Intensieve zorg zonder grenzen

Hoe Advocate Health Care het eICU-programma gebruikt voor intensieve zorg en het monitoren van IC-patiënten op de spoedeisende hulp.  

We willen u graag informeren en inspireren, dus meld u aan wij houden u op de hoogte van de laatste Medisch Perspectief artikelen.

Het is al langer bekend: Nederlandse zorgaanbieders staan voor een grote uitdaging. In een tijd waarin de vraag naar zorg razendsnel groeit, moeten zij de kwaliteit van zorg handhaven en het liefst verbeteren. Daarbij worden de kosten ook op zijn minst beheerst en het liefst verlaagd. Dat kan alleen als de juiste zorg, op de juiste plek, het juiste moment en door de juiste professional wordt geboden. Maar hoe realiseer je dat?

 

Om antwoorden te vinden op de uitdagingen van deze tijd, ontwikkelt Philips oplossingen waarin de patiënt centraal staat – waar hij of zij ook is. Binnen deze ‘virtuele zorgcentra’ worden innovatieve technologische oplossingen gekoppeld aan nieuwe, efficiënte werkmethodes. Met als resultaat: betere zorg tegen lagere kosten.

Gemiddelde leestijd: 
6 minuten

Gemiddelde leestijd: 
4 minuten

Achtergrond van eICU

Advocate is al in 2003 gestart met haar eICU-programma, lang voordat ‘intensive care op afstand’ de zorgnorm werd. Hoewel Advocate al uitstekende ziekte- en sterftecijfers had, zag zij eICU als een initiatief voor patiëntveiligheid dat de resultaten van het gezondheidssysteem nog verder kon verbeteren. Door implementatie van eICU op alle afdelingen voor intensieve zorg aan volwassenen kon Advocate de zorg standaardiseren. Zij werkt nu met evidence-based protocollen en benut de aanzienlijke deskundigheid op het gebied van intensieve zorg in het hele systeem zo optimaal mogelijk.

APACHE gegevens lieten zien dat er verbeteringen mogelijk waren op het gebied van de IC-verblijfsduur en de ‘beademingsdagen’ (aantal dagen dat patiënten beademd moeten worden), dus daar richtte Advocate zich in eerste instantie op. Advocate bewees vervolgens in de praktijk dat zowel de IC-verblijfsduur als het aantal beademingsdagen verminderd kon worden met eICU. Zij bereikte daarmee niet alleen betere uitkomsten voor de patiënt maar ook een besparing op systeemkosten. Met eICU voldoet Advocate bovendien aan de criteria van de Leapfrog Group voor IC-dekking, zonder dat zij de kosten van 24-7 aanwezigheid van intensivisten, op afdelingen met te weinig patiënten om een dergelijke dekking te ondersteunen, moeten betalen. Hoewel er in het begin zeker uitdagingen waren voor zowel het personeel aan het bed als het eICU-personeel, is de eICU in de loop van de tijd geëvolueerd. Het is Advocate gelukt de technologie nóg beter te benutten ter ondersteuning van afzonderlijke IC-initiatieven en monitoring. Dit leverde de IC-afdelingen waardevolle gegevens op waarmee zij een verbetering van de klinische uitkomsten konden realiseren.

Advocate Health Care heeft door de inzet van het Philips eICU-programma het volgende kunnen doen:

  • De kwaliteit van de zorg voor IC-patiënten op de SEH verbeteren door integratie van e-healthtechnologie
  • Klinische en financiële voordelen behalen in het hele zorgsysteem
  • Haar bestaande e-health infrastructuur uitbreiden tot een organisatiebreed systeem

eCareMobile-karren op de SEH

Naarmate het eICU-programma van Advocate langer liep, werd de toegevoegde waarde voor andere gebieden binnen het gezondheidssysteem en buiten de intensieve zorg steeds duidelijker. Het gebruik van eCareMobile-karren op de spoedeisende hulp (SEH) is slechts één voorbeeld van hoe Advocate de eICU-technologie heeft gebruikt voor het leveren van geavanceerde zorg.

Het begon toen een kortademige, oudere patiënt werd opgenomen op de SEH en men daar besloot om hem op de IC op te nemen. Er was op dat moment echter een tekort aan beschikbare bedden, waardoor de patiënt op de SEH bleef. Daar ging de patiënt verder achteruit, kreeg een hartaanval en overleed uiteindelijk. Een analyse van de belangrijkste oorzaken leidde tot de conclusie dat eICU monitoring van patiënten die zonder noodzaak op de SEH worden verpleegd, vergelijkbare gebeurtenissen kan voorkomen.
 

De SEH besloot daarom in februari 2015 vier eCareMobile-karren in gebruik te nemen voor de monitoring van IC-´overflow´ patiënten, dat wil zeggen patiënten die wachten op een beschikbaar bed op de IC. Voorafgaand aan de ingebruikname van deze eCareMobile-karren hebben de IC-, SEH- en eICU-teams enkele maanden gewerkt aan de ontwikkeling en verbetering van een workflow die specifiek gericht is op het gebruik van de kar. Hierbij hield men ook rekening met overdrachten en verwachte interventies voor medische IC-patiënten die in afwachting van een bed op de SEH verblijven.

