiënten kan bieden in uw eigen ziekenhuisomgeving.

Philips Azurion 7 C20 with Flexarm Interventional Cardiology
Betere workflow voor polsslagader

Betere workflow voor polsslagader

Het toenemende gebruik van de polsslagader voor percutane coronaire interventies (PCI's) en andere cardiale casussen vereist nieuwe flexibiliteit bij de beeldvorming. In plaats van de tafel te draaien om een geheel uitgestrekte arm te visualiseren, ondersteunt FlexArm beeldvorming buiten het midden en Image Beam Rotation om het röntgengezichtsveld uit te lijnen op de arm. Dit kan tijd besparen en de visualisatie verbeteren bij verschillende procedures en patiënttypes.

 

Een onafhankelijk gebruikersonderzoek wijst uit dat het aantal bewegingen voor tafelpositionering in vergelijking met het Philips Azurion 7 C20-systeem met 91% afneemt, gemiddeld van 19,4 tot 1,8, bij ingrepen waarbij de tafel wordt gedraaid, zoals ingrepen via de polsslagader.1

Verbetering van anesthesiologie en patiëntveiligheid

Verbetering van anesthesiologie en patiënttoegang

Bij anesthesie bij structurele hartziekte, is het belangrijk om het hoofdeinde van de tafel vrij te houden voor onbelemmerde toegang tot het hoofd van de patiënt, met name als TEE-geleiding (transoesofageale echocardiografie) ook nodig is. Met de FlexArm kan zowel de anesthesist als de echocardioloog tijdens de gehele procedure aan het hoofdeinde van de tafel blijven, terwijl de C-arm om hen heen beweegt. Dit leidt tot een verbetering van de anesthesie en de patiënttoegang tijdens procedures.

 

Alle artsen die deelnamen aan een gesimuleerd gebruikersonderzoek waren het erover eens dat de FlexArm onbelemmerde toegang tot het hoofdeinde van de patiënt bood.1

Ergonomisch werken

Ergonomisch werken

Om uw teamleden de mogelijkheid te bieden ergonomische werkhoudingen aan te nemen tijdens structurele hartprocedures, chronische totale occlusies (CTO's) en andere langdurige interventies, kunnen vrijwel alle aandachtsgebieden worden gevisualiseerd met de FlexArm zonder de tafel te hoeven bewegen. Hierdoor hoeft u niet meer te bukken of u in rare bochten te wringen en kunt u gemakkelijk de instrumenten, apparatuur en patiënt bereiken, zodat u een ergonomischere houding kunt aannemen.

 

Alle artsen die deelnamen aan een gesimuleerd gebruikersonderzoek, waren het erover eens dat de FlexArm hen meer flexibiliteit bood bij het werk.1

Beeldvorming van lange patiënten in één keer

Beeldvorming van lange patiënten in één keer om tijd te besparen

Beeldvorming van lange patiënten van de lies tot het hart tijdens PCI- en CTO-procedures is vaak moeizaam en tijdrovend met conventionele interventionele systemen. FlexArm lost dit op met een rotatie van 45 graden, terwijl de arm uitgelijnd blijft op het aandachtsgebied, wat eenvoudige beeldvorming van de lies tot het hart van lange patiënten in één keer mogelijk maakt. Hierdoor hoeft het systeem niet volledig naar de zijstand (90 graden) te bewegen, zodat u tijd bespaart en minder ruimte nodig heeft.

 

94% van de artsen die deelnamen aan een gesimuleerd gebruikersonderzoek was het erover eens dat de FlexArm dekking van het gehele lichaam bood zonder noodzaak om de patiënt te verplaatsen.1

Tijd besparen wanneer dit nodig is

Tijd besparen wanneer dit nodig is

Bij complicaties tijdens een cardiovasculaire interventie, als allerlei medewerkers en apparaten rondom de tafel staan, moet je de patiënt snel kunnen bereiken. FlexArm maakt snelle toegang mogelijk doordat de arm met één actie op de Axsys-controller van de tafel kan worden bewogen naar een automatische standby-stand. Wanneer FlexArm wordt teruggezet volgt deze dezelfde route naar de oorspronkelijke positie, zodat de beweging voorspelbaar is voor de medewerkers. De apparatuur blijft in positie en de 3D-beeldfusie wordt behouden, zodat u snel verder kunt gaan waar u was gebleven zonder nieuwe scans te hoeven maken.

