IJsselland Ziekenhuis innoveert in rap tempo

Door: Maarten van Vliet 

Het IJsselland Ziekenhuis zet vol in op innovatie. Met technologie en software wil het ziekenhuis zorg dichterbij huis brengen en daarmee de juiste zorg op de juiste plek realiseren. Het ziekenhuis geeft patiënten zo meer regie over hun gezondheid en streeft ernaar de werkdruk van verpleegkundigen te verminderen. “In eerste instantie kost innoveren tijd, geld en geduld, terwijl het uiteindelijke resultaat vaak nog onzeker is. Aan de andere kant is innovatie enorm lonend als processen op een goede manier worden doorlopen en weloverwogen keuzes worden gemaakt.” Dat zegt Marten Schalk, Innovatiemanager in het IJsselland Ziekenhuis.

We willen u graag informeren en inspireren, dus meld u aan wij houden u op de hoogte van de laatste Medisch Perspectief artikelen.

Volgens Schalk is innovatie essentieel in de huidige context van de gezondheidszorg. “In het landelijke Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 is afgesproken dat er vanaf 2022 geen financiële groei meer mag plaatsvinden. Dat betekent dat je als ziekenhuis voor hetzelfde geld meer patiënten moet gaan behandelen, terwijl sprake is van een groeiend personeelstekort. Die uitdagingen kun je alleen maar aan door te innoveren.”

Gemiddelde leestijd: 
3 minuten

Gemiddelde leestijd: 
4 minuten

Wat houdt innovatie dan precies in? “De gemene deler is dat er sprake is van de introductie van nieuwe producten of diensten in een organisatie. Als je wilt innoveren, moet je daarom echt even uit de waan van de dag worden gehaald, om na te kunnen denken over behoeften, knelpunten en eventuele verbetermogelijkheden. Binnen het ziekenhuis is dat lastig; omdat de werkdruk van professionals al zo hoog is, kun je niet zomaar een aantal verpleegkundigen uit het primaire proces trekken. Het is daarom continu zoeken naar een balans tussen het ophalen van behoeften en/of knelpunten en het (proactief) aandragen van passende oplossingen en ideeën.”
 

Een organisatie kan op drie niveaus vernieuwen, schetst Schalk. “Allereerst kun je zelf proberen nieuwe dingen uit te vinden via research en development. Daar is echter veel financiële slagkracht voor nodig en als algemeen ziekenhuis hebben wij die onvoldoende. Een tweede optie is om bestaande en bewezen oplossingen uit andere ziekenhuizen te kopiëren en toe te passen in de eigen organisatie.”
 

Het laatste niveau is de verbetering van bestaande processen - in feite is dit reguliere bedrijfsvoering en een taak van het management. “Binnen het IJsselland Ziekenhuis focus ik op de laatste twee niveaus”, vertelt Schalk. “Er zijn genoeg goede voorbeelden in de Nederlandse ziekenhuizen die wij in onze organisatie kunnen overnemen, waarbij we gebruik maken van de lessons learned. Tegelijkertijd hoeft innovatie helemaal niet ‘groots’ te zijn, en kunnen kleine wijzigingen grote impact hebben.”

De inzet van e-health mag nooit een doel op zich zijn.”

Innovatieve projecten

Als onderdeel van de innovatiestrategie diende het IJsselland Ziekenhuis eind 2018 vijf projecten in bij hun zorgverzekeraars, om aanspraak te kunnen maken op de beschikbare transformatiegelden, waarvoor landelijk 435 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor de komende jaren. Alle vijf projecten - telemonitoring hartfalen, telemonitoring IBD, telemonitoring COPD, de BeterDichtbij-App en 1,5e-lijns oogzorg – werden goedgekeurd. Dit had volgens Schalk te maken met onder andere nauwe betrokkenheid van relevante (interne) partijen en een realistische business case als onderbouwing van de aanvragen.

 

“We hebben veel tijd en aandacht aan de business cases besteed. Wat is een realistische inschatting van de kosten en wat zijn de opbrengsten? Door dit goed te overdenken, zijn we tot een goede onderbouwing gekomen van wat we gaan doen, hoe wij daarmee denken de zorg te verschuiven en waar we over drie jaar willen staan. Hierdoor konden we bij de zorgverzekeraars precies aangeven wat we nodig hadden aan subsidie. Daarnaast zijn we echt met onze grootste zorgverzekeraars in gesprek gegaan: we moeten de beoogde verschuiving van zorg immers samen realiseren.”
 

Het project telemonitoring hartfalen kan nu al voorzichtig tot een succes worden gerekend, stelt Schalk. “We hebben eerst met cardiologen en verpleegkundigen nagedacht over wat zij binnen dit proces belangrijk vinden en dat hebben we meegenomen in een pakket aan eisen richting leveranciers. We hebben geprobeerd dit pragmatisch in te steken: wat vinden we naast wet- en regelgeving nog meer belangrijk? Uitgangspunt daarbij is dat e-health altijd een middel moet zijn dat optimale ondersteuning biedt in het zorgproces. De inzet van e-health mag nooit een doel op zich zijn. Daarom zoeken wij leveranciers die ons optimaal ondersteunen met een applicatie die wij inpassen in het proces zoals wij voor ogen hebben.”

