Slaap- en respiratoire zorg

Adem in

Slaap en ademhaling

Artikel

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Prestaties van meshvernevelaars 

Het effectief behandelen van patiënten met COPD kan een uitdaging zijn. Hoe kunnen we hen helpen de juiste dosis luchtwegverwijdende inhalatiemedicatie binnen te krijgen, terwijl ze letterlijk heel slecht kunnen ademhalen? Welke soorten apparaten zouden beter werken?

Patiënten met ernstige COPD krijgen vaak niet de juiste dosis van hun voorgeschreven medicatie binnen  als ze dosisaerosolen of droge-poederinhalatoren gebruiken. We weten ook dat hun I/E-ratio invloed heeft op de geleverde doses via vernevelaars. Wat echter niet goed is gedocumenteerd, is het effect van de inspiratoire flow. Gezien het feit dat een breed gebied van inspiratoire piekstromen voor droge-poederinhalatoren als suboptimaal wordt gezien, hebben we de consistentie getest van doseringen met meshvernevelaars bij een reeks ademhalingspatronen die COPD-patiënten vertegenwoordigen met een suboptimale inspiratoire piekstroom.

Medicatie innemen

Hoe het onderzoek is uitgevoerd

Er werden zes (6) ademhalingspatronen aangehouden; vijf (5) stonden voor een reeks patiënten met ernstige COPD. De zesde was het testpatroon dat is gespecificeerd in de testrichtlijn voor vernevelaars EN 13544-1 van de CEN (Europese Commissie voor Standaardisatie), en werd gebruikt voor de vergelijking van de resultaten met de standaardtestresultaten. Voor dit onderzoek werd een Philips InnoSpire Go-meshvernevelaar gebruikt.

Wat het onderzoek uitwees

De resultaten werden gepresenteerd tijdens de conferentie Respiratory Drug Delivery in Tucson. We hebben ontdekt dat de dosis die door de meshvernevelaar werd toegediend betrouwbaar was, onafhankelijk van de inspiratoire piekstroom binnen het bereik van 10-65 l/min. Dit staat in sterk contrast met de relatie tussen flow en dosisafgifte van veel droge-poederinhalatoren. Dit kan gevolgen hebben voor de afweging van behandelingen, met name voor patiënten met ernstige COPD die moeite hebben om matige tot hoge inspiratoire flows te bereiken. De resultaten voor het CEN-patroon zijn een referentie voor standaardtestmethoden van vernevelaars en ondersteunen het feit dat de dosisafgifte van vernevelaars met een constante output afhankelijk is van de I/E-ratio van het ademhalingspatroon.

Een conclusie

 

De inspiratoire piekstroom had vrijwel geen invloed op de dosis die door de meshvernevelaar werd afgegeven bij tests met gesimuleerde ademhalingspatronen met I/E-ratio's die representatief waren voor patiënten met ernstige COPD.

Wat kan dit betekenen voor uw patiënten?

 

Het voorschrijven van een meshvernevelaar voor bepaalde patiënten met acute COPD kan helpen om ervoor te zorgen dat zij de dosis van de medicatie ontvangen die voor hun aandoening als de beste wordt geacht.

Samenvatting van de posterpresentatie

Poster gepresenteerd bij Respiratory Drug Delivery, 22-26 april, Tucson, Arizona

Auteurs: John N. Pritchard, Richard Potter en Ross H. M. Hatley

Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd., een bedrijf van Philips Electronics UK Limited.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.