Ruimte vrijmaken rond de tafel

Ruimte vrijmaken rond de tafel

De voortschrijdende technologieën op het gebied van invasieve beeldvorming maken interventionele behandelomgevingen mogelijk ter ondersteuning van allerlei cardiale en vasculaire procedures. Conventionele interventionele röntgenapparatuur en robotsystemen maken vaak inefficiënt gebruik van de ruimte, zeker als er grote zorgteams en hulpapparatuur in de kamer zijn. De compacte FlexArm neemt minder vloeroppervlak in beslag en creëert meer ruimte rondom de tafel om nu en in de toekomst meerdere specialismen te ondersteunen. Dit betekent dat u op de lange termijn meer rendement op investeringen kunt behalen met uw multifunctionele behandelkamer.

Eenvoudige positionering van ondersteunende apparatuur

Eenvoudige positionering van ondersteunende apparatuur

Ondersteunende maar soms lijvige apparatuur of echografiesystemen kunnen het werk van uw medische team aan het hoofdeinde en de zijkanten van de tafel bemoeilijken. De buitengewone flexibiliteit bij de positionering van FlexArm maakt andere werkhoudingen mogelijk en verbetert het zicht op de monitor bij het verwijderen van elektroden. Zonodig kunnen anesthesisten ongestoord aan het hoofdeinde werken om de conditie van de patiënt voortdurend te bewaken. U kunt eenvoudig overschakelen op open chirurgie – één beweging met de Axsys-controller en het systeem wordt in de automatische standby-stand gezet zonder de medewerkers of apparatuur te hinderen. 

 

Alle artsen die deelnamen aan een gesimuleerd gebruikersonderzoek waren het erover eens dat de FlexArm onbelemmerde toegang tot het hoofdeinde van de patiënt bood.1

Philips Azurion 7 C20 with Flexarm Interventional Radiology
Perifere procedures uitvoeren

Perifere procedures uitvoeren zonder de tafel te verplaatsen

Bij het uitvoeren van een perifere procedure moet u zich aandachtig concentreren om de katheterpunt op de juiste plaats te houden. Met FlexArm kan de C-arm van het toegangspunt naar het aandachtsgebied bewegen zonder de tafel te verplaatsen. Hierdoor hoeft u geen draden te verplaatsen en kunt u gefocust blijven. Ook houdt u onbelemmerd zicht op de monitor, zodat u ongehinderd en met vertrouwen kunt doorwerken. 

 

Alle artsen die deelnamen aan een gesimuleerd gebruikersonderzoek waren het erover eens dat het FlexArm-systeem de noodzaak wegnam om de tafel te verplaatsen.1

Het vertrouwen en de efficiëntie verbeteren bij TACE-procedures

Het vertrouwen en de efficiëntie verbeteren bij TACE-procedures

Transarteriale chemo-embolisatie (TACE) is een complexe procedure omdat de tumorlast en tumorlocaties van patiënten sterk kunnen verschillen. Om uw medische team meer flexibiliteit te geven bij het uitvoeren van deze procedures biedt FlexArm u 7 posities van de C-arm voor 3D-navigatie met overlays. Naast deze 7 navigatieposities ondersteunt FlexArm 3 posities voor het verkrijgen van rotatiescans: aan het hoofdeinde en aan beide zijden van de tafel. Met deze opties kan uw team flexibel procedure op de meest efficiënte manier plannen. Ook kunt u de procedureopstelling zo nodig tijdens de casus wijzigen, aan beide kanten van de tafel. Hierdoor is de patiënt sneller en beter toegankelijk, wat veel medewerkers fijn vinden.

Visualisatie verbeteren voor elke procedure

Visualisatie verbeteren voor elke procedure

Radiologische interventies kunnen overal op een patiënt worden uitgevoerd – van het hoofd tot de tenen en aan beide kanten. Dit betekent dat uw röntgensysteem even flexibel moet zijn. Met FlexArm kunt u exact visualiseren wat u moet zien op een specifiek moment.
Image Beam Rotation houdt de uitlijning van de detector en de straal op het aandachtsgebied in stand bij rotatie en angulatie om de visualisatie en efficiëntie te verbeteren tijdens interventionele procedures.