IJsselland Ziekenhuis

Samenwerken over lijnen heen

Sinds enkele maanden is het project telemonitoring hartfalen gestart met apparatuur en software van Philips VitalHealth. Deze technologie-aanbieder zelf is nauw betrokken bij de gehele operatie. Schalk: “Philips heeft al langere tijd internationale ervaring met telemonitoring en ontzorgt ons in het proces. Dat gebeurt enerzijds via hun technische overeenkomst met Centric, dat voor ons de implementatie en uitleg van apparatuur bij patiënten thuis verzorgt. Daardoor gaat het hele traject rondom apparatuur buiten ons om en kunnen wij onze focus blijven houden op het verlenen van zorg.”

 

“Tegelijkertijd werken we binnen dit project samen met medisch service centrum Buro Helder. Zij kijken op afstand mee in de meetresultaten van de patiënt en controleren deze op afwijkende waarden. Normaal gesproken zou zo’n proces voor verpleegkundigen, uitgaande van enkele honderden patiënten per dag, iedere dag een tijdrovende klus zijn. Nu is de ‘ruis’ al uit de resultaten gefilterd op het moment dat de verpleegkundigen in de ochtend het systeem openen, waardoor zij direct de relevante afwijkingen in beeld hebben. Op die uitkomsten kunnen zij dan direct reageren.”

Snel van start

Het project telemonitoring hartfalen kon dankzij de goede samenwerking met Philips VitalHealth snel van start. Binnen twee maanden werden het zorgproces uitgedacht, de technische implementatie gerealiseerd en het personeel getraind. In augustus werden de eerste patiënten aangesloten op het systeem van Philips VitalHealth.

 

Sindsdien neemt het aantal gebruikers per week toe, ziet Schalk. “Het grote voordeel voor deze doelgroep is dat zij door gebruik van deze oplossing minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. Patiënten geven aan het geruststellend te vinden dat er op afstand wordt meegekeken naar hun meetwaarden. Verder krijgen patiënten met deze toepassing meer inzicht in – en controle over hun eigen gezondheid. Zo helpt deze vorm van monitoring patiënten om hun leefstijl te verbeteren.”

 

In de nabije toekomst wordt het aantal functionaliteiten van de huidige oplossing uitgebreid via Engage, een platform voor zorg- en gezondheidsprogramma’s dat zorg op afstand en transmurale samenwerking voor zorgverleners mogelijk maakt. Engage moet vooral de samenwerking in het zorgnetwerk rondom de patiënt stimuleren. Dat wil zeggen: elke zorgverlener die betrokken is bij de zorgverlening van de patiënt kan rondom de patiënt samenwerken binnen Engage door onder anderen informatie en gegevens te delen en beslissingen te nemen.

 

Als de eerste lijn aangesloten is op Engage, kan tussen ziekenhuis en netwerkpartners sneller en effectiever zorg worden verleend en de zorg op de juiste plek worden geleverd. “Een dergelijke oplossing biedt vele mogelijkheden en zou enorm bijdragen aan onze doelstelling om als ziekenhuis een sleutelrol te spelen in de verbetering van gezondheid in onze regio”, aldus Schalk.

Engage: verbindende factor binnen zorgnetwerken

Philips Engage is een platform voor zorg- en gezondheidsprogramma’s dat zorg op afstand en transmurale samenwerking voor zorgverleners mogelijk maakt. Zorg- en gezondheidsprogramma’s worden beheerd met de patiënt op de voorgrond.

Philips Engage creëert de omgeving om alle relevante zorgverleners, dus ook de patiënt, te betrekken bij het zorgproces. Het kan zo een verbindende factor binnen zorgnetwerken zijn en heeft als doel om geïntegreerde en waardegedreven zorg te faciliteren. Voor de zorgverlener:

  • Configureerbare en personaliseerbare zorg- en gezondheidsprogramma’s, mogelijkheid tot ondersteuning klinische en preventieve programma’s.
  • Inzicht in één gedeeld dossier met alle betrokken zorgverleners voor shared decision making.
  • Uitkomsten meten met vragenlijsten om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren.
  • Informatie- en educatiemateriaal voor de patiënt, inzicht in voortgang, risico’s, uitslagen en uit te voeren.
  • Slimme alerts en waarschuwingen, ontwikkeld om ook buiten het beslissingsmoment of face-to-face consult grip op de patiënt te houden.

Marten Schalk is innovatiemanager in het IJsselland Ziekenhuis, met locaties in Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Rotterdam.

Platform voor zorg - en gezondheidsprogramma’s

Ook een digitale oplossing voor patiënt engagement? Lees hoe u met Philips VitalHealth Engage het meeste uit uw zorg haalt!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van gezondheidszorg? Meld u gratis aan voor de Medisch Perspectief nieuwsbrief.

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht

*

Contact details

*
*
*

Bedrijfsgegevens

*
*
*

*

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Door uw reden voor contact op te geven, kunnen wij u beter van dienst zijn.

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Ik begrijp het

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.