Dankzij deze nauwe samenwerking was de feitelijke ingebruikname van de karren relatief eenvoudig. Omdat de eICU-technologie zich al had bewezen, waren er weinig problemen met het gebruik van de karren en was het meestal een kwestie van het aanpassen van workflows en het inzetten van de technologie op een andere zorgplek. Voordat het project van start ging, werd het getest op proefpatiënten. Tijdens deze testen bleek het noodzakelijk om de communicatie tussen de SEH- en de IC-artsen aan het bed te verbeteren. Dit werd onderkend en opgelost door voortaan gebruik te maken van een interdisciplinair overleg.

 

Omdat de middelen voor intensieve zorg steeds meer onder druk komen te staan door de groeiende vraag naar IC-bedden en een gebrek aan intensivisten, worden IC-patiënten vaak niet opgenomen of op alternatieve subspecialistische afdelingen geplaatst. Uit onderzoek blijkt dat wanneer ´wachtende´ IC-patiënten op een andere afdeling worden geplaatst, zoals de SEH, de uitkomsten slechter zijn[1]. Een nieuw onderzoek door de University of Pennsylvania suggereert dat een verklaring voor deze slechtere uitkomsten is dat de ´wachtende´ IC-patiënten minder aandacht krijgen van hun artsen en andere zorgverleners. De onderzoekers concludeerden dat de ´wachtende´ IC-patiënten vaak aan het eind van rondes worden gezien en minder aandacht van IC-teams krijgen. Dat komt mogelijk vanwege de afstand tussen de thuis-IC en de gast-IC, minder gevoel van verantwoordelijkheid voor de patiënt door de gast-IC, of het feit dat het verplegend personeel op de gast-IC niet over de vereiste vaardigheden voor de ´wachtende´ IC-patiënten beschikt[2]. Het eICU-programma kan deze problemen ondervangen door de expertise van speciaal aangewezen intensivisten die 24/7 bij de patiënten kunnen zijn, ongeacht waar de patiënten zich in het ziekenhuis bevinden.

Resultaten van de samenwerking tussen SEH en eICU

Het belangrijkste voordeel van de eCareMobile-karren op de SEH is dat een intensivist op afstand - vanuit het externe eICU-centrum - patiënten kan monitoren en beoordelingen en interventies kan uitvoeren vanaf de eerste dag dat de patiënt in het ziekenhuis verblijft. Als de IC-zorg start zodra bekend is dat de patiënt op een bed wacht, wordt het mogelijk om eerder in te grijpen en het vastgestelde zorgplan verder uit te voeren. Deze interventie heeft uiteindelijk geleid tot meer veiligheid op de SEH voor ´wachtende´ IC-patiënten.

In de eerste vijftien maanden van gebruik kon ongeveer 30% van de ´wachtende´ IC-patiënten op een intermediate care-afdeling, een e-healthbed of een ziekenhuisbed worden geplaatst in plaats van op de IC. Dankzij de vroegtijdige zorg en voortdurende monitoring konden patiënten tijdens hun verblijf op de SEH fysiologisch aansterken, waardoor de zorg in een meer passende omgeving voortgezet kon worden. Deze beperking van het IC-verblijf resulteerde in een afname van $ 500.000 aan systeemkosten[3]. Bovendien blijkt uit een voorlopige analyse van de gegevens dat de verblijfsduur en het sterftecijfer in het ziekenhuis zijn afgenomen. Er wordt gewerkt aan een verdere analyse om deze resultaten te verbeteren.

 

Advocate laat met hun gebruik van de eCareMobile-karren zien hoe ziekenhuizen het gecentraliseerde zorgmodel ook buiten de IC kunnen inzetten. Het management zag kans de zorg te verbeteren door middel van technologie, maar zag ook de risico's van het toevoegen van e-healthsystemen aan specifieke zorglocaties. Doordat de investering in eICU werd gebruikt voor ondersteuning van e-health op de SEH, kon Advocate voortbouwen op hun platform voor e-health, waardoor potentiële IT-ontslagen werden beperkt, een geïntegreerde, door technologie mogelijk gemaakte klinische workflowstandaard werd gevormd en uiteindelijk de toegang van de patiënt tot de zorg werd verbeterd.

 

[1] Pascual JL, Blank NW, Holena DN, et al. There’s no place like home: boarding surgical ICU patients in other ICUs and the effect of distances from the home unit. J Trauma Acute Care Surg. 2014;76(4):1096e1102.

[2] Nunn AM, et al., Boarding ICU patients: Are our rounding practices subpar?, The American Journal of Surgery (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.amjsurg.2017.04.019.

[3] Data derived from Philips eCareManager reporting and analytics platform as compared to severity and mortality estimation tool (APACHE).

Whitepaper: How our customers are changing the delivery of healthcare. eICU Program Customer Success Stories (USA)

Inzicht in de resultaten en kostenbesparingen uit de praktijk. 

Meer informatie over patiëntpopulatieoplossingen voor Critical Care

Benut uw patiëntpopulatioplossingen om de kosten te verlagen en de zorg te verbeteren. 

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van gezondheidszorg? Meld u gratis aan voor de Medisch Perspectief nieuwsbrief.

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht

*

Contact details

*
*
*

Bedrijfsgegevens

*
*
*

*

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Door uw reden voor contact op te geven, kunnen wij u beter van dienst zijn.

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.