 

Alle artsen die deelnamen aan een gesimuleerd gebruikersonderzoek, waren het erover eens dat de FlexArm hen meer flexibiliteit bood bij het werk.1

Verbetering van anesthesiologie en patiëntveiligheid

Verbetering van anesthesiologie en patiënttoegang

Wanneer een interventiearts, een chirurg en een anesthesist gezamenlijk aan de tafel werken, moeten ze vaak de gewenste werkpositie verlaten tijdens beeldprojecties. FlexArm kan in een hoek van 45 graden ten opzichte van de tafel worden geplaatst, terwijl de arm uitgelijnd blijft op het aandachtsgebied. Hierdoor heeft de anesthesist toegang tot het hoofdeinde terwijl de interventieradioloog en chirurg toegang hebben vanaf de andere kant van de tafel – of vanuit elke andere gewenste positie. Elke specialist kan waar en wanneer nodig aanwezig zijn zonder dat de toegang tot de patiënt wordt belemmerd.
 

Alle artsen die deelnamen aan een gesimuleerd gebruikersonderzoek waren het erover eens dat de FlexArm onbelemmerde toegang tot het hoofdeinde van de patiënt bood.1

De patiëntervaring verbeteren

De patiëntervaring verbeteren

Frequente tafelbewegingen tijdens PTA (percutane transluminale angioplastiek) en andere complexe interventies kunnen stress bij patiënten veroorzaken. Met FlexArm kunt u het systeem rondom de patiënt draaien in plaats van de tafel te draaien of te pannen, zodat patiënten zich relaxter voelen tijdens procedures. Dit kan resulteren in een betere patiëntervaring.  

 

Simulatietests met FlexArm-systemen wijzen uit dat bij procedures waarbij de tafel wordt gedraaid, zoals ingrepen via de polsslagader, bewegingen voor tafelpositionering gemiddeld met 91% afnamen per procedure (van 19,4 tot 1,8) in vergelijking met het Philips Azurion 7 C20-systeem. Bij 8 deelnemers waren helemaal geen bewegingen nodig.2,3

Uw platform voor innovatie

Uw platform voor innovatie – vandaag èn morgen

De vraag naar minimaal invasieve interventies zal naar verwachting verder stijgen. FlexArm biedt onbeperkte flexibiliteit bij beeldvorming en plaatsing van medewerkers en dankzij de intuïtieve werking kunt u een ideale multifunctionele behandelomgeving creëren ter ondersteuning van teams met verschillende medisch specialisten die in één kamer met verschillende klinische configuraties werken. Wanneer de technieken en behoeften veranderen, stelt FlexArm u in staat om de zorgverlening aan te passen in dezelfde kamer.

 

94% van de artsen die deelnamen aan een gesimuleerd gebruikersonderzoek was het erover eens dat de FlexArm de vereiste flexibiliteit bood om nieuwe procedures te ondersteunen.1

Interventiekamers beter benutten met proceduregebaseerde workflows

Interventiekamers beter benutten met proceduregebaseerde workflows

Dankzij de bewegingsflexibiliteit en intelligente bewegingscontrole van FlexArm kunt u proceduregebaseerde workflows instellen om de benutting van de interventiekamer te verbeteren. U kunt apparaten vanaf elke plek rondom de tafel geleiden om meer vrijheid bij de positionering te krijgen en de patiënt beter te bereiken. Dit betekent dat u aan het hoofdeinde kunt staan voor de halsslagader, aan de linker- of rechterkant van de tafel voor een EVAR en bij een traumageval snel toegang tot de patiënt hebt vanaf elke zijde. Voor complexe gevallen kunt u de C-arm 45 graden draaien om ruimte voor uzelf en de anesthesist te maken aan het hoofdeinde. Om de werkomstandigheden voor alle teamleden te optimaliseren kan FlexArm 270 graden rondom de tafel bewegen. Hierdoor kunnen alle beeldvormingsposities worden bereikt zonder belemmeringen voor teamleden of omliggende apparaten. Met Image Beam Rotation kan de C-arm in elke hoek worden geplaatst , terwijl de arm uitgelijnd blijft op de anatomie.

 

Alle artsen die deelnamen aan een gesimuleerd gebruikersonderzoek, waren het erover eens dat de FlexArm hen meer flexibiliteit bood bij het werk.1

Betere patiëntzorg tijdens complexe procedures

Betere patiëntzorg tijdens complexe procedures

Door frequente tafelbewegingen tijdens trauma- en andere kritieke procedures kunnen draden en buizen losraken en de plaatsing van apparatuur en instrumenten worden verstoord op cruciale momenten. FlexArm maakt het gehele lichaam toegankelijk bij 2D- of 3D-beeldvorming vanaf drie kanten van de tafel, zonder de tafel te draaien of te pannen. Dit leidt tot betere patiëntenzorg en meer controle over katheters, draden en intubatie. Bovendien ondersteunt het efficiënte interventies doordat u uw klinische opstelling kunt standaardiseren.

 

Alle artsen die deelnamen aan een gesimuleerd gebruikersonderzoek waren het erover eens dat het FlexArm-systeem de noodzaak om de tafel te bewegen verminderde.1

Vloeiend overschakelen op open chirurgie

Vloeiend overschakelen op open chirurgie

Zo nodig kunt u vloeiend van een minimaal invasieve procedure overschakelen op open chirurgie. FlexArm maakt snelle toegang mogelijk doordat de arm met één actie op de Axsys-controller van de tafel kan worden bewogen naar een automatische standby-stand. Zo ontstaat ruimte rondom de tafel voor het uitvoeren van alle procedures waar geen röntgenbeelden bij nodig zijn. Hierdoor is de patiënt snel bereikbaar in een noodsituatie. Wanneer FlexArm wordt teruggezet, volgt deze dezelfde route naar de oorspronkelijke positie, zodat de beweging voorspelbaar is voor de medewerkers. De apparatuur blijft staan en de 3D-beeldfusie wordt behouden, zodat u snel verder kunt gaan waar u was gebleven zonder nieuwe scans te hoeven maken.

Gebruiksvriendelijk systeem dat nauwelijks training vereist

Gebruiksvriendelijk systeem dat nauwelijks training vereist

FlexArm biedt allerlei innovaties om te zorgen dat artsen en teamleden gefocust blijven op de procedure, zoals patiëntgerichte beweging. Bij angulatie of rotatie van het beeldvormingssysteem blijft de röntgenstraal gecentreerd op het aandachtsgebied, zodat u de positie van het beeld niet voortdurend hoeft te wijzigen voor een correcte weergave. Het Axsys-bewegingscontrolesysteem en FlexArm met de flexibele positionering garanderen voorspelbare en precieze systeembewegingen, die resulteren in minder verstoringen en een betere concentratie van de medewerkers. In combinatie met het unieke gebruikersontwerp van Azurion leidt dit tot een systeem dat eenvoudig te leren en gemakkelijk in gebruik is .

 

Alle artsen die deelnamen aan een gesimuleerd gebruikersonderzoek waren het erover eens dat het FlexArm-systeem eenvoudig te bedienen was.1

Geavanceerd infectiebeheer

Geavanceerd infectiebeheer

Om het infectiegevaar voor patiënten tijdens de behandeling te beperken is het FlexArm-systeem ontworpen in overeenstemming met de strenge normen voor besmettingsgevaar van operatiekamers. Het systeem beschikt over een Hybrid OR-plafondset die voldoet aan de eisen van steriliteit van hybride operatiekamers en die zorgt dat bewegende delen eenvoudig te reinigen zijn. De set is ontworpen om verstoringen van de laminaire luchtstroom te verminderen bij gebruik van een laminair luchtstroomsysteem.

Efficiënt ruimtegebruik

Efficiënt ruimtegebruik

FlexArm laat ruimte om overal rondom de tafel te werken en verschillende opties voor patiënttoegang te benutten, zodat u een grote verscheidenheid aan procedures kunt uitvoeren en de ruimte efficiënt kunt gebruiken. Door het compacte ontwerp blijft er meer ruimte over voor hulpapparatuur, armen en wagens. Ook is er meer werkruimte beschikbaar in vergelijking met gerobotiseerde beeldvormingssystemen, omdat er geen grote ontoegankelijke zone ontstaat in het behandelgebied en de bewegingen voorspelbaarder zijn.

Uw platform voor innovatie

Uw platform voor innovatie – vandaag èn morgen

Naarmate de vraag naar hybride operatiekamers verder toeneemt, kunt u vol vertrouwen nieuwe klinische specialismen toevoegen aan uw FlexArm-omgeving en tevens nieuwe behandelopties voor actuele gebruikersgroepen introduceren. Op dit moment ondersteunt de flexibele FlexArm gebruikersgroepen zoals vasculaire, cardiale en neurologische chirurgen bij het uitvoeren van hun procedures met verbeteringen op het gebied van ergonomie en de workflow. Dankzij deze flexibiliteit is het ook bij nieuwe klinische specialismen, zoals laparoscopische en thoracische chirurgie, alsmede pulmonologie, mogelijk om geavanceerde beeldvormingscapaciteiten te benutten en de patiënt innovatieve behandelopties te bieden. De FlexArm kan bijvoorbeeld in een hoek van 45 graden worden geplaatst, zodat het hoofdeinde onbelemmerd blijft en er voldoende ruimte is voor artsen met hun bronchoscopen of longablatieapparatuur. Met FlexArm heeft u een platform voor innovatie - vandaag èn morgen.

 

94% van de artsen die deelnamen aan een gesimuleerd gebruikersonderzoek was het erover eens dat de FlexArm de vereiste flexibiliteit bood om nieuwe procedures te ondersteunen.1

Ruimtes beter benutten met proceduregebaseerde workflows

Ruimtes beter benutten met proceduregebaseerde workflows

Een interventiekamer of hybride operatiekamer is een kostbare investering, zodat u deze omgeving zo productief en efficiënt mogelijk wilt benutten. Dankzij de bewegingsflexibiliteit en intelligente bewegingscontrole van FlexArm kunt u proceduregebaseerde workflows instellen om een grote verscheidenheid aan procedures uit te voeren in één ruimte. Deze workflows zijn tevens efficiënter: er is aangetoond dat de tijd voor het positioneren van het systeem met 27% afneemt in vergelijking met ruimtes met conventionele interventionele systemen, omdat tafelbewegingen en tafeldraaiingen niet meer vereist zijn.1

Uw platform voor innovatie – vandaag èn morgen

Uw platform voor innovatie – vandaag èn morgen

De vraag naar multifunctionele behandelomgevingen zal naar verwachting leiden tot een hogere benutting van uw interventiekamer of hybride operatiekamer. FlexArm biedt onbeperkte flexibiliteit bij beeldvorming en plaatsing van medewerkers, zodat u een ideale omgeving kunt creëren ter ondersteuning van teams met verschillende medisch specialisten die in één kamer met werken. Stelt u zich een combinatie van chirurgische en endovasculaire, cardiale en perifere of endovasculaire en orthopedische procedures voor. Wanneer nieuwe technieken en behoeften op het gebied van bijvoorbeeld laparoscopische, thoracische en pulmonaire chirurgie opkomen, laat FlexArm u de zorgverlening aanpassen in dezelfde kamer.
 

94% van de artsen die deelnamen aan een gesimuleerd gebruikersonderzoek was het erover eens dat de FlexArm de vereiste flexibiliteit bood om nieuwe procedures te ondersteunen.1

Standaardisatie van klinische opstellingen vergroten om procedures te stroomlijnen

Standaardisatie van klinische opstellingen vergroten om procedures te stroomlijnen

Het is een uitdaging om efficiënt en consequent samen te werken in een multifunctionele ruimte vanwege de uiteenlopende medische teams en apparatuur die er bij betrokken zijn. Dankzij de grote flexibiliteit van het FlexArm-systeem hoeft u de operatietafel niet meer te verplaatsen tijdens beeldvorming of omliggende apparatuur en instrumenten te verschuiven. Anesthesisten en echografiespecialisten kunnen hun voorkeurspositie aan het hoofdeinde innemen en daar tijdens de gehele procedure blijven, terwijl de C-arm rondom hen beweegt. ProcedureCards bieden voorinstellingen en kunnen worden gebruikt om checklists/protocollen van het ziekenhuis te tonen en de opstelling voor alle casussen te standaardiseren. 

 

Alle artsen die deelnamen aan een gesimuleerd gebruikersonderzoek waren het erover eens dat de FlexArm onbelemmerde toegang tot het hoofdeinde van de patiënt bood.1

Efficiënt ruimtegebruik

Efficiënt ruimtegebruik

FlexArm laat ruimte om overal rondom de tafel te werken en verschillende opties voor patiënttoegang te benutten, zodat u een grote verscheidenheid aan procedures kunt uitvoeren en de ruimte efficiënt kunt gebruiken. Door het compacte ontwerp blijft er meer ruimte over voor hulpapparatuur, bogen en wagens. Ook is er meer werkruimte beschikbaar in vergelijking met gerobotiseerde beeldvormingssystemen, omdat er geen grote ontoegankelijke zone ontstaat in het behandelgebied en de bewegingen voorspelbaarder zijn.

 

Alle artsen die deelnamen aan een gesimuleerd gebruikersonderzoek, waren het erover eens dat de FlexArm hen meer flexibiliteit bood bij het werk.1

Nieuwe doorverwijzingen verkrijgen en medische professionals werven

Nieuwe doorverwijzingen verkrijgen en medische professionals werven

Door een nieuwe interventiekamer of hybride operatiekamer met FlexArm in te richten kunt u de naam van uw zorgfaciliteit vestigen als een technologisch geavanceerde instelling in haar gebied. Zo kunt u toonaangevende medische professionals werven en nieuwe patiënten met belangstelling voor geavanceerde zorgopties aantrekken. U kunt ook reclame over uw instelling maken door nieuwe behandelopties te promoten via lokale mediakanalen.

Wilt u met de verkoopafdeling praten of meer informatie ontvangen over FlexArm?

*

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Door uw reden voor contact op te geven, kunnen wij u beter van dienst zijn.

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

Significante tijdbesparing door het beperken van bewegingen bij minimaal invasieve procedures

Significante tijdbesparing door het beperken van bewegingen bij minimaal invasieve procedures

Significante tijdbesparing door het beperken van bewegingen bij minimaal invasieve procedures

Significante tijdbesparing door het beperken van bewegingen bij minimaal invasieve procedures

Kenmerken van de Azurion 7 C20 met FlexArm

Kenmerken van de Azurion 7 C20 met FlexArm

Ontvang meer informatie over de belangrijkste kenmerken en specificaties van het systeem.

Een nieuwe beleving van beeldgeleide interventies

Een nieuwe beleving van beeldgeleide interventies 

Nieuwe uitdagingen bij invasieve zorg vereisen nieuwe strategieën. Philips Azurion met FlexArm vormt een uitbreiding van de oplossingen voor beeldgeleide interventies uit de Azurion-reeks. Het biedt een platform voor innovatie waarmee zorgaanbieders superieure zorg, efficiëntie in de interventiekamer en een voortreffelijke gebruikerservaring kunnen bieden.

Een nieuwe beleving van beeldgeleide interventies

Een nieuwe beleving van beeldgeleide interventies


Nieuwe uitdagingen bij invasieve zorg vereisen nieuwe strategieën. Philips Azurion met FlexArm vormt een uitbreiding van de oplossingen uit de Azurion-reeks voor beeldgeleide interventies. Het biedt een platform voor innovatie waarmee zorgaanbieders superieure zorg, efficiëntie in de interventiekamer en een voortreffelijke gebruikservaring kunnen bieden.

PR-contactpersonen

Fabienne van der Feer

fabienne.van.der.feer@philips.com 

Telefoon:  +31 6 22698001

Mark Groves

mark.groves@philips.com

+31 631 639 916

Ga het gesprek aan

Ga het gesprek aan
#futureofIGT #azurion #flexarm


Hoe zou u interventionele procedures verbeteren? Wat vindt u van Azurion? Zijn we goed bezig?
Laat het ons weten via #futureofIGT / #azurion / #flexarm

Referenties

 
  1. De resultaten zijn verkregen tijdens gebruikerstests in 2017/2018 door Philips Healthcare en Use-Lab GmbH, een onafhankelijk bedrijf. Bij de tests waren 17 artsen uit Europa en de VS betrokken die gesimuleerde procedures hebben uitgevoerd in een gesimuleerde behandelomgeving.
  2. Geëvalueerd met klinische gebruikers in een gesimuleerde interventieomgeving na ongeveer 20 minuten oefenen met het positioneren van de C-arm en tafel.
  3. Gebaseerd op de respons van 17 artsen.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.